สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

แก๊สโซฮอล91, 95, มีส่วนผสมของเอทานอล กี่เปอร์เซ็น

อยากคำนวน ความคุ้มค่าของพลังงานที่ได้จาก น้ำมันแต่ละประเภท โดยเทียบกับราคาขาย จะได้ไม่เสียตังซื้อ น้ำมัน แพงกว่าพลังงานที่ได้

โดย:  ขอบ ของหัวใจ   [7 ส.ค. 2552 23:25]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( คำเตือนสติ )        
แน่ใจ หรือ ว่า  รู้วิธี คำนวณ    เช่น  รู้ค่าพลังงานที่ได้ จาก ส่วนผสมแต่ละชนิด ( แต่ละตัว )  ในน้ำมันแต่ละสูตร    รู้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเปรียบเทียบของน้ำมันแต่ละสูตร        
รู้ไหมว่า  แก๊สโซฮอล 95  สามารถผลิต โดยเลือกใช้ Ethanol ได้ตั้งแต่  0.1 %  -  20.0 %          
และ คิดเองได้ไหมว่า  ใน  แก๊สโซฮอล 91  น่าจะมี  Ethanol  ผสมอยู่  มากกว่า  หรือ  น้อยกว่า ใน  แก๊สโซฮอล 95

โดย:  นักเคมี  [8 ส.ค. 2552 00:09]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

อยากรู้ว่าแก๊สโซฮอล 95  มีส่วนผสมน้ำมันเบนซินกี่ เปอร์ซิน


โดย:  มงคล เชอมือ  [4 มิ.ย. 2555 19:37]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

อยากรู้ว่าแก๊สโซฮอล 95  มีส่วนผสมน้ำมันเบนซินกี่ เปอร์เซน


โดย:  มงคล เชอมือ  [4 มิ.ย. 2555 19:38]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้