สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

มาตรฐานสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผัก

อยากทราบค่ามาตรฐานสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักค่ะ ว่ามีค่ามาตรฐานเท่ารัยจึงจะปลิดภัยและเท่ารัยที่เป็นอันตรายค่ะ

โดย:  นักศึกษา   [13 ต.ค. 2555 21:14]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด พิษวิทยา  /  สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ดูได้จาก Maximum Residue Level ของ Codex
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/index.html
ถ้าต่ำกว่านี้จึงจะ "ปลิดภัย"

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [16 ต.ค. 2555 04:52]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้