สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบชื่อสารเคมีที่ใช้ในการละลายก้อนไขมันในท่อระบายน้ำ

อยากทราบชื่อสารเคมีที่ใช้ในการละลายก้อนไขมันในท่อระบายน้ำ อันเนื่องมาจากผงซักฟอก และ เศษอาหาร พร้อมสถานที่จำหน่าย

โดย:  สมบัติ   [11 ก.พ. 2551 10:47]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ลองใช้วิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้สารเคมีก่อน เช่น กระทุ้งหรือปั๊มด้วยอุปกรณ์ที่ดูดส้วม สารที่ใช้ละลายไขมันคือโซดาไฟ เพราะมีความสามารถในการละลายไขมัน แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง การใช้สารเคมีจะมีผลต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมตามมาด้วย

โดย:  รศ.สุชาตา ชินะจิตร  [15 ก.พ. 2551 08:48]
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ        

http://www.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html        

จัดทำโดย  คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 20:51]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

http://en.wikipedia.org/wiki/Drain_cleaner        ( Drain Cleaner )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hydroxide        ( Sodium hydroxide )        

http://en.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%81no        " Drano "        

       
http://www.wisegeek.com/what-is-a-drain-snake.htm      Drain Snake

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 21:01]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

Drain Snake    คือ อุปกรณ์ ที่ใช้แก้ปัญหา ท่อน้ำทิ้ง อุดตัน            

http://www.chemtrack.org/News.asp?TID=1&FID=6

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 21:03]
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

แก้ไข ลิงค์ ใน  คำตอบที่  1  

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ        

http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html        

จัดทำโดย    คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  นักเคมี  [28 ส.ค. 2552 23:37]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้