สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ประโยชน์และโทษของสารเคมี

ประโยชน์และโทษของสารเคมีมีอะไรหาให้หน่อยด่วนมากๆๆ

โดย:  นักศึกษา   [12 พ.ย. 2550 20:19]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ลองสืบค้นจากในเวบนี้นะครับ หรือไม่ก็เข้าห้องสมุดเปิดตำราหาดูก่อนครับ การค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนจะได้ประโยชน์มากกว่าการสอบถามเพื่อให้ได้คำตอบในครั้งเดียว บางครั้งการค้นหาเองก่อนก็ทำให้ได้พบเรื่องที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องหลักที่เราต้องการหาคำตอบนะครับ

โดย:  สนธยา กริชนวรักษ์  [13 พ.ย. 2550 11:26]
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

สำหรับผม ผมหาในห้องสมุดหลายที่แล้วอ่ะคับ แล้วก็หาในนี้แล้ว เรื่อง สารเคมี นี่หาไม่ได้เลย ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม หาจนหมดปัญญาที่จะหาแล้วอ่ะคับ


โดย:  jackkung  [26 พ.ย. 2550 16:38]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ผมอยากทราบประโยชน์และโทษของสารเคมีครับ

โดย:  สุระเชษฐ บุญเรือง  [30 ม.ค. 2551 13:51]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์มากมายหรือแทบจะทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ยา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชาม กะลามัง สมุด ปากกา เชื้อเพลิง รถยนต์ สารพัดคะ

ส่วนโทษนั้นมีมากมายเช่นกัน เช่นในกระบวนการผลิตถ้ามีการใช้สารเคมี โทษอาจเกิดจากการสัมผัสสารขณะทำงาน หรือถ้ามีการระบายสู่ส่งแวดล้อมก็ส่งผลกระทบได้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละตัว โดยผลกระทบอาจแยกเป็นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งผลกระทบระยะสั้น ผลกระทบระยะยาว ฯลฯ

โดย:  วลัยพร  [30 ม.ค. 2551 23:36]
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

น่าแปลกใจว่าไม่พบคำตอบจากเว็บนี้ คุณต้องตั้งต้นจากการอ่านสาระง่ายๆทั่วๆไป เช่น เมนูพิษภัยใกล้ตัวก่อน แล้วจะพบว่าที่คุณหาอะไรไม่พบ เพราะคุณตั้งคำถามเพื่อค้นไม่ถูก ลองเปลี่ยนคำค้น และวิธีค้นหลายๆแบบ ก่อนอื่นคือต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนอย่างที่คุณวลัยพรตอบ

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [2 พ.ค. 2551 09:50]
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์มากมายหรือแทบจะทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ยา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชาม กะลามัง สมุด ปากกา เชื้อเพลิง รถยนต์ สารพัดคะ

ส่วนโทษนั้นมีมากมายเช่นกัน เช่นในกระบวนการผลิตถ้ามีการใช้สารเคมี โทษอาจเกิดจากการสัมผัสสารขณะทำงาน หรือถ้ามีการระบายสู่ส่งแวดล้อมก็ส่งผลกระทบได้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละตัว โดยผลกระทบอาจแยกเป็นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งผลกระทบระยะสั้น ผลกระทบระยะยาว ฯลฯ


โดย:  ดาด้า  [3 ธ.ค. 2552 21:45]
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

สารเคมีทุกชนิดส่วนใหญ่จะมีอันตราย ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีและปริมาณที่เราได้รับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่มีสลากเขียนข้างภาชนะที่บรรจุว่า "อันตราย (HAZARDOUS)"
และมีรูปหัวกะโหลกไขว้แล้วละก็ จะมีอันตรายที่รุนแรงมากหากเราใช้ไม่ถูกวิธีหรือขาดการ
เอาใจใส่ในการควบคุมดูแล
อันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมี แยกออกได้ และประเภท คือ

เกิดเพลิงไหม้
อันตรายต่อร่างกายของมนุษย์

การเกิดเพลิงไหม้ของสารเคมีไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซองค์ประกอบ
ที่สำคัญคือ ความร้อนและปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ช่วยในการติดไฟ และถ้าหากสารเคมีอยู่ใน
ภาชนะที่ปิดอาจจะเกิดการระเบิดได้ ดังนั้นถ้าหากเราสามารถกำจัดความร้อนและปริมาณก๊าซ
ออกซิเจนให้ต่ำกว่าปริมาณที่สามารถทำให้สารเคมีเกิดไฟได้ ก็จะช่วยในการป้องกันการเกิด
เพลิงไหม้จากสารเคมี
สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ คือ จะเกิดก๊าซไวไฟเนื่องจากปฏิกิริยาของสารเคมีบาง
ชนิด เช่น เกิดก๊าซไฮโดรเจน (H2) จากปฎิกิริยาทางเคมีของขบวนการชุบโครเมียม เป็นต้น
ซึ่งเราจะต้องมีวิธีการกำจัดไม่ให้เจอกับประกายไฟอย่างเด็ดขาด เพราะก๊าซไฮโดรเจนเป็น
ก๊าซที่ติดไฟได้
สารเคมีที่สามารถทำปฏิกิริยาได้ไวกับสารเคมีตัวอื่น จะต้องเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม
โดยเฉพาะ มิเช่นนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากภาชนะที่บรรจุหลังขนส่งโดยกัดกร่อนเกิดการรั่ว
ของสารเคมีได้ ดังนั้นทางโรงงานจะต้องมีการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ และเอาใจใส่ในเรื่องนี้
อยู่ตลอดเวลาด้วย

ัอนตราย
ของสารเคมี
ต่อร่างกายมนุษย์
อันตรายของสารเคมีต่อร่างกายมนุษย์
อันตรายที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบ ตามลักษณะการสัมผัสและได้รับสารเคมีเข้าร่างกาย เช่น
อาจจะเข้าร่างกายเราโดยทาง ปาก จมูก และผิวหนัง ดังนั้นโดยทั่วไปจะเกิดอาการต่อมนุษย์
คือ ทางระบบการย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง
อุบัติเหตุอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมี ก็เป็นอุบัติเหตุชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยทั่วไปได้ เนื่องจากการขาดการเอาใจใส่ต่อวิธีการใช้ หรือการตรวจสอบ
ภาชนะที่บรรจุ
ในกรณีที่มีมาตรการป้องกันเกิดการชำรุดเสียหาย พนักงานในโรงงานต้องหายใจหรือรับ
เอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นอันตรายมากอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ การที่เราต้องเอาใจใส่เรื่อง
สารเคมีก็เนื่องจากว่า ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างกว้าง
ขวางนั่นเอง เช่น ก๊าซแอมโมเนีย (NH3)
อันตรายจะเกิดการระคายเคืองที่รุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ ถ้าหากมนุษย์หายใจ
เข้าไปปริมาณมากและมีความเข้มข้นสูง อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ เนื่องจากก๊าซ
แอมโมเนียมีการใช้กันอย่างมากมายและมีความเข้มข้นสูง อาจจะทำให้เสียชีวิตได้
เนื่องจากก๊าซแอมโมเนียมีการใช้กันอย่างมากมาย ดังนั้นพนักงานควรใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วย เช่น ที่ครอบจมูกป้องกันก๊าซแอมโมเนียโดย
เฉพาะ
ก๊าซแอมโมเนียสามารถระเบิดได้ หากรั่วไหลออกจากภาชนะที่บรรจุและเจอกับ
เปลวไฟที่มีอยู่บริเวณนั้น
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl4)
อันตรายที่เกิดขึ้นทันทีทันใด คือ หากหายใจเข้าไปมากๆ จะทำให้ขาดความรู้สึกตัว
บางทีอาจจะทำอันตรายต่อหัวใจได้ อันตรายที่รองลงมาคือ เกิดการปวดหลัง มีผลต่อ
ตับและไต และระบบของการมองเห็น และยังจะมีอันตรายมากขึ้นหากคนนั้นได้กิน
เหล้าด้วย การป้องกันที่ดีคือ ควรมีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันการหายใจเอา
ไอของสารเคมีชนิดนี้เข้าไปในร่างกาย
กรดไฮโดรครอลิก (HCl)
กรดนี้โดยทั่วไปเราเรียกว่า กรดเกลือ มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนโลหะต่างๆ
อันตรายต่อร่างกายมนุษย์คือ การระคายเคืองผิวหนังและระบบทางเดินหายใจหรือ
ส่วนอื่นๆ ที่เราสัมผัส การป้องกันโดยทั่วไปใช้ ถุงมือ ที่ปิดจมูก ครีมทา และระบบ
ระบายอากาศที่ดี
กรดไนตริค (HNO3)
เป็นกรดที่มีความรุนแรงมากในการทำปฏิกิริยาเคมี เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนให้กับ
สารตัวอื่น และเป็นตัวกัดกร่อนที่รุนแรง ต้องเก็บเอาไว้ในภาชนะที่เป็นแก้ว และ
ให้ห่างจากพวกกระดาษและไม้ หากมีความเข้มข้นมากๆ จะสามารถทำให้เกิดการ
ระเบิดและติดไฟได้
เมื่อกรดไนตริคทำปฏิกิริยากับสารอื่นแล้ว จะทำให้เกิดก๊าซ NOx (ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน) ซึ่งก๊าซ NOx นี้จะมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจจนถึงปอดของ
มนุษย์ได้
การป้องกันที่ดี ี คือ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยางที่ปิดจมูก
เป็นต้น และต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีด้วย
กรดซัลฟูริค (H2SO4)
กรดนี้เราเรียกทั่วไปว่า กรดกำมะถัน ลักษณะเป็นของเหลวที่เข้มข้นเหมือนน้ำมัน
ใสๆ มีอันตรายต่อมนุษย์โดยการกัดกร่อนเนื้อเยื่อที่เราสัมผัส เช่น ทางเดินหายใจ
แผลพุพอง เกิดโรคผิวหนัง และระคายเคืองต่อเยื่อบุตา
การป้องกัน ต้องระวังต่อไอที่ระเหยและการสัมผัสโดยตรง โดยการใช้อุปกรณ์ป้อง
กันอันตรายส่วนบุคคล
กรดกำมะถัน ที่มีความเข้มข้นสูง จะกัดกร่อนต่อโลหะ และมีคุณสมบัติต่อการดูดน้ำ
จากอากาศ และเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะจะเกิดก๊าซที่ไวไฟซึ่งสามารถเกิดการระเบิด
ได้
ไตรคลอโรเอทธิลีน (Cl-CH = CCl2)
มีคุณสมบัติเป็นด่างละลายคราบไขมันต่างๆ อันตรายต่อมนุษย์จะทำลายระบบประสาท
แต่มีผลต่อตับ ตลอดจนทำลายระบบไขมันของร่างกายได้ การป้องกันควรใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ที่ปิดจมูก และอื่นๆโดย:  max  [3 ธ.ค. 2552 21:48]
ข้อคิดเห็นที่ 7:8

ผมอยากทราบข้อมูลโดยละเอียดของสีเคมีในเรื่องประโยชน์และโทษอย่างละเอียดข    อบคูณครับ

โดย:  ผู้ไม่รู้  [19 ม.ค. 2553 10:08]
ข้อคิดเห็นที่ 8:10

อยากทราบโทษและประโยชน์ของแอมโมเนียค่ะ

โดย:  อัญชัน  [8 ส.ค. 2553 12:31]
ข้อคิดเห็นที่ 9:11

อยากทราบคุณสมบัติของสารเคมี ค่ะ ด่วนค่ะ

โดย:  นักศึกษา  [19 ก.ย. 2553 11:33]
ข้อคิดเห็นที่ 10:15

ก็มีสาระนะเเต่ไม่ร้อยู่ตรงไหน ..... 55555+
ล้อเล่นน่า มีอยู่แต่ไม่มาก

โดย:  เบ็นซ์  [24 ส.ค. 2554 17:34]
ข้อคิดเห็นที่ 11:16

สารเคมีมีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันแน่

โดย:  เด็กแก่งคย  [27 ส.ค. 2554 12:59]
ข้อคิดเห็นที่ 12:17

สารเคมีมีประโยชน์อย่างไร

โดย:  จิดาภา ม.2/1  [27 ส.ค. 2554 13:03]
ข้อคิดเห็นที่ 13:18

อยากทราบประโยชน์ของสารเคมี

โดย:  นู๋ก้อย  [28 ส.ค. 2554 17:59]
ข้อคิดเห็นที่ 14:19

eARoOH Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!...

โดย:  Buy oem software online  [28 ก.ย. 2554 23:59]
ข้อคิดเห็นที่ 15:20

ประโยชน์มาแน

โดย:  แนแ  [5 ม.ค. 2555 11:16]
ข้อคิดเห็นที่ 16:21

มันอ่ะ

โดย:  EXPคนน่ารักคราบ  [5 ม.ค. 2555 11:19]
ข้อคิดเห็นที่ 17:22

ขอบคุนน่ะคร่ะ สำหรับคำตอบ

โดย:  บิวตี้  [12 ก.พ. 2555 09:44]
ข้อคิดเห็นที่ 18:23

ประโยชน์หรือโทษมากกว่ากัน คือ ไม่มีอะไรที่มากกว่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้และปริมาณที่ใช้หากใช้ให้พอดีก็จะเกิดประโยชน์ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุม เช่น อุตสาหกรรมการอาหาร ต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้า ไม่ให้เป็นอันตรายต่อ ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ เยื่อบุตา แต่หากใช้สารเคมีในทางที่ผิด ไม่ถูกต้องก็จะเกิดอันตรายอย่างรุนแรงได้ขึ้นกับว่าเป็นสารประเภทใดเช่น HCL ไนตริก เป็นต้นคะ

โดย:  คนสวย  [23 เม.ย. 2556 09:49]
ข้อคิดเห็นที่ 19:24

ผมอยากทราบประโยชน์และโทษของสารเคมีครับ


โดย:  S  [5 ส.ค. 2563 09:15]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้