สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

R-phrase

R-phrase คืออะไรคะ จะสามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหนได้คะ

โดย:  เสาวดี   [30 มิ.ย. 2551 09:54]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

R-phrase = Risk phrase ข้อความที่แสดงความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

เช่น R1 = Explosive when dry
     R2 = Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition     R 68/20/21/22 = Harmful .....

สามารถดูได้จาก Annex 3 ของ Directive 67/548/EEC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:NOT

ตาม link ครับ อันนี้เป็น primary source ครับ มีการแก้ไขหลายครั้ง

หรือ http://www.chemtrack.org/Ad-ReachBook.asp เรื่อง SDS ครับ  


โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [30 มิ.ย. 2551 10:34](แก้ไขล่าสุด: 28 ส.ค. 2551 11:37)
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_R-phrases        

ข้อมูล  Risk Phrase  ( ทั้ง ตัวเลข และ คำบรรยาย )  มักจะถูกใส่ไว้ใน หัวข้อ 15 ของ  เอกสาร SDS  ( หรือ MSDS )

โดย:  นักเคมี  [30 มิ.ย. 2551 10:47]
ข้อคิดเห็นที่ 3:6

NaCl มี R phase หรือเปล่าครับ

โดย:  Apisit P.  [17 พ.ค. 2555 17:50]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้