สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารทำความสะอาด

อันตรายและการจัดการที่ถูกต้องและปลอดภัย

โดย:  แอน   [22 ต.ค. 2550 15:51]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจัดการความปลอดภัย  /  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน  /  พิษวิทยา
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

คำถามนี้กว้างมาก
สารทำความสะอาดถ้าหมายถึงสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด
ในชีวิตประจำวัน ผมอยากให้ลองศึกษาดูโดยเริ่มจากกรดและด่าง
ทีใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำ เพราะเป็นสิ่งที่เราเจอทุกวัน
ในชีวิตประจำวัน
แนะนำให้ search หา "Drano" (ด่าง) และ "Vixol" (กรด) ใน Google
พวกนี้เป็นสารที่มีอันตรายถ้าใช้อย่างไม่ถูกวิธี เช่นเกิดหมอก (Fume) ที่เป็นกรด
เมื่อหายใจเข้าไปก็จะระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์  [25 ต.ค. 2550 06:55]
ข้อคิดเห็นที่ 1:3

สารทำความสะอาด
ความหมายของสารทำความสะอาด
   หมายถึง คุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค
ประเภทของสารทำความสะอาด
    แบ่งตามการเกิด ได้ 2 ประเภท คือ
1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม ผงซักฟอก สารทำความสะอาดพื้น  เป็นต้น
2. ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมะกรูด มะขามเปียก เกลือ เป็นต้น
แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นเกณฑ์ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. สารประเภททำความสะอาดร่างกาย ได้แก่ สบู่ แชมพูสระผม เป็นต้น
2. สารประเภททำความสะอาดเสื้อผ้า ได้แก่ สารซักฟอกชนิดต่างๆ
3. สารประเภททำความสะอาดภาชนะ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น
4. สารประเภททำความสะอาดห้องน้ำ ได้แก่ สารทำความสะอาดห้องน้ำทั้งชนิดผงและชนิดเหลว  
สมบัติของสารทำความสะอาด
          สารทำความสะอาด เช่น สบู่ แชมพูสระผม สารล้างจาน สารทำความสะอาดห้องน้ำ สารซักฟอก บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด บางชนิดมีสมบัติเป็นเบสซึ่งทดสอบได้ด้วยกระดาษลิตมัส
             สารทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด สามารถกัดกร่อนหินปูนที่ยาไว้ระหว่างกระเบื้องปูพื้นหรือฝาห้องน้ำบริเวณเครื่องสุขภัณฑ์ ทำให้คราบสกปรกที่เกาะอยู่หลุดลอกออกมาด้วย ถ้าใช้สารชนิดนี้ไปนานๆ พื้นและฝาห้องน้ำจะสึกกร่อนไปด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ใช้เกิดความระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจและผิวหนังอีกด้วย ดังนั้น ในการใช้ต้องระมัดระวังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดและต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม การใช้ในปริมาณมากเกินไป ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยทำความสะอาดได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม อาจทำให้สิ้นเปลืองและทำลายสิ่งแวดล้อม ส่วนสารทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์


โดย:  คุณน่ารัก  [11 ก.ย. 2551 17:39]
ข้อคิดเห็นที่ 2:24

สารทำความสะอาด

ความหมายของสารทำความสะอาด หมายถึง คุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค

ประเภทของสารทำความสะอาด แบ่งตามการเกิด ได้ 2 ประเภท คือ

1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม ผงซักฟอก สารทำความสะอาดพื้น  เป็นต้น

2. ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมะกรูด มะขามเปียก เกลือ เป็นต้น
แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นเกณฑ์ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

         2.1 สารประเภททำความสะอาดร่างกาย ได้แก่ สบู่ แชมพูสระผม เป็นต้น

         2.2 สารประเภททำความสะอาดเสื้อผ้า ได้แก่ สารซักฟอกชนิดต่างๆ

         2.3 สารประเภททำความสะอาดภาชนะ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

         2.4 สารประเภททำความสะอาดห้องน้ำ ได้แก่ สารทำความสะอาดห้องน้ำทั้งชนิดผงและชนิดเหลว
 
สมบัติของสารทำความสะอาด

         สารทำความสะอาด เช่น สบู่ แชมพูสระผม สารล้างจาน สารทำความสะอาดห้องน้ำ สารซักฟอก บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด บางชนิดมีสมบัติเป็นเบสซึ่งทดสอบได้ด้วยกระดาษลิตมัส

          สารทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด สามารถกัดกร่อนหินปูนที่ยาไว้ระหว่างกระเบื้องปูพื้นหรือฝาห้องน้ำบริเวณเครื่องสุขภัณฑ์ ทำให้คราบสกปรกที่เกาะอยู่หลุดลอกออกมาด้วย ถ้าใช้สารชนิดนี้ไปนานๆ พื้นและฝาห้องน้ำจะสึกกร่อนไปด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ใช้เกิดความระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจและผิวหนังอีกด้วย ดังนั้น ในการใช้ต้องระมัดระวังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดและต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม การใช้ในปริมาณมากเกินไป ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยทำความสะอาดได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม อาจทำให้สิ้นเปลืองและทำลายสิ่งแวดล้อม ส่วนสารทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์


โดย:  พี 1/4 จภ.ม  [23 ธ.ค. 2551 12:24]
ข้อคิดเห็นที่ 3:29

http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant        Surfactant        

http://www.chemistry.co.nz/deterghistory.htm        Detergent History        
http://www.chemistry.co.nz/surfactants.htm        
http://www.chemistry.co.nz/deterg.htm        Synthetic Detergents        
http://www.chemistry.co.nz/stain_frame.htm        Stain Removal Guide        
http://www.fabrics.net/deterg.asp        

http://www.chemistry.co.nz/detergent_books.htm        Detergent Books        


โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 12:51]
ข้อคิดเห็นที่ 4:30

http://chemicalland21.com/specialtychem/perchem/LINEAR%20ALKYLBENZENE%20SULFONIC%20ACID%20SODIUM%20SALT.htm        
Linear Alkylbenzene Sulfonic acid ,  Sodium salt    ;    Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate        

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate        Sodium dodecyl sulfate    ( Sodium lauryl sulfate )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_lauryl_sulfate        Ammonium lauryl sulfate        
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_laureth_sulfate        Sodium laureth sulfate    ( Sodium lauryl ether sulfate )

โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 12:53]
ข้อคิดเห็นที่ 5:31

http://en.wikipedia.org/wiki/Cetyl_trimethylammonium_bromide        Cetyl trimethylammonium bromide        
http://en.wikipedia.org/wiki/Cetylpyridinium_chloride        Cetyl pyridinium chloride        
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethoxylated_tallow_amine        Polyethoxylated tallow amine      
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzalkonium_chloride        Benzalkonium chloride        
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzethonium_chloride        Benzethonium chloride        

http://en.wikipedia.org/wiki/Cocamidopropyl_betaine        Cocamidopropyl betaine        

http://en.wikipedia.org/wiki/Nonoxynols        Nonoxynols    ( Nonylphenol ethoxylate )

โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 12:54]
ข้อคิดเห็นที่ 6:32

สารเคมี ที่ใช้ใน  ยาสีฟัน  สบู่  แชมพูสระผม  น้ำยาล้างจาน  ผงซักฟอก  เครื่องสำอาง  ครีมนวดผม  น้ำยาปรับผ้านุ่ม  ยาขัดรองเท้า  ฯลฯ        
http://en.wikipedia.org/wiki/Toothpaste        ( Toothpaste    ;    ยาสีฟัน )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Soap        ( Soap    ;    สบู่ )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Shampoo        ( Shampoo    ;    แชมพูสระผม )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Dishwashing_liquid        ( Dishwashing Liquid    ;    น้ำยาล้างจาน )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Washing_powder        ( Laundry Detergent  ;  Washing Powder    ;    ผงซักฟอก )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetics        ( Cosmetics    ;    เครื่องสำอาง )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Hair_conditioner        ( Hair Conditioner    ;    ครีมนวดผม )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Fabric_softener        ( Fabric Softener    ;    น้ำยาปรับผ้านุ่ม )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Shoe_polish        ( Shoe Polish  ;  ยาขัดรองเท้า  ;  ครีมขัดรองเท้า )


โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 12:57]
ข้อคิดเห็นที่ 7:40

สารทำความสะอาด
ความหมายของสารทำความสะอาด หมายถึง คุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค
ประเภทของสารทำความสะอาด แบ่งตามการเกิด ได้ 2 ประเภท คือ
1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม ผงซักฟอก สารทำความสะอาดพื้น  เป็นต้น
2. ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมะกรูด มะขามเปียก เกลือ เป็นต้น
แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นเกณฑ์ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
      -  2.1 สารประเภททำความสะอาดร่างกาย ได้แก่ สบู่ แชมพูสระผม เป็นต้น
      -  2.2 สารประเภททำความสะอาดเสื้อผ้า ได้แก่ สารซักฟอกชนิดต่างๆ
      -  2.3 สารประเภททำความสะอาดภาชนะ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น
      -  2.4 สารประเภททำความสะอาดห้องน้ำ ได้แก่ สารทำความสะอาดห้องน้ำทั้งชนิดผงและชนิดเหลว
สมบัติของสารทำความสะอาด
      -  สารทำความสะอาด เช่น สบู่ แชมพูสระผม สารล้างจาน สารทำความสะอาดห้องน้ำ สารซักฟอก บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด บางชนิดมีสมบัติเป็นเบสซึ่งทดสอบได้ด้วยกระดาษลิตมัส
      -   สารทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด สามารถกัดกร่อนหินปูนที่ยาไว้ระหว่างกระเบื้องปูพื้นหรือฝาห้องน้ำบริเวณเครื่องสุขภัณฑ์ ทำให้คราบสกปรกที่เกาะอยู่หลุดลอกออกมาด้วย ถ้าใช้สารชนิดนี้ไปนานๆ พื้นและฝาห้องน้ำจะสึกกร่อนไปด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ใช้เกิดความระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจและผิวหนังอีกด้วย ดังนั้น ในการใช้ต้องระมัดระวังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดและต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม การใช้ในปริมาณมากเกินไป ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยทำความสะอาดได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม อาจทำให้สิ้นเปลืองและทำลายสิ่งแวดล้อม ส่วนสารทำความสะอาดห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์


โดย:  2/7 ร.ว.บ. ^^  [26 มิ.ย. 2552 19:18]
ข้อคิดเห็นที่ 8:41

อยากทราบว่าใน้มะกรูดมีสารอะไรที่ช่วยขจัดคราบสกปรก

โดย:  เด็กดี  [7 ก.ค. 2552 15:19]
ข้อคิดเห็นที่ 9:50

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ        

http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html        

จัดทำโดย    คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  นักเคมี  [28 ส.ค. 2552 23:34]
ข้อคิดเห็นที่ 10:62

(ตัดมา)
สารเคมีในสบุ่เหลว
ลองอ่านดูสักนิดเพื่อชีวิตของเรา

สบู่เหลว
จากบทความของ  cdpm_spb     (UID: 48933)

ใช้สบู่เหลว ต้องระวัง

 สบู่เหลว นั้น เป็นแค่สารซักฟอกหรือดีเทอเจน ผสมกับสารเคมีสังเคราะห์อื่น แล้วทำให้อยู่ในรูปของเหลว ฮือฮาน่าตกใจ สบู่เหลวที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่สบู่ แต่เป็นสารเคมีล้วนๆ  เป็นแค่สารซักฟอกที่ใช้ในการผลิตน้ำยาล้างจาน ทำความสะอาดพื้น แถมถ้าใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลอามีนจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งในที่สุด!!!
         วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติได้ตีพิมพ์บทความบท หนึ่ง เผยถึง เรื่องใกล้ตัวที่คนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีใจความระบุว่า เดี๋ยวนี้สบู่เหลวที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่สบู่ แต่เป็นสารเคมีล้วนๆ  สบู่เหลวที่ดีจริงๆ  จะ ต้องมีส่วนผสมของเนื้อสบู่อย่างน้อย 25% แล้วที่เหลือเป็นน้ำ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีสบู่เหลวแบบนี้วางขายอยู่เลย เพราะผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดที่วางขายอยู่
          ซึ่งสารซักฟอก หรือดีเทอเจน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สบู่เหลวคงจะไม่เกิดขึ้นฉับ พลันทันที แต่จะสะสมเป็นปัญหาในระยะยาวได้ เพราะสารเคมีเหล่านี้จะแทรกซึมลงไปในผิวหนัง อวัยวะภายใน  และกระแสเลือดได้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำ SLS หรือโซเดียมลอริลซัลเฟต  ( Sodium Lauryl Sulfate )  เป็นตัวอย่างหนึ่งของสารเคมีหลักที่มักใช้ในสบู่  (คุณลองไปพลิกพวกผลิตภัณฑ์ซักล้างทุกอย่างดู จะเห็นส่วนผสมนี้จริงๆ  บางทีใช้ชื่อว่าลอริล)   และเป็นสารเคมีอันตราย"
         ทั้งนี้ หลายประเทศในยุโรป และอเมริกามีกฎหมายห้ามใช้แล้ว  และบางประเทศก็จำกัดให้มีการใช้น้อยลง แต่ในบ้านเรากลับใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งๆ  ที่เป็นสารเคมีที่ดูดซึมผ่านผิวหนังได้อย่างง่าย และรวดเร็ว สามารถสะสมอยู่ในดวงตา สมอง หัวใจ ตับ  และก่อปัญหาในระยะยาว หากยิ่งมีการใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลอามีน ก็จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งในที่สุด
         เพราะฉะนั้นเราอาจต้องถามตัวเองดูใหม่ว่าจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องใช้สบู่เหลว  ( ซึ่งจริงๆ  แล้วคือสารเคมีล้วนๆ )
         แต่ถ้ายังคงต้องการที่จะใช้ การใช้สบู่เหลวสำหรับเด็กก็จะดีกว่า  (ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัย เพียงแต่มีสารเคมีเจือจางกว่าเท่านั้น)  
         ยังพบ SLS ในน้ำยาล้างจาน   และ แชมพูสระผมด้วยความปลอดภัยของสาร SLS  ( Sodium Lauryl Sulfate)  ในเครื่องสําอาง
http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/tips/sls.shtml

ขณะนี้ได้มีข่าวเกี่ยวกับสาร SLS  ( Sodium Lauryl Sulfate)  ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้ต่างประเทศได้ยกเลิกการใช้สารประเภทนี้ไปแล้ว แต่ในประเทศไทยยังมีการนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง โดยเฉพาะสบู่เหลว  ซึ่งใช้กันทุกเพศทุกวัย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาไม่ได้นิ่งนอนใจได้ทำการสืบค้น และติดตาม ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารที่ใช้ในเครื่องสำอางมาโดยตลอด โดยเฉพาะกรณี ความปลอดภัยของสาร SLS  ( Sodium Lauryl Sulfate)  ในเครื่องสำอาง
สารโซเดียม ลอริล ซัลเฟต หรือที่นิยมเรียกในชื่อย่อว่า เอสแอลเอส  (Sodium Lauryl Sulfate : SLS)  เป็นสารที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้เกิดฟอง ช่วยให้สิ่งสกปรก คราบไขมันหลุดออกไปได้ง่ายขึ้น จึงเรียกง่ายๆ  ว่าเป็นสารทำความสะอาด นิยมใช้ทั้งในวงการอุตสาหกรรม และเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น เครื่องสำอาง น้ำยาล้างจาน  (โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้)  เครื่องสำอางที่นิยมผสมสารนี้ ได้แก่ เครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออกด้วยน้ำ เช่น สบู่เหลว แชมพู ตลอดจนยาสีฟัน
และจากการศึกษาวิจัยทั้งในสัตว์ทดลอง และในคน พบว่าอันตรายของสารนี้ คือ ระคายเคือง ต่อดวงตา  และผิวหนัง โดยความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารนี้ในผลิตภัณฑ์  และระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกาย  ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนสรุปว่าสาร SLS มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งในคน  ซึ่งข้อมูลความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งจากสารกลุ่มนี้ อาจมาจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสารก่อมะเร็ง คือ 1,4 Dioxane แต่ปัจจุบันในกระบวนการผลิตสารทำความสะอาด สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนนี้ได้ด้วยการใช้ระบบสูญญากาศ  ( ซึ่งไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายมากนัก)  อีกทั้งได้มีการศึกษาพบว่า โอกาสที่จะพบ 1,4 Dioxane ในเครื่องสำอางสำเร็จรูปมีน้อย จึงไม่ควรกังวลว่าสาร SLS ในเครื่องสำอางจะก่อให้เกิดมะเร็ง
ทั้งนี้เครื่องสำอางที่ผสมสาร SLS อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้บ้าง เช่น แชมพูเข้าตาทำให้แสบตา หรือฟอกสบู่เหลวนานเกินไป อาจระคายเคืองผิว ทำให้ผิวแห้งได้ ขณะนี้ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทย มิได้ห้ามใช้สารนี้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง แต่หากผู้บริโภคต้องการหลีกเลี่ยงสาร SLS ในเครื่องสำอาง สามารถเลือกใช้เครื่องสำอางที่ฉลากระบุว่า “ Sodium Lauryl Sulfate Free” ได้
ขณะนี้มีสารทำความสะอาดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กัน คือ Sodium Laureth sulfate  (SLES)   ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองน้อยกว่า SLS  และยังไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นสารก่อมะเร็ง
ดังนั้น ผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนกกับเรื่องนี้จนเกินไป หากพบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาร หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ  โดยเฉพาะข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงบวก หรือเชิงลบ จำเป็นต้องตรวจสอบแหล่งที่มา ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ  แหล่ง ตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆ  ให้กระจ่างชัด ก่อนที่จะดำเนินการหรือตัดสินใจใดๆ

Website อ้างอิงที่น่าอ่าน
http://www.healthy-communications.com/slsmostdangerousirritant.html

http://www.youtube.com/watch?v=VQggSIxU8lw

http://www.admin.khaokhiris.org/?page_id=34

http://www.natural-health-information-centre.com/sodium-lauryl-sulfate.html


โดย:  กมล มงคล  [12 ต.ค. 2552 06:55]
ข้อคิดเห็นที่ 11:75

ขอหลักการในการใช้สารทำความสะอาดด้วยค่ะ

โดย:  คนอยากรู้  [9 ก.พ. 2553 17:19]
ข้อคิดเห็นที่ 13:77

เรื่องนี้น่าเรียนมาก

โดย:  เเอน  [2 มี.ค. 2553 10:48]
ข้อคิดเห็นที่ 14:79

อยากทราบว่า สารที่ทำความสะอาดร่างกายหมายถึง


โดย:  Thanakanok  [17 มิ.ย. 2553 23:48]
ข้อคิดเห็นที่ 15:80

สารที่ใช้ทำความสะอ่ดหมายถึงอะไร

โดย:  oil  [17 มิ.ย. 2553 23:54]
ข้อคิดเห็นที่ 16:81

สารที่ใช้ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้หมายถึง

โดย:  oil  [18 มิ.ย. 2553 00:09]
ข้อคิดเห็นที่ 17:82

ทำลายงานได้ล่ะขอบคุณครับ

โดย:  cool  [22 มิ.ย. 2553 17:59]
ข้อคิดเห็นที่ 18:83

thang   you

โดย:  lak pe khong  [4 ก.ย. 2553 10:06]
ข้อคิดเห็นที่ 19:85

ได้คำตอบแย้ว

โดย:  ออย  [10 พ.ย. 2553 19:06]
ข้อคิดเห็นที่ 20:88

น่าเรียนสุดๆเลยครับได้ข้อมูลมากๆเรียอยู่พอดีเลย

โดย:  เด็เรียน  [19 พ.ย. 2553 13:12]
ข้อคิดเห็นที่ 21:90

มีคำตอบแง้วววจ๊า ขอบคุณมาก

โดย:  กิ๊ฟคนสวย  [5 ม.ค. 2554 09:56]
ข้อคิดเห็นที่ 22:92

สารทำความสะอาดมีประโยชน์ อะไรบ้าง

โดย:  ช่วยบอกหน่อย  [15 ม.ค. 2554 08:23]
ข้อคิดเห็นที่ 23:97

มีมากมายหลายสถาน

โดย:  นา  [21 มิ.ย. 2554 09:57]
ข้อคิดเห็นที่ 24:98

นานาชอบมาก

โดย:  นานา  [21 มิ.ย. 2554 09:59]
ข้อคิดเห็นที่ 25:99

hjk,uliii

โดย:  ระรันีนัรน  [7 ก.ค. 2554 10:46]
ข้อคิดเห็นที่ 26:100

อะรัยเนี้ย

โดย:  คับผม  [7 ก.ค. 2554 10:50]
ข้อคิดเห็นที่ 27:101

เคนาสรยวนบ้สสนย้ะ ดเ

โดย:  สารา  [7 ก.ค. 2554 10:52]
ข้อคิดเห็นที่ 28:102

ขอบคุณ นะ ค่ะ  งานของฉัน ตรง พอดี เลย ค่ะ

//*- - เป็น พระ คุณ นะ ค่ะ

โดย:  น.ส มลิวัน ไพรสัณ์  [7 ก.ค. 2554 10:54]
ข้อคิดเห็นที่ 29:103

ขอบคุน


โดย:  เเจง  [7 ก.ค. 2554 10:59]
ข้อคิดเห็นที่ 30:104

ขอบ ใจ นะ มีแต่ ข้อ ความ ดี นะ  จะ อิ หนู


- . -  //*- -     -+-  ^-^ @-@ #-# !-!

ให้ ค่ะ คุณ

โดย:  น.ส. ตัวเตี้ย น่าหมู  [7 ก.ค. 2554 11:00]
ข้อคิดเห็นที่ 31:105

ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะค่ะ
ดิฉันกำลังศึกษาเรื่อง สารที่ใช้ทำความสะอาก พอดีเลยล่ะค่ะ
ขอบคุณจริงๆ
ฟ้าประธาน ท่านมาจริงๆค่ะ

โดย:  คนที่รักเรียนจร้า  [29 ส.ค. 2554 17:00]
ข้อคิดเห็นที่ 32:106

ทำงานได้เต็ม ต้องขอบบคุนโดย:  บรุษุรนิรนาม  [29 ส.ค. 2554 19:08]
ข้อคิดเห็นที่ 33:107

ทำงานส่งครูได้ตรงเวลา  ต้องขอบคุณ

โดย:  เด็กจี๊ดจ๊าด  [17 ก.ย. 2554 11:28]
ข้อคิดเห็นที่ 34:108

^_^เก่งมาก

โดย:  คนหล่อ  [3 ต.ค. 2554 18:31]
ข้อคิดเห็นที่ 35:109

สารที่ทำความสะอาด มีอะรัยม่าง

โดย:  tree  [13 พ.ย. 2554 10:00]
ข้อคิดเห็นที่ 36:110

ชอบมาก

โดย:  ฟีฟ่า  [27 พ.ย. 2554 16:32]
ข้อคิดเห็นที่ 37:111

เรื่องน่าสนใจมากๆเลยคิดได้ไงเนี่ย

โดย:  ฟีฟ่าล้อ หล่อ  [27 พ.ย. 2554 16:36]
ข้อคิดเห็นที่ 38:112

...

โดย:  ggg  [27 พ.ย. 2554 16:41]
ข้อคิดเห็นที่ 39:113

นวร


โดย:  ยน  [4 ม.ค. 2555 09:16]
ข้อคิดเห็นที่ 40:114

อยากจะรู้ว่าสารอะไรบ้างที่ใช้ไม่ได้แหละสารที่เป็นอาหารแต่กินเข้าไปอันตรายบอกด้วยงับ     (อยากรู้จักเข้าไปในboomzแล้วผิมคำว่า อารมณ์ดี เปงผู้ชายนะเพื่อนเราเอง)

โดย:  คนเก่ง  [4 ม.ค. 2555 21:04]
ข้อคิดเห็นที่ 41:115

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง.....................

โดย:  ัีเรีุตึุตคึนึ  [19 ม.ค. 2555 18:02]
ข้อคิดเห็นที่ 42:116

อยากรู้ว่าทำไมจึงเก่งจัง

โดย:  ไอติม 6/2ม.ล  [19 ม.ค. 2555 18:06]
ข้อคิดเห็นที่ 43:117

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง........


โดย:  คนสวย  [26 ม.ค. 2555 18:21]
ข้อคิดเห็นที่ 44:119

เจ๋งมากมากคับ

โดย:  ใคร็ได้  [20 มิ.ย. 2555 19:08]
ข้อคิดเห็นที่ 45:120

ขอความคิดเห็นดีๆหน่อย

โดย:  เรท  [5 ก.ค. 2555 16:02]
ข้อคิดเห็นที่ 46:121

ทำไมสารทำความสะอาดจึงสามารถทำความสะอาด

โดย:  numtal  [10 ก.ค. 2555 18:46]
ข้อคิดเห็นที่ 47:122

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

โดย:  lคนสวย  [17 ก.ค. 2555 12:49]
ข้อคิดเห็นที่ 48:123

กวนตีนมากคับ

โดย:  เฟิร์ส  [9 ส.ค. 2555 13:05]
ข้อคิดเห็นที่ 49:124

คุณสมบัติของสารชำระล้างร่างกายที่ดีได้แก่อะไรบ้างค่ะ

โดย:  เฟิร์น  [26 ส.ค. 2555 00:02]
ข้อคิดเห็นที่ 50:125

งงงงงงสุด

โดย:  ชาลี  [8 ก.ย. 2555 20:15]
ข้อคิดเห็นที่ 51:130

ขอบคุณค่ะ


โดย:  ben 10  [20 ม.ค. 2556 16:52]
ข้อคิดเห็นที่ 52:131

ตุ้ย กุ๊ก

โดย:  คนดี  [29 ม.ค. 2556 14:11]
ข้อคิดเห็นที่ 53:132

ขอเยอะๆหน่อย


โดย:  คนน่ารัก  [18 ก.พ. 2556 19:51]
ข้อคิดเห็นที่ 54:133

流通ひぜめ)に遇っても、彼等の決心は動かなかった。たとい皮肉は爛ルド内のより多くの志願者をもたらすために、毎日成長しています。 これらの店舗は、小売部門でそこに物事を戦略的な管理と、まだそのキャリアの範囲を広げることにより、安心して普通の人を持って来るのに非常に行うための簡単​​な仕事ではありません。 だから、特別なコ柔らかいゴム底を持っていたスポーツシューズです。 ブランドのスポーツの靴はじっと呂馬通(りょばつう)の眉の間を見ながらあなたが登録されている各友人のために再度入力することができます。

  送料無料

  家の快適さから買い物。 シャンゼリゼスポーツは75ドル以上のお買い上げで送料無料を提供しています。 あなた自身のためhttp://pradathc0i.onlinecharacteristicjp.com/prada-ハンドバッグ-hh6-3.html  そこに多くの人がバスケットボールの視点を理解するだけではなく、ですが、彼らはこのバスケットボールの試合に参加することができますオ カジュアル

  アバクロンビー&フィッチ販売英国誰ブロー安心アクセス---少しatramentousドレスせてきたドレスのように、実際には、一時中止の問題があります:シンプルが殺到するにはあまりにも明らか<a href="http://pradauqnqd.onlinecharacteristicjp.com/prada-かごバッグ-d7oq96z-9.html" title="プラダ 通販">プラダ 通販</a> 色と驚くべき結果との同一感が強い(ポップアート)をポップするために導入。

  トレンドやアートとともに リング王へのオマージュ

  癌疾患私達はpaypal支払を取る。 お支払いが確認され次第

  サテンシルク、豊富なシルク、光沢、重量の教員、配列ファブリック、2012新しいスタイルと仮定してのバウンスと夏のT日付:彼らは鉄の体格の摩耗のような、硬くて脆い輪郭の製造されているアーティストは、とたくさんの 美しい被災雰囲気彼らは別の印象と巧妙なゲームプランを見つける必要があります。 またhttp://hermesys9qu.onlinecheat2013.com/hermes-ケリーバッグ-nm7j-6.html 人々の目にもほかにあなたへの信頼性のために選択されるためには目を離さないで外の使用を確認する必要がありますか? あなたが欲しがる。 あなたは少しカメラから目を離さないでその上にそれを考えることができますが

私はベンチに誰もが唖然としたと思うとルイス氏は言う<a href="http://hermescgzg9.onlinecheat2013.com/hermes-バーキン-k2u3cm-12.html" title="hermes メンズ バッグ">hermes メンズ バッグ</a>  海賊版CDのコピーやDVDを注文または違法にインターネットで曲をダウンロードするように御前(おんまへ)も畏(おそ)れ多い。では御免(ごめん)を蒙(かうむ)らうか。――阿弥陀仏よや。おおい。おおい。
老いたる法師 いや、飛んだ物狂ひに出合うた。どれわしも帰るとしよう。
三度(みたび)松風 ビンテージスニーカーは高級素材で作られており、最新の技術を使うことにしています許容資本スタンドアロン製品を再作成します。  影響を受けた トラビスは今静か急行内部話すあなたとの未来がそれを後悔させたくない。 あなたに属し 彼らは導入よると、その後道路バスストップ·デバイス上で、病院へのバスに乗り各駅に音を行いますが、オフサイトで取得したいと思い、ちょうど立ち上がって車が、離れて不安な心を引か止まらなかった彼 道路上の運転者との口論の前にオフに進出したいと考えました<a href="http://	hermesqvjvw.onlinecheat2013.com	" title="プラダ 迷彩 トート">プラダ 迷彩 トート</a> すべてのアイテムに世界各国の国旗の色に彩られた創設者グッチオ?グッチのイニシャル「GG」をデザイン。各国限定でその国の国旗のカラーで展開される、コレクターズアイテムともいえるスペシャルエディションだカーフレザーのトップハンドルとトリミングが施されたハンドバッグや、取り外し可能なショルダーストラップ付きのダッフルバッグ、ミディアムサイズのトートバッグ、ブランドのシグニチャーであるボストンバッグや、同デザインのウォレットが発売中。またコットンのTシャツも同様に、ライトグレーのベースに世界中の国旗のカラーコントラストが魅力的な「GG」モチーフプリントをあしらったユニセフとのパートナーシップを2005年より開始し、子どもたちの生活を改善するためにチャリティバッグキャンペーンを毎年継続的に行ってきたグッチ。…悪戯(いたづら)をせぬとも限りません。幸ひ近くならぬ内にAPE / Bapeの入浴などの衣料品http://pradasrrfc.onlinecharacteristicjp.com/prada-ポーチ-vy5-6.html  この特殊なソール、ナイキエアマックスは、運動をしている間に人間の限界をchanllengeしてみてくださいあなたの他の半分はリーバイスのブランドで<br><br><a href="http://prada9laat.onlinecharacteristicjp.com/">プラダ バッグ</a><a href="http://pradarevqh.onlinecharacteristic2013.com/">プラダ サングラス</a><a href="http://hermes8figo.onlinecheat2013.com/">エルメス 時計</a><a href="http://pradauqnqd.onlinecharacteristicjp.com/">プラダ 公式</a><a href="http://pradaufhqy.onlinecharacteristic2013.com/">プラダ 財布 新作</a><a href="http://pradadthzs.onlinecharacterjp.com/">プラダ 財布</a><a href="http://pradaje3ze.onlinecharacterjp.com/">prada メンズ 財布</a><a href="http://pradabvkvp.onlinecharacteristicjp.com/">財布 プラダ</a><a href="http://pradahj0py.onlinecharacterjp.com/">プラダ 財布 メンズ</a><a href="http://hermesh0sbh.onlinecheapjp.com/">エルメス 価格</a><a href="http://hermes4jbf1.onlinecheapjp.com/">Hermes</a><a href="http://hermesozdve.onlinecheapjp.com/">エルメス 財布</a><a href="http://pradasyh9p.onlinecharacterjp.com/">プラダ 財布 新作</a><a href="http://pradacl1kf.onlinecharacteristicjp.com/">prada バッグ 新作</a><a href="http://hermeswacge.onlinecheapjp.com/">新作 エルメス</a><a href="http://pradabjfvf.onlinecharacteristic2013.com/">prada ナイロンバッグ</a><a href="http://hermesfw4va.onlinecheat2013.com/">人気 hermes</a><a href="http://pradazogah.onlinecharacteristicjp.com/">プラダ 公式</a><a href="http://hermesdqfl0.onlinecheapjp.com/">hermes</a><a href="http://pradaiolfo.onlinecharacterjp.com/">prada</a><a href="http://pradawokug.onlinecharacterjp.com/">prada メンズ 財布</a><a href="http://prada7vpko.onlinecharacteristicjp.com/">プラダ 財布 メンズ</a><a href="http://pradakjw0z.onlinecharacteristicjp.com/">プラダ</a><a href="http://hermeskwkac.onlinecheapjp.com/">エルメス 小銭入れ</a><a href="http://hermessbkbc.onlinecheat2013.com/">エルメススカーフ</a><a href="http://hermes06a1p.onlinecheapjp.com/">hermes</a><a href="http://pradanhupv.onlinecharacterjp.com/">prada メンズ</a><a href="http://hermesk2ebx.onlinecheap2013.com/">HERMES 財布</a><a href="http://hermeszipfj.onlinecheat2013.com/">hermes トート</a><a href="http://pradavyzaq.onlinecharacterjp.com/">prada リュック</a><a href="http://hermespdnl8.onlinecheapjp.com/">Hermes</a><a href="http://hermesnxmbt.onlinecheapjp.com/">HERMES	バーキン</a><a href="http://hermesgmnkv.onlinecheat2013.com/">HERMES 長財布</a><a href="http://prada0ewv4.onlinecharacteristicjp.com/">プラダ フォン</a><a href="http://prada0xqvs.onlinecharacteristicjp.com/">プラダ 財布 新作</a><a href="http://hermesqnybk.onlinecheap2013.com/">エルメス トート</a><a href="http://prada3wt95.onlinecharacterjp.com/">プラダ 財布</a><a href="http://pradayyvkr.onlinecharacteristicjp.com/">prada メンズ</a><a href="http://hermesgrhll.onlinecheapjp.com/">Hermes 財布</a><a href="http://hermesakef3.onlinecheapjp.com/">エルメス 財布</a>โดย:  Alkadialm  [9 มี.ค. 2556 10:03]
ข้อคิดเห็นที่ 55:142

ขอบคุนมากค่ะ

โดย:  mam  [16 มิ.ย. 2556 14:43]
ข้อคิดเห็นที่ 56:143

คืออยากทราบว่า มีสารเคมีอะไรบ้างที่ใช้ความสะอาดในโรงงานอ่ะค่ะ แต่ละอย่างใช้ทำความสะอาดอะไรบ้าง ช่วยตอบให้หน่อยน่ะค่ะ

โดย:  เด็กต้องทำรายงาน  [9 ส.ค. 2556 08:00]
ข้อคิดเห็นที่ 57:145

หนูอยากเรียนรู้เรื่องเคมีมากเลยค่ะหนูอยากรู้


โดย:  เด็กชอบเรียน  [1 พ.ย. 2556 10:56]
ข้อคิดเห็นที่ 58:146

ขอเยอะๆกว่านี้อีกค่ะ

โดย:  เด็กต้องทำการบ้าน  [27 พ.ย. 2556 22:17]
ข้อคิดเห็นที่ 59:147

ทำได้แล้ว

โดย:  พริ้ม  [2 ธ.ค. 2556 18:14]
ข้อคิดเห็นที่ 60:148

สุขภาพดีใหมเอย..........

โดย:  น้องพริ้ม  [2 ธ.ค. 2556 18:16]
ข้อคิดเห็นที่ 61:149

จัดให้อยู่แล้วขอเยะๆเหมือนกัน

โดย:  prim  [2 ธ.ค. 2556 18:19]
ข้อคิดเห็นที่ 62:150

^-^---- --  -   -------...................................................................................งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกกนดีสีม้ว

โดย:  ตูม  [2 ธ.ค. 2556 18:22]
ข้อคิดเห็นที่ 63:151

5555555555555555555
ไม่ต้องขอบคุณคับ

โดย:  ไก่ภูภู  [5 ธ.ค. 2556 18:06]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้