สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อาหารที่พืชสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ในรูปใดและตรวจสอบได้จากสารใด

พืชสร้างอาหารแล้วถูกเก็บไปไว้ที่ไหน

และจะตรวจสอบได้จากสารใด

โดย:  cartoon   [26 มิ.ย. 2553 15:35]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เก็บที่  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ผล  เมล็ด  ( ดูตัวอย่างและรายละเอียดได้จากหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา )        

ถ้าอาหารที่เก็บเป็นแป้ง สามารถตรวจสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน        
ถ้าอาหารที่เก็บเป็นน้ำตาลกลูโคส   สามารถตรวจสอบโดยใช้สารละลายเบเนดิคท์  ( Benedict 's Reagent )

โดย:  เคาะหัวหลาย  [26 มิ.ย. 2553 22:56]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

กระบวนการสร้างอาหารพืช  ต้องการ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ  เป็นวัตถุดิบสำคัญ ในการสังเคราะห์ด้วยแสง   โดยมี คลอโรฟีลล์ และ แสง เป็นตัวกระตุ้น ทำให้ได้อาหารเกิดขึ้น ซึ่งก็คือน้ำตาลกลูโคส  และนอกจากนี้ ยังได้ก๊าซออกซิเจนและน้ำเกิดขึ้นด้วย    

น้ำตาลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  พบว่าจะมีปริมาณมากเกินกว่าที่พืชต้องการนำไปใช้ประโยชน์  ดังนั้นพืชจึงเปลี่ยนน้ำตาลส่วนที่เหลือไปเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้ง  และแป้งนี้จะเปลี่ยนกลับเป็นน้ำตาลอีกเมื่อพืชนำไปใช้ในการดำรงชีวิต                    

น้ำตาลจากการสังเคราะห์ด้วยแสงจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้ง  และแป้งจะถูกเก็บสะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช  เช่น  ราก  ลำต้น  ใบ ผล  และ เมล็ด  ถ้าสัตว์กินพืชก็จะได้รับแป้งเข้าไปด้วย แล้วแป้งนี้ก็จะถูกระบบย่อยในร่างกายย่อยให้กลายเป็นน้ำตาล  เมื่อน้ำตาลรวมกับก๊าซออกซิเจนจากการหายใจก็จะให้พลังงานแก่สัตว์  และมนุษย์ก็จะได้รับพลังงานจากพืชด้วยวิธีการเดียวกันกับสัตว์    

ส่วนใหญ่พืชจะเก็บสะสมอาหารไว้ในรูปของแป้ง  แต่พืชบางชนิดจะเก็บอาหารไว้ในรูปของน้ำตาลและน้ำมัน  ส่วนของต้นพืชที่ใช้สะสมอาหารได้แก่    

1.  ราก   เช่น รากบัว  แครอท  หัวผักกาด  เป็นต้น  ซึ่งรากของพืชเหล่านี้จะเก็บสะสมแป้งและน้ำตาลไว้ภายใน
2.  ลำต้น   เช่น  อ้อย จะเก็บอาหารไว้ในลำต้นซึ่งเก็บไว้ในรูปของน้ำตาล   มันฝรั่ง จะเก็บสะสมแป้งไว้เป็นจำนวนมากทำให้มันฝรั่งเป็นแหล่งให้พลังงานที่ดีสำหรับมนุษย์    
3.  ใบ  เช่น  กะหล่ำ  ผักขม  จะเก็บอาหารไว้ในใบ
4.  ผล   เช่น  กล้วย  องุ่น  มังคุด  ทุเรียน   ผลไม้เหล่านี้จะเก็บอาหารไว้ในรูปของน้ำตาลทำให้มีรสหวาน    
5.  เมล็ด   เช่น  เมล็ดถั่วลิสง  ถั่วเหลือง  และ เมล็ดข้าวโพด   จะประกอบด้วย น้ำตาล น้ำมัน และ แป้ง  ทำให้มีคุณค่าทางสารอาหารสูงและมีรสชาติดี นอกจากนี้ยังสามารถสกัดน้ำมันมาใช้ปรุงอาหารได้ด้วย    เมล็ดข้าวและข้าวสาลี จะประกอบด้วยแป้งเป็นส่วนใหญ่    

(  จาก    http://www.ratchanee.thport.com/E-learning/make_food.html  )

โดย:  เคาะหัวหลาย  [28 มิ.ย. 2553 11:22]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

แล้วแป้งถูกเก็บไว้ที่ส่วนใดของของใบคะ

โดย:  อิน  [25 ธ.ค. 2553 17:06]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

very good สุดยอดมากค่ะ

โดย:  ลูกแก้ว  [11 มี.ค. 2555 20:16]
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

อาหารที่พชืชสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ใขรูปแบบใด

โดย:  อาย  [6 ก.ค. 2557 21:06]
ข้อคิดเห็นที่ 6:6

ส่วนของพืชที่ใช้สร้างอาหารละคร้า

โดย:  pp  [21 ส.ค. 2557 17:21]
ข้อคิดเห็นที่ 7:7

แล้ว ขิง เผือก มันเทศ เก็บอาหารไว้ที่ไหนบ้างคะ ? ^^

โดย:  VeeZa  [28 ต.ค. 2557 08:44]
ข้อคิดเห็นที่ 8:8

เก็บสะสมไว้ในรูปของเเป้งที่ใบ ราก เเละลำต้น

โดย:  Lookked.  [27 มิ.ย. 2558 16:17]
ข้อคิดเห็นที่ 9:9

อาหารที่ตรวจสอบพบในใบพืชคืออะไรคะ และตรวจสอบได้โดยใช้สารใดคะ

โดย:  Woon  [19 ก.ค. 2558 15:23]
ข้อคิดเห็นที่ 10:10

เราจะสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรคะ

โดย:  mee_na  [28 มิ.ย. 2559 20:18]
ข้อคิดเห็นที่ 11:11

ไม่มีเนื้อหาตามที่ต้องการ

โดย:  เด็กหญิงณัฐธิดา พรมวงศ์  [14 ก.ค. 2559 18:21]
ข้อคิดเห็นที่ 12:12

ส่วนมากจะเก็บไว้ที่ ลำต้น ใบ ราก ดอก ผล เมล็ด

โดย:  Palmypalm  [29 ส.ค. 2560 18:44]
ข้อคิดเห็นที่ 13:13

อาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรคับ

โดย:  สิทธิพงษ์  [7 ก.ย. 2560 20:52]
ข้อคิดเห็นที่ 14:14

เมื่อสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วพืชจะส่งอาหารเหล่านั้นไปเก็บไว้ในเซลล์ชนิดใด

โดย:  p'ploy  [7 ม.ค. 2561 10:23]
ข้อคิดเห็นที่ 15:15

น้ำตาลและออกซิเจนสังเคราะแสงแล้วเก็บไว้ที่ไหน ช่วยตอบผมน่อย

โดย:  อาร์ท  [1 ก.พ. 2561 16:57]
ข้อคิดเห็นที่ 16:17

น่าจะตอบว่า Leucoplast

โดย:  BalL  [4 ก.ค. 2561 22:42]
ข้อคิดเห็นที่ 17:18

ข้าว สะสมอาหารไว้ในเมล็ดหรือเปล่าค่ะ

โดย:  Pariyaphat  [17 เม.ย. 2562 17:21]
ข้อคิดเห็นที่ 18:20

ส่วนใดของพีชที่สะสมแป้งไว้มากที่สุดค่ะ

โดย:  ปภารินทร์ ครีม  [17 ส.ค. 2562 10:46]
ข้อคิดเห็นที่ 19:21

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเก็บอาหารไว้ที่ไหนครับ

โดย:  NAPHATSART  [15 ก.ย. 2562 11:18]
ข้อคิดเห็นที่ 20:22

โฮ โฮ่~~ เจ้าก็เป็นผู้ใช้แสตนงั้นรึ //

โดย:  Jotaro  [17 ธ.ค. 2562 13:57]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้