สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

คาร์บาริล

อยากทราบข้อมูลทางพิษวิทยาทั้งหมดของคาร์บาริลค่ะ กรุณาให้ข้อมูลด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ ตอบด่วนนะคะ


โดย:  นานา   [9 ก.ค. 2551 14:56]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด พิษวิทยา
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

นำ ชื่อ  “ คาร์บาริล “  มาค้นหา  ใน เว็บไซต์นี้  ( หน้าแรก  มุมบนขวา  " ค้นหาด้วยชื่อสารหรือผลิตภัณฑ์ " )    

จะพบ    หน้า  ค้นหาสารเคมีและผลิตภัณฑ์  
และ Click  ที่    CARBAMATE INSECTICIDES CONTAINING 1 ACTIVE INGREDIENT:      CARBARYL(คาร์บาริล) [CAS. 63-25-2]        ( รายการที่ 1 ใน หน้าแรกที่พบ )

หรือ  Click  ที่     CARBARYL(คาร์บาริล)  [CAS. 63-25-2]        ( รายการที่ 2 ใน หน้าแรกที่พบ )

จะพบ  หน้า  http://www.chemtrack.org/Chem-Abstract.asp?ID=00450&NAME=CARBARYL(คาร์บาริล)

และ Click  ที่    [คลิกเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด]        
จะพบ  หน้า  http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=00450        

และ จะเห็นว่า  สารนี้ มีชื่อทั้ง ไทย – อังกฤษ - ไทย  อีกมาก  

และ Click  ที่    เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)    ;    สกว. : เอกสารไทย    
จะพบ  หน้า  http://www.chemtrack.org/MSDSSG/Trf/msdst/msdst63-25-2.html

โดย:  นักเคมี  [9 ก.ค. 2551 18:59]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

Carbaryl เป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์และมนุษย์หลายแง่มุม
เช่นทำให้การตั้งครรภ์ผิดปกติ มีการตายในท้อง การเติบโตของทารกผิดปกติ
นอกจากนี้ทำให้หลอดลมหดตัว หัวใจเต้นช้า กล้ามเนื้อกระตุก มีอาการซึมและโคมา
มีบทความใน http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~SRkS4H:1
สรุปไว้ดีมาก แต่ต้องแปลเอง
The usual symptoms include headache, giddiness, nervousness, blurred vision, weakness, nausea, cramps, diarrhea, and discomfort in the chest. Signs include sweating, miosis, tearing, salivation and other excessive respiratory tract secretion, vomiting, cyanosis, papilledema, uncontrollable muscle twitches followed by muscular weakness, convulsions, coma, loss of reflexes, and loss of sphincter control. The last four signs are seen only in severe cases but do not preclude a favorable outcome if treatment is prompt and energetic. Cardiac arrhythmias, various degrees of heart block, and cardiac arrest may occur ."
สำหรับค่า IDLH (ของความเป็นพิษในอากาศ) อยู่ที่ 100 mg/cu m
สำหรับค่า LD50 ในนก =2000 MG/KG

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [11 ก.ค. 2551 21:31]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC32816        

ไปพบจาก เว็บ www.pesticideinfo.org  ซึ่งมีข้อมูล Pesticide ในหลายแง่มุม    แต่เข้าถึงรายละเอียดยาก  ค้นหาผ่าน Google  ง่ายกว่า        
ตัวอย่าง  ค้นหาผ่าน Google  โดย Key Word  “ Carbaryl  Pesticideinfo “  - - >  Search  ( The Web )  
เลือกหาหัวข้อที่ชื่อ  Carbaryl - toxicity, ecological toxicity and regulatory information และ มีชื่อเว็บ www.pesticideinfo.org        ( มักขึ้นเป็นอันดับแรกของผลการค้นหา )

โดย:  นักเคมี  [12 ก.ค. 2551 18:35]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

อยากทราบคุณสมบัติ, คุณลักษณะ, แหล่งกำเนิด, ผลกะรทบ, กลไกการออกฤทธิ์, กลไกการคามเป็นพิษ ของ คาร์บาริลครับ

โดย:  อาหมัด  [30 ม.ค. 2556 13:35]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้