สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สกัดสารคลอโรฟิลล์ด้วยตัวทำละลายแอซีโตน

ทำไม " การสกัดสารคลอโรฟิลล์จากพืชด้วยตัวทำละลายแอซีโตน ไม่นำสารละลายคลอโรฟิลล์ที่สกัดได้ไปวัดด้วยเครื่องUV-Vis Spectrophotometer เพื่อหาปริมาณสารคลอโรฟิลล์เลย ทำไมจะต้องนำสารละลายคลอโรฟิลล์ที่ได้เติมลงในกรวยแยกแล้วปิเปตต์ไดเอทิลอีเทอร์ใส่ลงในกรวย จากนั้นก็ล้างชั้นไดเอทิลอีเทอร์ด้วยน้ำกลั่นจนไม่มีแอซีโตนเหลืออยู่ แล้วจึงเทสารสกัดคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในชั้นไดเอทิลอีเทอร์นำไปวัดด้วยเครื่องUV-Vis Spectrophotometer"  

โดย:  ติ๊กต๊อก   [7 พ.ค. 2557 23:33]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เลือกคำตอบที่ถูกใจมากที่สุด
ก. คนคิดวิธีนี้ ไม่รู้จริง  
ข. คนคิดวิธีนี้ ต้องการทำให้วิธีที่ตนเองคิด ดูซับซ้อน ยุ่งยาก พิสดาร  
ค. Acetone สามารถ ดูดกลืน รังสี-แสง ในช่วง UV-Visible ได้
ง. ต้องการสกัดเอาสารอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง ออกไปให้มากที่สุด
จ. Diethyl ether ไม่ ดูดกลืน รังสี-แสง ในช่วง UV-Visible
ฉ. ไม่มีข้อใดที่ถูกใจ ( ถูกแบบเฉียดๆบ้าง แต่ไม่ถูกทั้งหมด )

โดย:  คิด ดาราเยาวชน ( ไม่ สรณัง )  [8 พ.ค. 2557 09:00]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

เรียน คุณติ๊กต๊อก

ผมต้องขอขอบคุณในคำถามนี้ ซึ่งการค้นข้อมูลต่อเนื่องจากคำถามนี้ทำให้ผมได้ทราบเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากเลยครับ

โดยสรุปเลยนะครับ
1. คลอโรฟิลล์สามารถละลายได้ดีในAcetone การสกัดโดยใช้ Acetone จึงเหมาะสมครับ
2. อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการวิเคราะห์ด้วยวิธี Spectrophotometry โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความยาวช่วงคลื่นประมาณ 220-300 nm. แล้วล่ะก็ Acetone ก็สามารถดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่นช่วงดังกล่าวได้ด้วย โดยดูกลืนได้สูงสุดประมาณ 0.25 AU ( http://www.isco.com/WebProductFiles/Applications/101/Application_Notes/AN20_Acetone_as_an_Alternative_to_Ethyl_Acetate.pdf) ซึ่งอาจรบกวนผลการทดลองได้
3. ผมพบการทดลองอีกมากมายที่ใช้ Acetone ในการสกัดสารจากพืช อย่างไรก็ตามผมยังหาข้อมูลการดูดกลืนคลื่นแสงของ Diethyl ether ไม่ได้ แต่ ผมคาดเดาเอาว่ามันน่าจะไม่ดูดกลืนคลื่นแสงในช่วงดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลที่ต้องแยกให้คลอโรฟิลล์ลงมาอยู่ในชั้นของ Diethyl ether แทนครับ

คุณติ๊กต๊อกลองหาข้อมูลดูนะครับ มีข้อมูลสนับสนุนมากมายเลยครับ ได้ความรู้อื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย

ขอแสดงความนับถือ
Prasit

โดย:  Prasit  [16 พ.ค. 2557 15:40]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ถามว่าสารเคมีในการละลายของใบพืชจะต้องใช้สารอะไรบ้าง

โดย:  รุ่งนภา เอืมสี  [5 พ.ย. 2558 10:46]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้