สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ยารักษาโรคที่มีสารเคมี

ยาในการรักษาคน


โดย:  เมนเดว   [4 ก.ค. 2553 12:51]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( Wikipedia  Web Pages  for  Drug )        

http://en.wikipedia.org/wiki/Drug        
http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_drug        
http://en.wikipedia.org/wiki/Recreational_drug_use        
http://en.wikipedia.org/wiki/Nootropic        
http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_(drugs)

โดย:  นักเคมี  [4 ก.ค. 2553 20:13]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ยากรักษาโรคที่เป็นยาแผนปัจจุบัน ก็เป็นสารเคมีทั้งนั้น
อย่างเช่น aspirin คือ acetyl salicylate
ยาแผนโบราณก็ใช่ เพียงแต่ไม่นิยมเรียกว่ายาแผนโบราณเป็นสารเคมี


โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [5 ก.ค. 2553 12:29]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

ถ้าหมายถึงสารตกค้างในร่างกาย เลือกเป็นตัวๆ ว่ามีทางรักษาอย่างไร ไม่มียาครอบจักรวาล แต่มันน่าจะเหมาะกับหมอมากกว่าคนทั่วไปจะอยากรู้

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [6 ก.ค. 2553 11:19]
ข้อคิดเห็นที่ 2:7

<html> <head> <title>Welcome to nginx!</title> </head> <body bgcolor="white" text="black"> <center><h1>Welcome to nginx!</h1></center> </body> </html>

โดย:  ekindgarows  [13 ก.ย. 2555 22:49]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้