สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
สารเคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
อยากทราบว่าสารเคมีตัวอะไรบ้างที่อยู่ในใครื่องสำอาง

โดย:  สุทาพร   [4 ก.ย. 2551 15:23]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด เครื่องสำอาง
 
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
 
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ไม่ทราบว่าเป็นพวกเครือ่งสำอางตัวไหนครับ เครื่องสำอางมีมากมายนะครับ ความหมายของเครื่องสำอางก็คือวัตถุที่ใช้ ทา ถู โรย ฉีด พ่น ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น สบู่ แป้งฝุ่น น้ำหอม โลชั่น และอีกมากมาย ซึ่งเครื่องสำอางแต่ละชนิดก็มีส่วนประกอบต่างๆกันไป เช่นในสบู่ก็จะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างเช่น โซดาไฟ สารพวกไขมันซึ่งอาจเป็นกลีเซอรอล และสารให้ความหอมก็พวกหัวน้ำหอม ส่วนในโลชันก็จะมีสารจำพวกน้ำมัน กลีเซอรอล หัวน้ำหอม และมีสารกันเสียอยู่ด้วย ส่วนในแผ้งก็จะมีพวก Talc น้ำหอม ประมาณนี้ครับ ยังไงก็ช่วยระบุว่าต้องการเครื่องสำอางประเภทไหน น่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นครับ

โดย:  ดร.สนธยา กริชนวรักษ์  [4 ก.ย. 2551 15:50](แก้ไขล่าสุด: 4 ก.ย. 2551 15:51)
 
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

http://www.dermadoctor.com/pages/newsletter108.asp        ( Short Description of each Cosmetic Ingredients )        
http://www.cosmeticscop.com/learn/cosmetic_dictionary.asp?id=6&letter=A        ( Cosmetic Ingredients Dictionary  :    A - Z )        
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/person/cosmet/info-ind-prof/_hot-list-critique/hotlist-liste-eng.php        ( List of Prohibited and Restricted Cosmetic Ingredients )

โดย:  นักเคมี  [4 ก.ย. 2551 16:54]
 
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroquinone        ( Hydroquinone )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Tretinoin        ( all - trans  Retinoic acid  ;  ATRA )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_whitening        ( Skin Whitening )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosinase        ( Tyrosinase )

โดย:  นักเคมี  [4 ก.ย. 2551 17:15]
 
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :4

วิธีหาข้อความรู้อย่างง่ายและใกล้ตัววิธีหนึ่งคือ อ่านที่ฉลากข้างขวด เขาจะบอกส่วนประกอบหลักๆไว้ กลุ่มเครื่องสำอางเดียวกันก็จะพบชื่อสารซ้ำๆ ก็จะรู้ว่าอะไรคือสารหลักๆที่อยู่ในนั้น แล้วควรอ่านวิธีใช้ต่อไปด้วย

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [9 ก.ย. 2551 12:33]
 
ข้อคิดเห็นที่ 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :6

เครื่องสำอาง หมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด ต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่างๆด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์นอกร่างกาย หรือหมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ หรือวัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง (พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง, 2535)
ในประเทศไทยนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งประเภทของเครื่องสำอางไว้ ดังนี้
1)  เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ เป็นเครื่องสำอางที่อาจเป็นอันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้ หรือมีส่วนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษก่อน จึงจะผลิตหรือนำเข้าได้ เช่นผลิตภัณฑ์ดัดผม ย้อมผมชนิดถาวร แต่งผมดำ ฟอกสีผม ผลิตภัณฑ์ยืดผม ทำให้ขนร่วง รวมทั้งยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เป็นต้น
2)  เครื่องสำอางควบคุม เป็นเครื่องสำอางที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ แต่ความรุนแรงน้อยกว่าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่น้อยกว่า 15 วัน  ก่อนผลิตหรือนำเข้า แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผ้าอนามัย ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น แป้งฝุ่นโรยตัว และแป้งน้ำ และสารควบคุม 2 กลุ่ม ได้แก่ สารป้องกันแสงแดด และสารขจัดรังแค โดยที่สารป้องกันแสงแดดเป็นสารควบคุม 19 ชนิด เช่น oxybenzone, ethylhexyl p-methoxy cinnamate เป็นต้น ส่วนสารขจัดรังแคมีสารควบคุม 3 ชนิด เช่น zinc pyrithione, piroctone olamine และ climbazole
3) เครื่องสำอางทั่วไป คือ เครื่องสำอางที่ไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษ สารควบคุม หรือเป็นประเภทที่จัดเป็นเครื่องสำอางควบคุม เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม น้ำมันทาผิว ครีมทาผิว โฟมล้างหน้า และเครื่องสำอางตกแต่งใบหน้า เป็นต้น
ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ละชนิดได้มีการกำหนดชนิดของสารควบคุมพิเศษ ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม มีสารควบคุมพิเศษคือ oxalic acid รวมทั้ง ester และ alkaline salts ของ oxalic acid ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 0.5%, resorcinol ไม่เกิน 0.5% และ hydrogen peroxide รวมทั้ง peroxide ชนิดอื่น ยกเว้น sodium peroxide ไม่เกิน 12% เป็นต้น นอกจากนี้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2536) เรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางและข้อยกเว้นได้เพิ่มเติมข้อกำหนดของสารประมาณ 34 ชนิด เช่น สารปฏิชีวนะ สารหนู (arsenic) และสารประกอบและแร่ธาตุให้มีสารหนู ไม่เกิน 5 ppm  benzene, corticosteroids, formaldehyde, mercury, methanol, lead และ chloroform เป็นต้น รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2539) ได้เพิ่มเติมสารชนิดที่ 35 คือ hydroquinone ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม และสารวัตถุกันเสียอีก 3 ชนิด ในขณะที่ตามมาตรฐานของ Council Directive 76/768/EEC ได้กำหนดสารเคมีอันตรายที่ไม่ให้มีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางถึง 361 ชนิด ซึ่งใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า


โดย:  รศ. ดร.อรพิน เกิดชูชื่น  [19 ก.ย. 2551 13:27]
 
ข้อคิดเห็นที่ 3:7

ได้ลองลิงค์เข้าไปดูที่พี่นักเคมีทิ้งไว้ให้คะ แต่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
พี่พอจะมีภาษาไทยบ้างไหมคะ ว่าสารเคมีตัวไหน ทำหน้าทีอะไรในเครื่องสำอาง
และเราควรระวังตัวไหนบ้าง ขอบคุณคะ

โดย:  nectar  [6 ม.ค. 2552 12:59]
 
ข้อคิดเห็นที่ 4:8

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ        

http://www.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html        

จัดทำโดย  คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 20:23]
 
ข้อคิดเห็นที่ 5:9

http://en.wikipedia.org/wiki/Toothpaste        ( Toothpaste    ;    ยาสีฟัน )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Soap        ( Soap    ;    สบู่ )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Shampoo        ( Shampoo    ;    แชมพูสระผม )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Hair_conditioner        ( Hair Conditioner    ;    ครีมนวดผม )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetics        ( Cosmetics    ;    เครื่องสำอาง )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Washing_powder        ( Laundry Detergent  ;  Washing Powder    ;    ผงซักฟอก )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Fabric_softener        ( Fabric Softener    ;    น้ำยาปรับผ้านุ่ม )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Dishwashing_liquid        ( Dishwashing Liquid    ;    น้ำยาล้างจาน )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Shoe_polish        ( Shoe Polish  ;  ยาขัดรองเท้า  ;  ครีมขัดรองเท้า )

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 20:23]
 
ข้อคิดเห็นที่ 6:10

เครื่องสำอางเป็นสารเคมีประเภทใด

โดย:  ทิฆัมพร แสงโนรี  [28 มิ.ย. 2553 13:11]
 
ข้อคิดเห็นที่ 7:15

อ่านดูแล้วไม่กล้าที่จะใช้เครื่องสำอางบางประเภทเลย

โดย:  คนไม่ค่อยชอบใช้เครื่องสำอางแต่งหน้า  [28 ม.ค. 2555 21:17]
 
ข้อคิดเห็นที่ 8:17

อยากรู้เกี่ยวกับสารเคมีในเครืองสำอางจังเลย

โดย:  คนน่ารัก  [5 พ.ย. 2555 08:55]
 
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้
กรุณาตั้งคำถามใหม่ ที่นี่ 
หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้
ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43769104
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546