สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การอบรมที่เกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหล

อยากทราบหน่วยงานที่เปิดการอบรมที่เกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหล หรือมีวิทยากรที่รับอบรมคะ

โดย:  นายนกแก้ว   [17 ก.ค. 2550 17:10]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ถ้าเน้นที่ตัวสารเคมีกับกระบวนการทางวิศวกรรม รวมทั้งการดูแลระบบต้องที่สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ กับการจัดการผู้ป่วย หรือการประเมินผลกระทบต่อชุมชนโดยใช้ GIS ก็ติดต่อที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค e-mail มาที่ผมก็ได้

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์  [17 ก.ค. 2550 21:19]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ลองเข้าที่เว็บไซต์
http://www.bwlogistics.co.th/service_4.html

เป็นบริษัทที่มีเป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์ และวัตถุอันตรายโดยเฉพาะ มีบริการอบรมด้วยค่ะ

โดย:  นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  [18 ก.ค. 2550 08:49]
ข้อคิดเห็นที่ 1:3

ทางบริษัทบลูแอนด์ไวท์ไม่มีวิทยากรผู้ให้การอบรมนอกสถานที่อ่ะค่ะมีที่อื่นอีกไหมคะ

โดย:  นายนกแก้ว  [18 ก.ค. 2550 09:28]
ข้อคิดเห็นที่ 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :4

หากสารเคมีนั้นเป็นสารกัมมันตรังสี น่าจะสอบถามข้อมูลได้จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  www.tint.or.th ครับ

โดย:  คุณปฐม แหยมเกตุ  [18 ก.ค. 2550 17:06]
ข้อคิดเห็นที่ 4 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :5

จาการสืบค้นข้อมูลด้านการอบรมด้านความปลอดภัยของสารเคมีรั่วไหล สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นในส่วนรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข แต่สำหรับหน่วยงานเอกชนจะมีหลายบริษัทที่จัดฝึกอบรมเรื่องดังกล่าว เช่น บริษัท ซิตี้ ดิซาสเตอร์ โพรเทคชั่น จำกัด
โทร.02-279-9604-5    Email: CDP@cdpfiretraining.com และบริษัท คิด เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จํากัด Tel 02-3342060, 02-3342216-17, 02-3343358 , 02-3343190
Email : admin@siamsafety.com

โดย:  นางสาวไอลดา จิตจะกูล  [20 ก.ค. 2550 10:41]
ข้อคิดเห็นที่ 2:61

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรงที่สุด  เป็น สำนักควบคุมวัตถุอันตราย เพราะเป็นผู้ใช้กฏหมาย  พระราชบัญญัตควบคุมวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยที่กระทรวงอื่นๆ เช่น กรมประมง  อาหารและยา  ฯลฯ ก็ใช้ พรบ.เดียวกันนครับ

โดย:  กรมโรงงาน  [23 ก.ย. 2553 23:17]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้