สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
    รวบรวมคำถามที่ถามเข้ามาบ่อยๆ และน่าสนใจ
ดูทุกคำถาม จำแนกตามหมวด:  
หน้าที่ [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]   [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]   
01358 - Ethyl Acetone กับ Diethyl Acetone
โดย: ตัวเล็ก  [16 ต.ค. 2551 09:49]  (อ่าน  1,597 / ตอบ 1)
01357 - ใครต้องจดทะเบียน REACH
โดย: คุณ เข่ง  [15 ต.ค. 2551 19:01]  (อ่าน  1,048 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01356 - เรื่องกรดซัลฟูริกสอบถามหน่อยครับ‏
โดย: บัญชา  [15 ต.ค. 2551 15:05]  (อ่าน  2,683 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01355 - ต้องการขึ้นทะเบียนระเบียบ reach (แคลเซียมคาร์บอเนต)
โดย: บจก.ร็อคเวิลด์อินดัสทรี้  [15 ต.ค. 2551 14:59]  (อ่าน  1,107 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01354 - สารลดแรงตึงผิว
โดย: ADD  [15 ต.ค. 2551 14:48]  (อ่าน  1,780 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01353 - Ethyl alcohol 95%  A and B grade
โดย: ไพรินทร์  [15 ต.ค. 2551 12:00]  (อ่าน  1,439 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01352 - การเลือกใช้ ภาชนะในการบรรจุสารเคมีประเภทต่างๆ
โดย: แอร์  [14 ต.ค. 2551 23:46]  (อ่าน  1,755 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01351 - สารอันตรายในกฏหมาย reach
โดย: Tum  [14 ต.ค. 2551 10:36]  (อ่าน  5,775 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01350 - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โดย: พิ้ง  [12 ต.ค. 2551 16:52]  (อ่าน  2,154 / ตอบ 5)
01348 - หน่วยงานที่รับวิเคราะห์สารเคมี
โดย: สมบูรณ์  [10 ต.ค. 2551 15:04]  (อ่าน  9,274 / ตอบ 12)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01347 - การตรวจหาฟอร์มอร์ลินจากสารสกัดจากพืช
โดย: วิไลรัตน์  [10 ต.ค. 2551 13:55]  (อ่าน  1,439 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01346 - แปลสูตรทางเคมีให้หน่อยครับ คราวนี้มีตัวอย่างครบ
โดย: คนโง่  [9 ต.ค. 2551 12:52]  (อ่าน  2,266 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01345 - Re คำถาม Na2SO4
โดย: K.สงสัย  [9 ต.ค. 2551 08:42]  (อ่าน  1,827 / ตอบ 2)
01344 - สินค้าเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวข้องกับ reach หรือไม่
โดย: ศศิธร ฉันธนาภัค  [8 ต.ค. 2551 16:52]  (อ่าน  1,014 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01343 - การจดทะเบียนสารเคมีตาม REACH
โดย: Supannika  [8 ต.ค. 2551 11:14]  (อ่าน  1,387 / ตอบ 6)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01342 - REACH: เจ้าของ Registration Number
โดย: เอ  [8 ต.ค. 2551 11:10]  (อ่าน  1,367 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01341 - การหาความเข้มข้นของกรดไนตริก
โดย: nuynuy  [8 ต.ค. 2551 10:23]  (อ่าน  1,945 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01340 - เมื่อปลาช่อนบูด
โดย: DekllนวLnw  [7 ต.ค. 2551 19:46]  (อ่าน  1,011 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01339 - BENZALKONIUM CHLORIDE
โดย: rungthip  [7 ต.ค. 2551 11:39]  (อ่าน  3,835 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01338 - คุณสมบัติของ mono sodium phosphate
โดย: กรรณิการ์ ปลอดแคล้ว  [7 ต.ค. 2551 08:34]  (อ่าน  2,408 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01337 - เรื่อง แอมเฟตามีน
โดย: คนโง่  [6 ต.ค. 2551 22:01]  (อ่าน  1,394 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01336 - แปลสูตรทางเคมีให้หน่อยคร้าบ
โดย: คนโง่  [6 ต.ค. 2551 21:19]  (อ่าน  39,289 / ตอบ 68)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01335 - ตรวจสารเคมีในร่างกาย
โดย: Poo  [6 ต.ค. 2551 14:56]  (อ่าน  2,328 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01334 - การเจือจางคลอรีน
โดย: โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธ์  [6 ต.ค. 2551 14:09]  (อ่าน  1,935 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01333 - หลอดไฟ
โดย: m  [6 ต.ค. 2551 12:46]  (อ่าน  2,989 / ตอบ 8)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01332 - หัวข้อปัญหาการเลือกใช้โซดาไฟ
โดย: คุณเจตน์  [6 ต.ค. 2551 11:57]  (อ่าน  1,132 / ตอบ 0)
01331 - อยากทราบวิธีหรือเทคนิคที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สารลดแรงตึงผิว
โดย: พรพิม  [5 ต.ค. 2551 16:09]  (อ่าน  1,225 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01330 - Sodium sunphate andydrous
โดย: K. สงสัย  [4 ต.ค. 2551 14:55]  (อ่าน  1,753 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01329 - อยากได้ Method P&CAM
โดย: ประชาติ โมคาพันธ์  [4 ต.ค. 2551 09:15]  (อ่าน  1,139 / ตอบ 0)
01328 - เครื่องวัดค่าสีผสมอาหาร
โดย: สริตา วิเศษไชยะ  [3 ต.ค. 2551 16:28]  (อ่าน  1,837 / ตอบ 1)
01327 - อยากทราบเกี่ยวกับสารป้องกันและกำจัดเชื้อรา ชื่อสามัญ ferbam
โดย: ธนวัฒน์ กาลวิโรจน์  [3 ต.ค. 2551 13:24]  (อ่าน  1,576 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01326 - ปัญหาโรคไข้เลือดออก
โดย: ทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล  [3 ต.ค. 2551 11:04]  (อ่าน  2,076 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01325 - อยากทราบภาชนะบรรจุฟอร์มาลีน
โดย: warun  [3 ต.ค. 2551 10:40]  (อ่าน  1,267 / ตอบ 0)
01324 - อยากทราบค่าปกติที่ยอมรับได้ให้มีในเลือด สำหรับ Formaldehyde
โดย: Poo  [2 ต.ค. 2551 14:59]  (อ่าน  1,301 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01323 - วิเคราะห์กลุ่มสาร
โดย: ชาญชัย  [2 ต.ค. 2551 14:49]  (อ่าน  1,084 / ตอบ 0)
01322 - การหาปริมาณของ AgNO3
โดย: เบลล์  [1 ต.ค. 2551 12:46]  (อ่าน  1,357 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01321 - ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน กับ มะเร็งปากมดลูก
โดย: กังวลคับ  [30 ก.ย. 2551 19:51]  (อ่าน  2,036 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01320 - ใครมีวิธีวิเคราะห์ potassium sorbate บ้างค่ะ ขอ references หรืออ้างอิงด้วยนะค่ะ
โดย: Patthama  [30 ก.ย. 2551 16:12]  (อ่าน  1,472 / ตอบ 0)
01319 - เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเคมี
โดย: I love chemistry.  [29 ก.ย. 2551 22:52]  (อ่าน  1,843 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01318 - คุณสมบัติและประโยชน์ของ Butene-1
โดย: คุณบัว  [29 ก.ย. 2551 09:59]  (อ่าน  3,832 / ตอบ 5)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01317 - แยกสารต่างๆ
โดย: บี  [28 ก.ย. 2551 21:51]  (อ่าน  2,984 / ตอบ 7)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01316 - โซดาไฟ หรือ sodium hyhroxide มีค่าความร้อนจำเพาะเท่าไหร
โดย: สุรศักดิ์  [27 ก.ย. 2551 11:47]  (อ่าน  2,197 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01315 - PE Foam กับ REACH
โดย: เจษฎา  [26 ก.ย. 2551 09:03]  (อ่าน  1,951 / ตอบ 5)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01314 - ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อขจัดกลิ่นทำความสะอาด
โดย: warunyupha  [25 ก.ย. 2551 09:27]  (อ่าน  2,035 / ตอบ 0)
01313 - CAS no ของน้ำหอม
โดย: artithouse  [24 ก.ย. 2551 14:43]  (อ่าน  1,674 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01312 - สอบถามเรื่องการเก็บปุ๋ย
โดย: ณัฐพล  [24 ก.ย. 2551 13:27]  (อ่าน  1,604 / ตอบ 0)
01311 - น้ำยาปรับผ้านุ่ม
โดย: ณรินทร์ทิพ นิปัจการนันท์  [24 ก.ย. 2551 13:06]  (อ่าน  1,354 / ตอบ 1)
01310 - ต้องการเรียนเคมี
โดย: มือใหม่  [24 ก.ย. 2551 11:50]  (อ่าน  1,227 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01309 - Sodium Monofluorophosphate
โดย: darat  [23 ก.ย. 2551 15:27]  (อ่าน  1,956 / ตอบ 3)
01307 - สารเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนตามระบบ REACH
โดย: Fon  [22 ก.ย. 2551 11:21]  (อ่าน  2,921 / ตอบ 9)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43250934
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546