สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบความหมายและประเภทของสารทำความสะอาด

อยากทราบความหมายและประเภทของสารทำความสะอาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดย:  โอ๋   [17 มี.ค. 2551 13:24]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน  /  สารเคมีในสิ่งแวดล้อม
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ข้อความข้างล่าง  มาจาก    
http://materials.globalspec.com/LearnMore/Materials_Chemicals_Adhesives/Chemicals_Raw_Materials/Industrial_Cleaning_Agents

อ่านแล้ว สามารถ เลือกคำ หรือ ชื่อ  เพื่อ นำไปหาข้อมูล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ต่อ

Cleaning agents and surface treatments are specialized chemicals, solutions, and additives used to clean and prepare surfaces. They are available in a variety of forms, including aerosols, gels, liquids, powders, and tablets. Many cleaning agents and surface treatments consist of aqueous solvents, terpene, oil, and special compounds such as waxes. Volumetric rate, dilution rate, or weight addition determine both the relative strength and amount required. Cleaning agents and surface treatments are applied with immersion or soak methods, spray processes, pressure washers, ultrasonic cleaners, clean-in-place (CIP, C-I-P) methods, and manual or hand scrub techniques. Over time, biodegradable cleaning agents and surface treatments decompose into non-toxic components. Semiconductor, optics, pharmaceutical, medical or biotech applications often require critical or residue free materials.

Cleaning agents and surface treatments include cleansers, strippers, degreasers, detergents, and abrasives. They also include additives such as rinse aids and inhibitors, and surface activators or primers that trigger curing or enhance bonding. Examples of disinfectants and sanitizers include biocides, germicides, sporicides, insecticides, pesticides, viricides, and repellents. Passivators and deactivators are cleaning agents and surface treatments that protect metal surfaces or deactivate chemically active layers. Etchants, pickles and bright dips corrosively attack surfaces to remove scale, oxidized metal layers, or damaged surface material. Descalers, desmutters, deoxidizers or mineral removers eliminate films or scales such as hard water deposits, urine scale, organic soils and metal oxides. Industrial cleaners are acidic, neutral, or alkaline and remove soot, rust, corrosion, and carbon.    

Some cleaning agents and surface treatments include special features such as deodorants, masking scents, or perfumes. Others contain enzymatic systems for protein removal, or non-ionic surfactants. Abrasive, non-flammable, foaming, non-foaming, low-foam, and sudsing products are available. Some cleaning agents and surface treatments are free of solvents, volatile organic compounds (VOCs), or phosphates. Others inhibit rust or corrosion. Cleaning agents and surface treatments have different flash points and pH levels. According to the U.S. Occupational Health and Safety Administration (OSHA), Class I liquids are flammable and have a flash point less than 100° F. Class II liquids are combustible and have a flash point between 100° F and 140° F.  

There are many applications for cleaning agents and surface treatments. For example, these products are used widely in the aerospace, aircraft, automotive, transportation, pharmaceutical, and semiconductor industries. Cleaning agents and surface treatments are also used in laboratories, electronics, optics, medical devices, and nuclear power plants. For hospitals and healthcare facilities, as well as food and beverage producers, cleaning agents and surface treatments are needed in order to meet a variety of government regulations regarding sanitary conditions. Other market segments that use these products include maintenance, repair, and overhaul (MRO) organizations; metalworking; textiles; and construction and building.

-----------------------------------------------------------------------

โดย:  นักเคมี  [22 เม.ย. 2551 22:08]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ไม่รู้ค่ะ  แต่ก็อยากรู้นะ

โดย:  รานา  [14 ก.ย. 2551 20:14]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ        

http://www.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html        

จัดทำโดย  คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 20:47]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant        Surfactant        

http://www.chemistry.co.nz/deterghistory.htm        Detergent History        
http://www.chemistry.co.nz/surfactants.htm        
http://www.chemistry.co.nz/deterg.htm        Synthetic Detergents        
http://www.chemistry.co.nz/stain_frame.htm        Stain Removal Guide        
http://www.fabrics.net/deterg.asp        

http://www.chemistry.co.nz/detergent_books.htm        Detergent Books

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 20:48]
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

http://chemicalland21.com/specialtychem/perchem/LINEAR%20ALKYLBENZENE%20SULFONIC%20ACID%20SODIUM%20SALT.htm        
Linear Alkylbenzene Sulfonic acid ,  Sodium salt    ;    Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate        

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate        Sodium dodecyl sulfate    ( Sodium lauryl sulfate )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_lauryl_sulfate        Ammonium lauryl sulfate        
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_laureth_sulfate        Sodium laureth sulfate    ( Sodium lauryl ether sulfate )

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 20:49]
ข้อคิดเห็นที่ 6:6

http://en.wikipedia.org/wiki/Cetyl_trimethylammonium_bromide        Cetyl trimethylammonium bromide        
http://en.wikipedia.org/wiki/Cetylpyridinium_chloride        Cetyl pyridinium chloride        
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethoxylated_tallow_amine        Polyethoxylated tallow amine      
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzalkonium_chloride        Benzalkonium chloride        
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzethonium_chloride        Benzethonium chloride        

http://en.wikipedia.org/wiki/Cocamidopropyl_betaine        Cocamidopropyl betaine        

http://en.wikipedia.org/wiki/Nonoxynols        Nonoxynols    ( Nonylphenol ethoxylate )

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 20:50]
ข้อคิดเห็นที่ 7:7

อยากรู้ประเภทของยา

โดย:  ยารุ  [24 พ.ค. 2552 10:26]
ข้อคิดเห็นที่ 8:8

อยากทราบว่าประโยชน์ของสารทำความสะอาดมีอะไรบ้างช่วยตอบหน่อยด่วนค่ะ

โดย:  จันดี  [13 ต.ค. 2552 19:03]
ข้อคิดเห็นที่ 9:10

NyxdnT I read and feel at home. Thanks the creators for a good resource..!

โดย:  Buy oem software online  [28 ก.ย. 2554 06:19]
ข้อคิดเห็นที่ 10:11

<b>priligy at lloyds pharmacy</b> priligy australia - priligy australia available

โดย:  priligytulp  [20 พ.ย. 2554 17:55]
ข้อคิดเห็นที่ 11:12

fyue 5352 <b>cymbalta valium side effects</b> cymbalta versus zoloft canada - cymbalta versus pristiq

โดย:  cymbaltahelp  [5 ธ.ค. 2554 21:02]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้