สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

วิธี ป้องกัน โซเวนท์ ที่มากับน้ำมัน Use oil

เนื่องจากปัจจุบัน บ่อกักน้ำมันผมเป็นปูน แล้วเมื่อเริ่มใช้ use oil มากขึ้น ทำให้เกิด
การกัดกร่อน ของผนังปูนจนปัจจุบันผนังได้เริ่มพังมาแล้ว จึงอยากรบกวนสอบถาม
ว่าพอจะมวิธีใดไหมครับ

โดย:  Nay   [25 ต.ค. 2552 08:42]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจัดการความปลอดภัย  /  ของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  /  สารตัวทำละลาย  /  ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้