สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การป้องกันหลุมเจาะพังทำได้โดยวิธีใด?

รบกวนด้วยครับ

โดย:  ทวิชชัย แจ่มประจักษ์   [31 ธ.ค. 2551 16:14]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://science.howstuffworks.com/oil-drilling.htm        Introduction - How Oil Drilling Works        
http://science.howstuffworks.com/oil-drilling1.htm        Finding Oil        
http://science.howstuffworks.com/oil-drilling2.htm        Preparing to Drill        
http://science.howstuffworks.com/oil-drilling3.htm        Oil Rig Systems        
http://science.howstuffworks.com/oil-drilling4.htm        Drilling        
http://science.howstuffworks.com/oil-drilling5.htm        Testing for Oil        
http://science.howstuffworks.com/oil-drilling6.htm        Extracting The Oil        
http://science.howstuffworks.com/oil-drilling7.htm        ( Lots More Information )

ของแถม        
http://science.howstuffworks.com/energy-channel.htm

โดย:  นักเคมี  [1 ม.ค. 2552 15:25]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้