สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

UN number ในเอกสาร SDS


ขอรบกวนสอบถามค่ะ ในเอกสาร SDS สามารถมีเลข UN number มากกว่า 1เลขได้หรือไม่คะ
ยกตัวอย่างเช่น เอกสารSDSของสินค้าชนิดหนึ่งระบุเลขดังนี้ค่ะ
UN2319 – Terpene Hydrocarbons, N.O.S.  
UN1169 – Extracts, Aromatic, Liquid
UN1993 – Flammable Liquid, N.O.S

โดย:  Supreeya   [16 ก.ย. 2562 13:35]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

UN Number เป็นรหัสสำหรับกลุ่มอันตรายของสาร เพื่อจัดการด้วยความปลอดภัย เช่น การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุ สารตัวเดียวกันจึงอาจอยู่ได้หลายกลุ่มรหัส แต่ถ้า CAS Number จึงจะเป็นรหัสประจำตัวสารนั้นๆ ไม่ซ้ำกัน

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [24 ก.ย. 2562 06:36]
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

โดยปกติแล้ว UN Number จะระบุอยู่ใน Section 14 Transport Information ของ Safety Data Sheet ซึ่งแสดงถึงข้อมูลขนส่งสินค้าอันตรายครับ
UN Number หากมีการระบุ จะแสดงว่าสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าอันตราย และจะมีเพียงแค่ UN Number เดียวครับ  หากไม่จำแนกเป็นสินค้าอันตราย ส่วนใหญ่จะระบุว่า Non-restricted, Non-regulated, Non-classified ครับ

คงต้องดูรายละเอียดการแสดงข้อมูลครับว่าหมายถึงองค์ประกอบหรือสารเดี่ยว แต่แท้จริงแล้ว SDS ควรแสดง UN Number ในข้อมูลที่เป็นสารผสมครับ (หากสารนั้นเป็นสารผสม)

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [24 ก.ย. 2562 10:02]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้