สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
       
 
 
ภารกิจหลัก
  จัดทำองค์ความรู้ที่ทันสมัยเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.chemtrack.org
  ดำเนินงานโครงการวิจัยโดย
   
-
ประสานความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานปฏิบัติในการพัฒนาและดำเนินงานวิจัยที่ตรงตามความประสงค์ของหน่วยงาน
-
พัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่เกิดผลและนำไปปฏิบัติได้จริง
  เผยแพร่ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ทุกระดับ
   
-
สถิตินำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย
-
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
-
เรียนรู้จากข่าวอุบัติเหตุ
-
เอกสารรายงานวิจัย
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46009841
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546