สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
00556 - เกี่ยวกับแร่ใยหิน
โดย: snoop  [27 ก.ย. 2550 15:31]  (อ่าน  4,843 / ตอบ 9)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00555 - การผสมกรดไนตริกกับเอทธานอล
โดย: สุพัตรา  ปัทมะรางกูล  [27 ก.ย. 2550 14:35]  (อ่าน  7,924 / ตอบ 11)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00554 - BOD
โดย: เจริญชัย  [26 ก.ย. 2550 11:10]  (อ่าน  1,758 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00553 - MSDS
โดย: air  [25 ก.ย. 2550 11:15]  (อ่าน  4,690 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00552 - ถังที่ใช้บรรจุก๊าซในทางอุตสาหกรรม
โดย: โก้  [23 ก.ย. 2550 20:50]  (อ่าน  2,027 / ตอบ 1)
00551 - acrylamide
โดย: ton  [23 ก.ย. 2550 15:32]  (อ่าน  1,348 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00550 - anti-blocking
โดย: pp1  [22 ก.ย. 2550 15:18]  (อ่าน  3,196 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00549 - polyol  benzoate
โดย: pp1  [22 ก.ย. 2550 15:04]  (อ่าน  5,265 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00548 - สารชีว
โดย: ต้อม  [22 ก.ย. 2550 14:57]  (อ่าน  1,274 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00547 - ผลกระทบของก๊าซอาร์กอนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
โดย: รุ่งนภา  ยมดี  [22 ก.ย. 2550 13:37]  (อ่าน  6,873 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00546 - Alcohol จะทำปฏิกิริยา กับ Chlorine หรือไม่ เเละประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของทั้ง 2 ชนิด
โดย: นันทพร  [21 ก.ย. 2550 09:17]  (อ่าน  3,639 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00545 - ต้องการซื้อสาร
โดย: ม่อน  [20 ก.ย. 2550 23:42]  (อ่าน  1,348 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00544 - วัสดุที่ทนต่อสาร FeCL3
โดย: E E  [20 ก.ย. 2550 14:08]  (อ่าน  10,466 / ตอบ 5)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00543 - SO3
โดย: เท่ห์  [19 ก.ย. 2550 10:16]  (อ่าน  10,934 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00542 - ถามเรื่องการเลี้ยงจุลินทรีย์
โดย: คนอยากรู้  [17 ก.ย. 2550 22:16]  (อ่าน  2,726 / ตอบ 1)
00541 - อยากทราบเกี่ยวกับ radiation drying ครับ
โดย: funnal  [16 ก.ย. 2550 09:47]  (อ่าน  1,748 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00540 - ในน้ำยาล้างจานมีสารอะไรจึงสามารถมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดภาชนะได้
โดย: เราดี  [15 ก.ย. 2550 18:50]  (อ่าน  2,488 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00539 - วัตถุอันตราย
โดย: -  [15 ก.ย. 2550 15:25]  (อ่าน  2,323 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00538 - สารเครื่องสำอาง
โดย: 402  [14 ก.ย. 2550 14:51]  (อ่าน  13,399 / ตอบ 15)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00537 - PRESS OIL D 100
โดย: jirapong  [14 ก.ย. 2550 13:32]  (อ่าน  1,288 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00536 - กำจัดสารเคมี
โดย: วิโรจน์  [14 ก.ย. 2550 11:44]  (อ่าน  7,852 / ตอบ 13)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00535 - โครงสร้างอ่างเก็บเคมี
โดย: เอก  [14 ก.ย. 2550 11:16]  (อ่าน  10,741 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00534 - การเกิดปฏิกริยาของสาร
โดย: momo_otto  [13 ก.ย. 2550 16:16]  (อ่าน  2,009 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00533 - ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม
โดย: รังสรรค์  [12 ก.ย. 2550 16:40]  (อ่าน  4,645 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00532 - อยากทราบเกี่ยวกับแผ่นรองซับเลือดที่วางบนเตียงผ่าตัด
โดย: ผู้อยากรู้  [12 ก.ย. 2550 00:07]  (อ่าน  3,914 / ตอบ 0)
00531 - อยากรู้เรื่องกาวร้อนครับ
โดย: นิพนธ์  [11 ก.ย. 2550 14:52]  (อ่าน  7,660 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00530 - มีบริษัทหรือหน่วยงานไหน ที่รับทำ เอกสาร MSDS บ้างครับ
โดย: จีระพงษ์  [11 ก.ย. 2550 10:25]  (อ่าน  2,918 / ตอบ 1)
00529 - การทำลายนำยา cidex
โดย: สุจิตรา  [11 ก.ย. 2550 01:58]  (อ่าน  4,987 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00528 - การนำกลีเซอรอลไปทำสารประกอบ
โดย: Ko_nanh  [11 ก.ย. 2550 01:10]  (อ่าน  4,182 / ตอบ 4)
00527 - จะใช้โซเดียมซัลไฟด์ปริมาณเท่าใด
โดย: วรรณ  [10 ก.ย. 2550 14:44]  (อ่าน  2,911 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00526 - การบำบัดน้ำเสียทางเคมี
โดย: ไม้  [10 ก.ย. 2550 13:08]  (อ่าน  3,835 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00525 - การตรวจว่ามีเมลานินในอาหารสัตว์หรือไม่
โดย: เจริญชัย  [10 ก.ย. 2550 11:22]  (อ่าน  5,651 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00524 - สารฟอกขาว
โดย: เด็กมหาวิทยาลัยเด็กแนว  [9 ก.ย. 2550 07:06]  (อ่าน  14,952 / ตอบ 6)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00523 - แอลดีไฮด์ คีโตน
โดย: zoz  [9 ก.ย. 2550 00:35]  (อ่าน  24,143 / ตอบ 7)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00522 - อันตรายของกาวที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหาร
โดย: Kaew  [7 ก.ย. 2550 13:17]  (อ่าน  3,548 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00521 - ประโยชน์และโทษของน้ำยาล้างกระจกและน้ำยาล้างห้องน้ำ
โดย: เด็กอาชีวศึกษา  [7 ก.ย. 2550 11:33]  (อ่าน  5,668 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00520 - ประโยชน์ของน้ำยาล้างกระจก
โดย: M  [7 ก.ย. 2550 11:28]  (อ่าน  5,084 / ตอบ 3)
00519 - ประโยชน์และโทษของสารเคมี
โดย: นักศึกษา  [7 ก.ย. 2550 10:02]  (อ่าน  25,572 / ตอบ 21)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00518 - ผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ต่างกันอย่างไร
โดย: ผู้ประกอบการ  [6 ก.ย. 2550 14:24]  (อ่าน  2,777 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00517 - ส่วนผสม
โดย: mauyweekham@gmail.com  [6 ก.ย. 2550 13:27]  (อ่าน  5,141 / ตอบ 2)
00516 - ประเภทกรด
โดย: mauyweekham@gmail.com  [6 ก.ย. 2550 13:23]  (อ่าน  3,517 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00515 - สารเคมีในเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
โดย: ผู้ประกอบการ  [5 ก.ย. 2550 14:01]  (อ่าน  1,421 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00514 - วิธีการผลิต Triacetin(Glyceryl Triacetate) และกลีเซอรอล
โดย: Ko_nanh  [5 ก.ย. 2550 00:04]  (อ่าน  6,535 / ตอบ 12)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00513 - ป้องกันการเกิด silver chloride
โดย: momo_otto  [4 ก.ย. 2550 21:11]  (อ่าน  4,312 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00512 - LD50
โดย: sopon  [4 ก.ย. 2550 17:19]  (อ่าน  2,994 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00511 - วัตถุไวไฟ
โดย: mauyweekham@gmail.com  [4 ก.ย. 2550 16:55]  (อ่าน  14,252 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00510 - กรดไนตริก
โดย: มิลค์  [4 ก.ย. 2550 16:52]  (อ่าน  5,402 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00509 - ทำไม PVC จึงที Tg และ Tm สูงกว่า PVF ครับ
โดย: funnal  [3 ก.ย. 2550 22:04]  (อ่าน  2,983 / ตอบ 1)
00508 - อยากทราบข้อมูลสาร aromatics hydrocabon ค่ะ
โดย: แอปเปิ้ล ค่ะ  [3 ก.ย. 2550 21:34]  (อ่าน  5,612 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00507 - อยากทราบว่าน้ำยาสระผม มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่อะไรบ้างครับ
โดย: NooM  [3 ก.ย. 2550 19:12]  (อ่าน  12,279 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว