สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
สารบอแรกซ์
อยากทราบว่าการทดลองสารบอแรกซ์มีกี่วิธี และสามารถใช้อะไรทดสอบได้บ้าง

โดย:  ฟ้า   [20 ก.พ. 2552 09:21]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง
 
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
 
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ทดลองสารบอแรกซ์ หมายถึงอะไร ขอให้ตั้งคำถามใหม่

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [23 ก.พ. 2552 09:46]
 
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

คำวิจารณ์ เชิงลบ      

ทำไม ยังมีการใช้ บอแรกซ์  ทั้งๆที่ มี กฎหมาย  ประกาศ  ข้อบังคับ  บทลงโทษ  มากมาย  ( และ มีมานานแล้วด้วย )        

สิ่งที่  หน่วยงานรัฐ  พยายามทำ เพื่อ คุ้มครอง ผู้บริโภค จาก บอแรกซ์     อาจ เป็น การชี้ช่อง ให้ คนเลว    ว่า  มีที่ไหน หรือ ผลิตภัณฑ์ใด  ที่ พวกเขา น่าจะใช้ บอแรกซ์ ได้  ( โดยยอมเสี่ยง กับการถูกจับได้ )        

ตัวอย่าง    

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536)  กำหนดให้ บอแรกซ์เป็นสารที่ห้าม ใช้ในอาหาร  ผู้ฝ่าฝืน มีโทษให้ปรับไม่เกิน 20,000 บาท        
( ประกาศนี้  ชี้ช่องว่า  ใช้ บอแรกซ์ ใน อาหาร  มีโทษ ปรับ เพียง  ไม่เกิน 20,000 บาท )    ( น่าเสี่ยง )

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2544    กำหนดบอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลากต้องมีข้อห้าม “บอแรกซ์อันตราย อาจทำให้ไตวาย ห้ามใช้ในอาหาร” ถ้าไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลาก ไม่ถูกต้อง ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  ถ้าเป็นการกระทำของ ผู้ผลิตหรือผู้สั่งหรือนำเข้า  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
( พระราชบัญญัติ นี้  ชี้ช่อง ให้ใช้ บอแรกซ์ ในอาหาร เช่นกัน )        

ทำไม  การออกประกาศ หรือ กฎหมาย กลายเป็น การชี้ช่อง      (  ก. เพราะ เชื่อว่า  เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่กวดขันให้เป็นไปตามกฎหมาย    ข. เพราะ เชื่อว่า เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่สามารถ สุ่มตรวจ จนพบ ผู้ทำผิด ได้    ค. เพราะ เชื่อว่า ผู้บริโภค ไม่รู้กฎหมาย และ ไม่รู้เรื่องอันตรายจากสารเคมี    ง. เพราะ คนเลว ทำเลวแน่ๆ ไม่ต้องมีเหตูผล หรือ เหตุจูงใจ ใดๆ )        


คำอธิบาย  สำหรับ ชุดทดสอบ บอแรกซ์  
ตัวอย่างอาหาร  
-  xxxxxx และผลิตภัณฑ์จาก xxxxxx  yyyy  zzzzz  aaaaa  bbbb  ccccc  dddddd  eeee
-  ffffggg  ffffhhhhh  ffffiiii  
-  jjjjjjj ที่ทำจาก kkk  llllllll  mmmmmm  nn  oooooo  ppppp  
-  qqqq  rrrrrrr    

( คำอธิบายนี้  ชี้ช่อง ว่า  มี ผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างน้อย 20 ชนิด  ที่ " น่าจะ " ใส่ บอแรกซ์ ลงไป )

โดย:  นักเคมี  [4 เม.ย. 2552 21:30]
 
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

สารบอแรกซ์คืออะไรบอกหน่อย

โดย:  นักต้มตุ๋น มือ 1  [17 ส.ค. 2552 11:24]
 
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้
กรุณาตั้งคำถามใหม่ ที่นี่ 
หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้
ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43988119
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546