สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
อยากทราบวิธีการจัดเก็บสารเคมี
อยากทราบวิธีการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี ตามหลักสากลครับ จะหาข้อมูลได้ที่ไหน กรุณาตอบด้วยครับ

โดย:  นักวิทยาศาสตร์   [8 ก.ย. 2546 20:17:00]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจัดการความปลอดภัย  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
 
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
 
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

คัดลอกมาจาก  http://www.thaienvironment.net/update_area/article_txt/tq_detail.asp?txt_id=9dss007

วิธีการจัดเก็บสารเคมี  

การจัดเก็บสารเคมี สำหรับห้องปฏิบัติการ เป็นกระบวนการ ที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เริ่มด้วยการรับสารเคมี จากการจัดซื้อ ส่งต่อไปยังสถานที่จัดเก็บ การจัดเก็บสารเคมี ของห้องปฏิบัติการ อาจทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและประเภท ของห้องปฏิบัติการ ปริมาณและชนิดของสารเคมี สถานที่จัดเก็บ สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละประเภท ของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอันตราย และความรุนแรงของอันตราย ที่อาจเกิดจากสารเคมีแต่ละประเภท และชนิดห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีสารเคมี ไว้ในครอบครอง เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ และความต่อเนื่อง ของการดำเนินการ จึงต้องจัดระบบ การจัดเก็บสารเคมี อย่างถูกต้องตามหลักวิชา  

หลักการจัดเก็บสารเคมี ของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการควบคุม การรับจ่าย (inventory control) การแยกเก็บสารเคมี ตามประเภท (segregation) และวิธีการเก็บรักษา ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก ของการจัดระบบ การจัดเก็บสารเคมี ของห้องปฏิบัติการ คือ  

1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่ร่างกายและชีวิต ของผู้ปฏิบัติงาน ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งทรัพย์สิน ของห้องปฏิบัติการ และเพื่อป้องกันมลภาวะ ที่อาจเกิดแก่สิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมี มีปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถรักษาคุณสมบัติ ที่ต้องการ ของสารเคมี ที่ใช้ในการทดสอบไว้ได้  

3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของห้องปฏิบัติการ และทำให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถหยิบใช้ได้ง่าย ช่วยลดเวลาการค้นหา เมื่อจำเป็นต้องใช้ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และลดอุบัติเหตุ  

4. เพื่อให้สามารถใช้สารเคมี ที่จัดซื้อมา ได้อย่างคุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นการประหยัด และลดต้นทุนการดำเนินงาน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของห้องปฏิบัติการ  

อัจฉรา พุ่มฉัตร
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

จัดทำเป็นเว็บเพจโดย : www.thaienvironment.net  โดย:  ขนิษฐา  [9 ก.ย. 2546 15:57:00]
 
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

เรียน คุณนักวิทยาศาสตร์
ถ้าสะดวก กรุณาให้เบอร์ fax ไว้ด้วยค่ะ จะได้ส่งแหล่งอ้างอิงที่คุณจะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

โดย:  วราพรรณ  [10 ก.ย. 2546 14:03:00]
 
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

คัดลอกมาจาก  http://www.geocities.com/kittiphum2000/kitti_meterial2.html
6. การจัดเก็บและนำไปใช้ต้องระมัดระวังสูงสุด

การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายไไว้ด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่าย หรือเป็นสารตั้งต้นเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่สมควรจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ตามปกติไม่สมควรจัดเก็บสารเคมีไว้เป็นปริมาณมากเกินความจำเป็น และควรมีแต่เฉพาะสารเคมีที่ใช้เป็นประจำ ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สารเคมีในปริมาณมาก ควรมีสถานที่จัดเก็บแยกต่างหาก จากตัวโรงงาน เพื่อความสะดวกกรณีเกิดอุบัติภัย การจัดเก็บสารเคมี นอกจากคำนึงถึงหลักการของความปลอดภัยแล้ว ยังต้องมีการ ตรวจตราอย่างสม่ำเสมอด้วย เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อาจเกิดการผุเปื่อยและเกิดการรั่วไหลได้

การระมัดระวังจะต้องเริ่มต้นจากการบรรจุ หรือกรอกสารเคมีลงไปในขวด ทั้งนี้จะต้องไม่ใส่ให้เต็ม ควรเหลือที่ว่างเผื่อการขยายตัวอย่างน้อยหนึ่งในแปด ของปริมาตรขวดบรรจุ และไม่ควรตั้งไว้ให้ถูกแสงแดดโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ หรือเกิดการเสื่อมสภาพได้ ในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการจัดเก็บสารเคมีที่ไม่เสถียรบางชนิดดังต่อไปนี้ คือ

(1) อีเทอร์ ควรจัดเก็บไว้ในขวดสีชา เพื่อลดความรุนแรงจากการถูกแสงแดด ป้องกันการเกิดเปอร์ออกไซด์ที่เป็นอันตราย

(2) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่ไว้เก็บสารโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นสารที่ไม่เสถียร เมื่อได้รับความร้อน

(3) สารไวไฟที่เป็นของเหลว จะต้องเก็บในที่มืดอากาศถ่ายเทได้ดี ห่างไกลจากสิ่งที่รุกติดไฟได้ง่าย อย่าเก็บไว้ในตู้เย็น เก็บสารโดยไม่มีฝาปิด เพราะไอระเหยอาจถูกประกายไฟ จากสวิทซ์ตัดวงจรของตัวตู้เย็นทำให้เกิดการรุกไหม้ได้

(4) สารไวไฟที่เป็นของแข็ง จะต้องเก็บไว้ในที่แห้งและห่างไกลจากน้ำและความร้อน

(5) สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน จะต้องเก็บไว้ในภาชนะโลหะที่ทนทานต่อการกัดกร่อนรวมทั้งมีภาชนะรองรับเพื่อป้องกันการหกลงพื้น

(6) สารที่เข้ากันไม่ได้ จะต้องไม่เก็บไว้ใกล้กัน เนื่องจากอาจผสมกันแล้วเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรง และอาจเกิดการระเบิดได้ เข่น

6.1 กรดกับด่าง

6.2 ตัวออกซิไดซ์ กับตัวรีดิวซ์

6.3 กรดไนตริกกับแอลกอฮอล์

6.4 กรดกับเกลือไซยาไนด์

6.5 แคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ เพราะจะเกิดก๊าซอาร์เซติลีนที่ไวไฟ

สำหรับการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายไปใช้ ผู้รับผิดชอบหรือนายจ้างคนงาน ก็เป็นสิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่ง เพื่อลดการสูญเสีย และเป็นการลดต้นทุนการผลิตทางอ้อมอีกด้วย นอกจากนั้นการเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาล กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก็เป็นสูงสุด ที่ทุกผ่ายจะต้องเป็นหน้าที่หลักที่ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุน
7 ขนส่งอย่างไรจึงจะปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำเนินการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งภายในและภายนอกประเทศ จะต้องออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมากำหนดคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้

(1) คุณสมบัติและปริมาณสารเคมีที่ขนส่งในแต่ละครั้ง

(2) ลักษณะความมั่นคงและการป้องกันหีบห่อและภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนส่ง

(3) ชนิดของยานพาหนะที่ในการขนส่ง

(4) เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางโดยละเอียด

(5) การผิกอบรมและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ทำงานขนส่ง

(6) การติดฉลากหรือสัญญาณอันตราย

(7) ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดเพื่อบ่งบอกว่าสามารถบรรทุกได้หรือไม่

(8) การปฏิบัติในกรณีเกิดหกตก หรือหล่น
8 กากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมความสำคัญไม่ควรมองข้าม

ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมกากของเสียนับเป็นสิ่งที่สำคัญและผู้ผลิตไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการของเสีย คำว่า "กากของเสียอุตสาหกรรม" มีความหมายกว้างมาก เพราะจะกินความรวมตั้งแต่มูลฝอย เศษผลิตภัณฑ์ สารเคมี น้ำเสียและอากาศเสีย กากของเสียบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ แต่ถ้ากากของเสียนั้นมีการปนเปื้อนมากเกินไป หรือปริมาณกากของเสียมีน้อยเกินไป ไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจก็จำเป็นจะต้องนนำไปผ่านการบำบัดหรือผ่านการจัดการที่ถูกวิธี
กากของเสียอุตสาหกรรม สามารถจำแนกตามกระบวนการผลิตได้ดังนี้

(1) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดการชำรุดเสียหาย

(2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นแล้วไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดการชำรุดเสียหาย

(3) กากของเสียจากกากปรับแต่งและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

(4) ผลพลอยจากกระบวนการผลิต

(5) กากของเสียจากหน่วยงานเสริมเพิ่มเติมการผลิต เช่น สำนักงานหรืออาคารคลังสินค้า

สำหรับคำว่า "กากของเสียอันตราย "หมายถึงของเหลือทิ้งจาการผลิตหรือสิ่งของที่เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้แล้ว หรือในหระบวนการผลืตทางอุตสาหกรรมไม่ต้องการใช้อีกต่อไปซึ่งกากของเสียดังกล่าวยังมีคุณสมบัติหนือความเข้มข้นในระดับ ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อันตรายที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในลักษณะหนึ่ง หรือประกอบขึ้นจากหลายๆ ลักษณะรวมกัน เช่น เป็นสารพิษ สามารถติดไฟได้ง่าย มีความเป็นกรดหรือเบสที่รุนแรงเป็นก๊าซพิษหรือสามารถระเบิดได้ เป็นสารกัมมัน ตรังสีหรือเป็นของที่มีเชื้อโรคปนอยู่ กากของเสียอันคายจากอุตสาหกรรมมีถึง 12 ประเภท คือ

(1) สารประเภทน้ำมัน (Oil) เช่น กากตะกอนจากน้ำมันดิบหรือจากการล้างถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ภาชนะบรรจุน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น

(2) สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นของเหลว (Liquid organic residues) เช่น กากของเสียจากอุตสาหกรรมปิโตเลียมและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
เป็นต้น
(3) กากตะกอนและของแข็งที่มีสารอินทรีย์(Organic sludges and soleds) เช่น กากของเสียจากอุตสาหกรรมสี พลาสติกและกาว

(4) กากตะกอนและของแข็งที่มีสารอินทรีย์(Inorganic sludgeees and solids) เช่น กากของเสียประเภทฟอสเฟต ยิบซัม เป็นต้น

(5) กากตะกอนของแข็งที่มีโลหะหนัก (Heavy metal sludges and soleds) เช่น กากของเสียจากระบบดักจับฝุ่นของอุตสาหกรรมการ ถลุงโลหะชุบโลหะ แบตอรี ฟอกหนังและฟอกย้อม เป็นต้น

(6) สารประเภทตัวทำละลาย เช่น กากของเสียจากอุตสาหกรรมพลาสติก ใยสังเคราะห์และ อิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น

(7) กากของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด (Aaccid wastes) โดยจะมีค่า pH ต่ำกว่า 2 บางครั้ง อาจมีโครเมียม ซึ่งเป็นโลหะหนักปะปนออกมา โดยมาจากอุตสาหกรรมฟอกหนังและชุบโลหะส่วนอุตสาหกรรมประเภทน้ำยาทำความสะอาดกากของเสียมีฤทธ์เป็นกรดก็จริงแต่ไม่มีโลหะหนัก ปะปนอยู่ด้วย

(8) กากของเสียที่มีฤทธิ์เป็นเบส (Akjakube wastes) โดยจะมีค่า pH มากว่า 12.5 มักจะมีสารประกอบประเภทไชยาไนต์ หรือสารประกอบประเภทซัลเฟตปะปรนด้วย

(9) กากของเสียที่มีสาร Poly Cchlorinated Biphenyls (PCBs) เจือปนอยู่ในสัดส่วนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 50 ส่วนในล้านส่วน อาจพบอยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลว เช่น ถังเก็บประจุไฟฟ้าแลน้ำมันฉนวนในหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น

(10) ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว เช่น สีพลาสติก เป็นต้น

(11) กากของเสียจากกิจกรรมล้างอัดภาพ (Photo wastes) จะมีสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารพิษเจือปนอยู่

(12) กากของเสียติดเชื้อ (Infections wastes ) ได้แก่ กากของเสียที่มีเชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรีย์ปนอยู่
9 จะจัดการกับปัญหากากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมอย่างไร?

สำรับแนวทางในการจัดการปัญหากากของเสียอันรายจากอุตสากรรม สมารถแยกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้

(1) ควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิด (Waste generator ) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยมาตรการที่สำคัญดังนี้ คือ
(1.1) ในกระบวนการผลิตจะต้องหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดกากของเสีย หรือก่อให้เกิดกากของเสียในปริมาณน้อยที่สุด (Waste avoidance and minimization)

(1.2) การนำกากของเสียอันตรายกลับมาใช้ใหม่ (Recovery or reuse)

(2) การเก็บกักกากของเสียอันราย ณ แหล่งกำเนิด (Inhouse storage) โดยจะต้องพิจารณาถึงความถูกต้องตามหลักวิชาอย่าง เคร่งครัดและขนาดของภาชนะรองรับ สถานที่ตั้ง วิธีการเก็บรวบรวมและการตรวจสอบการรั่วซึม เป็นต้น

(3) การเก็บรวบรวมและขนส่งจากสถานที่ตั้งไปยังสถานที่บำบัด หรือกำจัดกากของเสียในขั้นตอนสุดท้าย

(4) การบำบัดกากของเสียอันครายและการนำกากของเสียอันตรายมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Treatment reccycling) ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เนื่องจากช่วยลดปริมาณสารพิษและเปลี่ยนสารพิษ ให้เป็นสารไม่มีพิษก่อนนำไปกำจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วิธีทำลายฤทธิ์ด้วยวิธีเคมีและฟิสิกส์ทำให้หมดฤทธิ์ที่จะก่อปฎิกริยา หลังจากนั้น จึงเปลื่ยนสภาพเป็นตะกอน คงรูปที่ไม่ละสายน้ำก่อนนำไปกลบฝังอย่างถูกหลักวิชาการ

(5) การกำจัดสุดท้าย (Final disposal) วิธีที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ การกลบฝังอย่างถูกหลักความปลอดภัย (Secured land fill) การนำไปทิ้งลงทะเล (Dumpling at sea) และการอัดฉีดลงใต้ดิน (Well injection) เป็นต้น

(6) การวางแผนปฏิการ (Implemeentation plan) คือการนำมาตรการทางเทคนิคทุกขั้นตอนมาผสมผสานกันในสัดส่วนที่พอ เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุม มาตรการทางกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พรระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น
10 บทสรุป

แม้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะเป็นดัชนีบ่งชี้ให้เห็นถึงความมั่นคง ร่ำรวยและการพัฒนาของประเทศ แต่ถ้ารัฐและผู้ประกอบการละเลยและขาดความรู้ ความเข้าใจถึงสภาพที่ถูกต้องแท้จริงของเทคโนโลยี ผลเสียต่าง ๆ ที่ติดตามมาจะมีค่ามากกว่าตัวเลขรายได้ที่เป็นเสมือนภาพลวงตา ซึ่งกำลังชี้นำให้ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งยังข

โดย:  penpimpl  [18 พ.ค. 2548 12:55:00]
 
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

เรียนคุณนักวิทยาศาสตร์
ดิฉันอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่สารเคมี ซึ่งยังไม่เข้าใจกับหลักการ อย่างไรก็ตาม กรุณาบรรยายถึงหลักการพร้อมวิธีการจัดหมวดหมู่ของสารเคมี ขอบคุณค่ะ

โดย:  อุ๋มอิ๋ม  [6 มี.ค. 2549 20:15:00]
 
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

กรดและเบรสจัดเป็นวัตถุไวไฟด้วยใช่ไหมค่ะ

( กรด และ เบส  จัดเป็นวัตถุไวไฟด้วย ใช่ไหมคะ )

โดย:  มินนี่  [3 ก.พ. 2550 14:35]
 
ข้อคิดเห็นที่ 6:6

อยากได้ไฟล์ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลสารเคมีต่างๆปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  คืออยากเก็บไว้ในเครื่องเวลาไม่ต่อเน็ตก็เปิดดูได้ เป็นไฟล์พวก MSDSอะไรพวกนี้แหละไม่ทราบมีให้downloadที่ไหนบ้าง

โดย:  เบ๊น  [25 มี.ค. 2550 03:41]
 
ข้อคิดเห็นที่ 7:7

อยากทราบวิธีหรือขั้นตอนการวิเคราะห์กากของเสียจากโรงงาน

โดย:  rose  [9 เม.ย. 2550 14:23]
 
ข้อคิดเห็นที่ 8:8

ตอบคุณ rose ถ้าหมายถึงการวิเคราะห์ว่าของเสียจากโรงงานเป็นของเสียอันตรายหรือไม่นั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุวิธีการวิเคราะห์ไว้ในภาคผนวกที่ 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ค่ะ ดูประกาศฯ ที่ http://www.diw.go.th/diw_web/html/versionthai/laws/00180774.PDF

โดย:  วลัยพร  [3 พ.ค. 2550 16:34]
 
ข้อคิดเห็นที่ 9:9

ขอบคุณ คุณ penpimpl มากที่ส่งข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีมาให้เป็นประโยชน์มากที่เดียวค่ะ

โดย:  ขวัญชนก  [12 มิ.ย. 2550 16:35]
 
ข้อคิดเห็นที่ 10:13

สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆในห้องปฏิบัติการค่ะ

โดย:  อารยา  [16 ก.ย. 2550 19:24]
 
ข้อคิดเห็นที่ 11:14

ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีสามารถดูได้จากอกสารข้อมูลสารเคมีที่เรียกว่า MSDS หรือ SDS  ของสารตัวนั้นๆ ในเว็บนี้ได้จัดหาเอกสาร MSDS ของสารเคมีจำนวนมากพอสมควรไว้ให้เป็นภาษาไทย และได้ทำสรุปเป็นเอกสารcotoeความปลอดภัยอย่างย่อของสารเคมี (SG) ไว้ให้ด้วย โดยคุณสามารถค้นหาเอกสารข้อมูลของสารเคมีที่ต้องการได้จากเมนู "ค้นหา" ค่ะ

โดย:  chemtrack ทีมงาน ChemTrack  [17 ก.ย. 2550 15:19]
 
ข้อคิดเห็นที่ 12:20

มีเอกสารอ้างอิงของกรมควบคุมมลพิษค่ะ
แนวทางการจัดการของเสียอันตราย จากห้องปฏิบัติการ

http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_haz.cfm?task=management

โดย:  เนตรนภิส  [30 พ.ย. 2550 15:00]
 
ข้อคิดเห็นที่ 13:25

มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในห้อง Lab  บ้างไหมคะ    เช่น  การแยกประเภท    ภาชนะที่ใช้บรรจุ

โดย:  อ๋ฮย  [23 พ.ค. 2551 18:54]
 
ข้อคิดเห็นที่ 14:26

คลิกอ่านข้อมูลคำถามที่พบบ่อยด้านบนนะค่ะ

โดย:  วลัยพร ทีมงาน ChemTrack  [24 พ.ค. 2551 10:52]
 
ข้อคิดเห็นที่ 15:31

อยากทราบเกี่ยวกับปริมาณการจัดเก็บสารเคมีที่สามารถมีในสถานประกอบการ

โดย:  นราพร  [22 ม.ค. 2552 11:23]
 
ข้อคิดเห็นที่ 16:33

อยากทราบว่าวิธีการจัดเก็บสารสนเทศทำไมเปิดดูไม่ได้คะ

โดย:  เกด  [16 พ.ย. 2553 14:45]
 
ข้อคิดเห็นที่ 17:35

สวัดดีค่ะดิฉันอยากทราบชื่อสารเคมีที่ต้องใช้ในห้องปฎิบัติการในระดับชั้นมัธยมศึกตอนต้นควรมีสารอะไรบ้างคะ(จะจัดห้องวิทย์ใหม่ค่ะ) ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

โดย:  พัท  [17 พ.ค. 2554 22:55]
 
ข้อคิดเห็นที่ 18:36

ナイキ環境Fatmus株式会社残りを食はせ、九段上-------------------------------------------------------------------------------- 恐らく選手の中で、彼らの目に治療を使用して、過度の強さは通常不要削減リードショックです白あばたのhttp://hermesurjmq.onlinechartjp.com/hermes-財布-長財布-rs-3.html にさせじと抑えしは疑あらず。十六人の子を挙げし十人の妻妾、二人より多くを産みし者なかりしは、深き仔細ありぬるにや。強(あなが これは、オフホワイトのボタンを使用して、栗のオフホワイトのUggのボタン付きシープスキン、マッチングボタン付きチョコレート、マッチングボタンが付いている灰色、マッチングボタン付きブラック、オフホワイトのボタンを使用して、砂やディープ大西洋(青緑色)で提供されていますと僕に声をかけた。僕はその雨戸の向うに池のあることを承知していた。しかし僕に声をかけたのは誰だか少しもわからなかった。
「もし、もし、お願いがあるのですが、……べてのアメリカ人の靴の歴史

?シューズ、スポーツウエア、バスケットボール、チャックは、一緒に<a href="http://chanelrnoz4.onlineceremony2013.com/ニュートラベルライン-3xx8-6.html" title=" louis vuitton 本店"> louis vuitton 本店</a>  その理由で、ナイキShoxはビンス·ピーターソンなど、NBAの偉大leapers、多数の選択肢となります校正:野口英司 - 玉蜀黍aujourd'huiダンAckroydとジョン·ベルーシと新鮮度を採用した。 オーバーサイズのサングラスはhttp://pradab4kqd.onlinecharacter2013.com/prada-ビジネスバッグアタッシュケース-81nvdbg-13.html 彼は今何を曖昧なゲームを持たないでください。 彼らの真の愛を大事にしてください! それは選択肢のプレートタイプの衣類の紳士靴が適合しているとカーブのクリッピング<a href="http://chanel7i1k4.onlinecentury2013.com/chanel-トートバッグ-alvzaq-2.html" title=" グッチ 76554"> グッチ 76554</a> シアーズカタログコードこのブートはあなたは目的を敗北させる任意bagginessを排除し、わずかなカーブに完璧にフィットすることができます!

  あなたはあなたが何であるか大きさ在処(ありか)を責め問うたよ。
老いたる法師 これは又滅相な尋ね方ぢや。さぞ講師は驚いたでござらう。
五位ナイキの靴が中国で最も人気があり あなたは セックス·アンド·ザ·シティキャリー決勝秋 愛の輪を熟考するのですか? あなたはそのスーパーモデルケイト·モスの結婚の日協力者の靴を熟考するのですか? はい、それはマノロ·ブラニクの靴の尊厳アバクロンビー&フィッチメンズパンツです! 影響を見た、究極に同行する毛皮、輝いているヒット赤面ボンド技術とタッセル奇妙なサンダルを飾る、2011年、マノロブラニクブーツの秋と冬<a href="http://pradaaznvs.onlinechapterjp.com/prada-ビジネスバッグアタッシュケース-0vevte-13.html" title=" グッチ + ち"> グッチ + ち</a> 本多豊後守広孝が家老本多半左衛門が許に忍びしを

  1851年に立ち上げ、パテックフィリップと組織は、定期的に革命的な、壮大なMontresを行っていますワンハンドよりも少し前の調査とするという点で知って試してみてください1http://guccisnyjm.onlinecathedral2013.com/gucci-バックパック-iu7pv3-10.html   インビクタメンズ専門スカルアーティストシリーズ·ウォッチはこれまで生産最も前衛的な時計のひとつです。 インビクタのアダム·デニスによって設計され、これらの創造的な仕掛けは前に時計には見られなかったラインや画像を提供します。 シルバートーンケースは、高度に洗練されて、バック展示を備え、複雑なスイスETA 6497機械式ムーブメントの不思議な眺めを提供しています。 デニス '芸術頭骨の設計は、金と黒のトーンで明らかにし、動きの上に座って、この時計は極めてレアアイテム作っている。

  墨攻ダラス

  半年後に署名キッド、キッドは、署名のブーツの最初の世代の設計のためのピック - 知力の戦いがついに暴露した 悪い組織がうまくいかないときは何も人のせいに貴重な時間を費やす傾向にある<br><br><a href="http://chanelzjet0.onlineceremony2013.com/">chanel</a>	<a href="http://gucciexbeb.onlinecause2013.com/">gucci リング</a>	<a href="http://chanelhwhjk.onlinecentury2013.com/">シャネル(CHANEL)</a>	<a href="http://celinetbhaz.onlinechallenge2013.com/">celine 通販</a>	<a href="http://pradaaznvs.onlinechapterjp.com/">プラダ 財布 メンズ</a>	<a href="http://hermes1t5md.onlinechartjp.com/">hermes トート</a>	<a href="http://gucciqdoea.onlinecattle2013.com/">グッチ キーリング</a>	<a href="http://pradanhbms.onlinechapter2013.com/">プラダ アウトレット</a>	<a href="http://pradahfmla.onlinechapterjp.com/">財布 プラダ</a>	<a href="http://gucciabook.onlinecave2013.com/">gucci 時計 レディース</a>	<a href="http://pradaa1els.onlinecharacter2013.com/">prada リュック</a>	<a href="http://lvy8koh.onlinecarrot2013.com/">louis vuitton 待ち受け</a>	<a href="http://pradayxyvb.onlinecharacter2013.com/">prada ポーチ</a>	<a href="http://pradazrl1v.onlinecharacteristic2013.com/">プラダ メガネ</a>	<a href="http://celinewn8av.onlinechallenge2013.com/">セリーヌ バッグ ブギー</a>	<a href="http://chanelnxfum.onlinecentury2013.com/">シャネル 公式</a>	<a href="http://guccigddol.onlinecause2013.com/">グッチ ショルダーバック</a>	<a href="http://chanelfsekz.onlinecentre2013.com/">シャネル トートバッグ</a>	<a href="http://gucci21lyd.onlinecave2013.com/">gucci ショルダーバッグ</a>	<a href="http://lvzchyx.onlinecarry2013.com/">louis vuitton エピ</a>	<a href="http://celineqlkad.onlinechallenge2013.com/">セリーヌ トート</a>	<a href="http://gucciiwyzd.onlinecattle2013.com/">gucci 財布 新作</a>	<a href="http://lvgm7tx.onlinecarrier2013.com/">ルイビトン財布人気</a>	<a href="http://guccizpzox.onlinecave2013.com/">グッチ バッグ 激安</a>	<a href="http://lvwtjd3.onlinecarrot2013.com/">ブランド 財布</a>	<a href="http://pradanhbms.onlinechapter2013.com/">prada ポーチ</a>	<a href="http://celineja2kf.onlinechallengejp.com/">セリーヌ バッグ 新作</a>	<a href="http://lvdwbeb.onlinecarrier2013.com/">louis vuitton ダミエアズール</a>	<a href="http://celineldifv.onlinechamber2013.com/">セリーヌ</a>	<a href="http://gucciexbeb.onlinecause2013.com/">gucci ファミリーセール</a>	<a href="http://lv2tw77.onlinecarrier2013.com/">ビトン公式サイト</a>	<a href="http://gucciuy0uw.onlinecathedral2013.com/">gucci サンダル</a>	<a href="http://gucciiwyzd.onlinecattle2013.com/">gucci 新作 財布</a>	<a href="http://chanel1tojg.onlineceremony2013.com/">chanel トートバッグ</a>	<a href="http://gucciiwyzd.onlinecattle2013.com/">グッチ 名刺入れ</a>	<a href="http://guccijaep6.onlinecattle2013.com/">gucci ストール</a>	<a href="http://prada9rygx.onlinecharacter2013.com/">プラダ サングラス</a>	<a href="http://lv3mjdt.onlinecarry2013.com/">louis vuitton 新作</a>	<a href="http://celine9kuls.onlinechallenge2013.com/">ネクタイ セリーヌ</a>	<a href="http://gucciowwuf.onlinecattle2013.com/">gucci メンズ バッグ</a>	โดย:  Opellenemup  [8 มี.ค. 2556 23:04]
 
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้
กรุณาตั้งคำถามใหม่ ที่นี่ 
หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้
ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43275360
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546