สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ผลกระทบจาก REACH

1.อยากทราบว่า REACH มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในด้านใดบ้าง อย่างไร
2. อยากทราบกฎระเบียบของ REACH ที่เกี่ยวข้องกับ monomer และ polymer

โดย:  ผู้ประกอบการ   [26 ก.ค. 2550 14:41]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

จากคำถามข้อใน 1 ในสาย supply chain ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นยาวมาก ดังนั้นขอตอบในเบื้องต้นก่อนว่า ต้องทราบก่อนว่าคุณอยู่ส่วนในของ supply chain และใช้สารเคมีใดบ้าง

ส่วนข้อ 2  REACH บัญญัติข้อกำหนดเกี่ยวกับ monomer และ polymer ไว้ในมาตรา  6(3) ซึ่งคุณสามารถ download ระเบียบ REACH ได้จาก website ของ European Chemicals Agency  http://reach.jrc.it/legislation_en.htm

แต่อยากให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของ polymer ในมาตรา 3 ของระเบียบ REACH ด้วยครับ

คุณสามารถหาความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REACH ได้ในอินเทอร์เน็ต เช่น
website REACH WATCH www.chemtrack.org/reachwatch

Association of petrochemicals producers in EU www.petrochemistry.net/?HID=124

หรือ ReachCentrum www.reachcentrum.org


โดย:  ปั๊ป  [26 ก.ค. 2550 15:10]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

1. ผลกระทบมีทั้งทางตรงและทางอ้อม  แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการนั้น ๆ อยู่ในส่วนไหนของsupply chain เพราะมีหน้าที่แตกต่างกันและต้องปฏิบัติตามระเบียบในเงื่อนไขที่ต่างกัน  และผลกระทบที่เกิดจะมีหลายด้าน เช่น ตัวสินค้า วัตถุดิบ บริการหลังการขาย  ซึ่งสามารถหาอ่านได้จากรายงาน เอกสารการเตรียมตัวเพื่อรับการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป http://www.chemtrack.org/Doc/F5.pdf
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ monomer  และ polymer โปรดศึกษาจากมาตรา 6(3)ของระเบียบ

โดย:  รดาวรรณ ศิลปโภชากุล  [26 ก.ค. 2550 15:58]
ข้อคิดเห็นที่ 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

ที่ศูนย์นี้กำลังจัดพิมพ์ระเบียบ REACH ภาษาไทย สั่งซื้อได้ผ่านเว็บนี้

โดย:  รศ.สุชาตา ชินะจิตร  [26 ก.ค. 2550 16:21]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้