สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Permethrin
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
ARS-3   [เลขทะเบียน 3900339(339/39)]
A-3 BASE LIQUID   [เลขทะเบียน 4700729(729/47)]
ESBIOALLETHRIN   [เลขทะเบียน 4500995(995/45)]
ESBIOALLETHRIN   [เลขทะเบียน 4300512(512/43)]
ESBIOALLETHRIN   [เลขทะเบียน 4000262(262/40)]
FINIS INSECT KILLER   [เลขทะเบียน 4200233(233/42)]
MOSQUITO & FLY KILLER   [เลขทะเบียน 4700494(494/47)]
NEW ARS PERFUMED AEROSOL INSECTICIDE   [เลขทะเบียน 3900394(394/39)]
QAMLIN 25%   [เลขทะเบียน 4100085(85/41)]
RAID   [เลขทะเบียน 4000057(57/40)]
RAID EXTRA   [เลขทะเบียน 4500051(51/45)]
RESIGEN FOG RTU   [เลขทะเบียน 4300372(372/43)]
RESIGEN FOG RTU   [เลขทะเบียน 4500894(894/45)]
RESIGEN FOG RTU   [เลขทะเบียน 4200005(5/42)]
RESIGEN 1.5/10 OS   [เลขทะเบียน 4100031(31/41)]
RESIGEN 1.5/10 OS   [เลขทะเบียน 4500895(895/45)]
RESIGEN 1.5/10 OS   [เลขทะเบียน 4300271(271/43)]
RESIGEN ULV RTU   [เลขทะเบียน 4300370(370/43)]
RESIGEN ULV RTU   [เลขทะเบียน 4600093(93/46)]
RESIGEN ULV RTU   [เลขทะเบียน 4100042(42/41)]
SICO FLYING INSECTICIDES   [เลขทะเบียน 4000414(414/40)]
SICO FLYING INSECTICIDES   [เลขทะเบียน 4500997(997/45)]
SICO FLYING INSECTICIDES   [เลขทะเบียน 4300312(312/43)]
TOPCOP KONZENTRAT   [เลขทะเบียน 3900216(216/39)]
535(-)   [เลขทะเบียน 4100473(473/41)]
Ambush 100   [เลขทะเบียน 401353]
Ambush 250   [เลขทะเบียน 413455]
Pounce 10   [เลขทะเบียน 450429]
Pounce 25   [เลขทะเบียน 450428]
Pounce Tech   [เลขทะเบียน 450599]
การ์เดอร์ เนเจอเร็ล(GARDER NATUREL)   [เลขทะเบียน 4500813(813/45)]
โกลบ แอโรโซล(GLOBE AEROSOL)   [เลขทะเบียน 4100103(103/41)]
คินโจ(KINCHO)   [เลขทะเบียน 3800020(20/38)]
คินโช กรีน ฟอร์มูล่า(KINCHO GREEN FORMULA)   [เลขทะเบียน 4200480(480/42)]
คินโช นีโอ-พี(KINCHO NEO-P)   [เลขทะเบียน 3900028(28/39)]
คินโช นีโอ-พี(KINCHO NEO-P)   [เลขทะเบียน 3900029(29/39)]
คินโช ฟ้า(KINCHO BLUE)   [เลขทะเบียน 4000098(98/40)]
คินโช ส้ม(KINCHO ORANGE)   [เลขทะเบียน 4500039(39/45)]
คีนอฟ 100 อีซี.(KENOFE 100 EC.)   [เลขทะเบียน 4400659(659/44)]
คีนอฟ 10 ดับเบิ้ลยูพี.(KENOFE 10 WP.)   [เลขทะเบียน 4400706(706/44)]
คีนอฟ 250 อีซี.(KENOFE 250 EC.)   [เลขทะเบียน 4400660(660/44)]
คูนาเร่10(KUNARE10)   [เลขทะเบียน 4500796(796/45)]
คูนาเร่25(KUNARE25)   [เลขทะเบียน 4500798(798/45)]
คูเพ็กซ์ 10% อี.ซี.(COOPEX 10% E.C.)   [เลขทะเบียน 3800137(137/38)]
คูเพ็กซ์ 10% อี.ซี.(COOPEX 10% E.C.)   [เลขทะเบียน 3800138(138/38)]
คูเพ็กซ์ 10% อีซี(COOPEX 10% EC)   [เลขทะเบียน 4500724(724/45)]
คูเพ็กซ์ 10% อีซี(COOPEX 10% EC)   [เลขทะเบียน 4300255(255/43)]
คูเพ็กซ์ 100 อีซี(COOPEX 100 EC)   [เลขทะเบียน 4300481(481/43)]
คูเพ็กซ์ 100 อีซี(COOPEX 100 EC)   [เลขทะเบียน 4500819(819/45)]
คูเพ็กซ์100อีซี(COOPEX100EC)   [เลขทะเบียน 4000524(524/40)]
คูเพ็กซ์ 25% ดับบลิว.พี.(COOPEX 25% W.P.)   [เลขทะเบียน 4000531(531/40)]
คูเพ็กซ์ 25% ดับบลิว.พี.(COOPEX 25% W.P.)   [เลขทะเบียน 4300316(316/43)]
คูเพ็กซ์ 25% ดับบลิว.พี.(COOPEX 25% W.P.)   [เลขทะเบียน 4501090(1090/45)]
คูเพ็กซ์ 25%   ดับบลิวพี(COOPEX 25% WP)   [เลขทะเบียน 4000632(632/40)]
คูเพ็กซ์ ดัสท์(COOPEX DUST)   [เลขทะเบียน 4100012(12/41)]
คูเพ็กซ์ ดัสท์(COOPEX DUST)   [เลขทะเบียน 3810168(10168/38)]
คูเพ็กซ์ ดัสท์(COOPEX DUST)   [เลขทะเบียน 4501087(1087/45)]
คูเพ็กซ์ ดัสท์(COOPEX DUST)   [เลขทะเบียน 4300461(461/43)]
เคมท็อกซ์ เอสพี(CHEMTOX SP)   [เลขทะเบียน 4400711(711/44)]
จัมโบ้(JUMBO)   [เลขทะเบียน 4600371(371/46)]
จัมโบ้(JUMBO)   [เลขทะเบียน 4600015(15/46)]
จัมโบ้(JUMBO)   [เลขทะเบียน 4200198(198/42)]
จัมโบ้ 2(JUMBO 2)   [เลขทะเบียน 4700792(792/47)]
จัมโบ้ พาวเวอร์(JUMBO POWER)   [เลขทะเบียน 4700140(140/47)]
จัมโบ้เอ(JUMBO A)   [เลขทะเบียน 4600370(370/46)]
จัมโบ้เอ(JUMBO A)   [เลขทะเบียน 4400357(357/44)]
จัมโบ้เอ(JUMBO A)   [เลขทะเบียน 4300539(539/43)]
จาเลด 10   [เลขทะเบียน 451074]
จาเลด 25   [เลขทะเบียน 451067]
เจี่ยะลี่ 33(--)   [เลขทะเบียน 3800015(15/38)]
ชิลด์ท้อกซ์ เขียว 2(SHIELDTOX GREEN 2)   [เลขทะเบียน 4700145(145/47)]
ชิลด์ท้อกซ์ ไร้กลิ่น 2(SHIELDTOX ODOURLESS 2)   [เลขทะเบียน 4200201(201/42)]
ชิลด์ท้อกซ์ ไร้กลิ่น 2(SHIELDTOX ODOURLESS 2)   [เลขทะเบียน 4100326(326/41)]
ชิลด์ท้อกซ์ ไร้กลิ่น 4(SHIELDTOX ODOURLESS 4)   [เลขทะเบียน 4700150(150/47)]
ชิลด์ท้อกซ์ ไร้กลิ่น 5(SHIELDTOX ODOURLESS 5)   [เลขทะเบียน 4700115(115/47)]
ชิลด์ท้อกซ์ วอเตอร์เบส สูตรน้ำ(SHIELDTOX WATER BASED SUT NUM)   [เลขทะเบียน 4000565(565/40)]
ชิลด์ท้อกซ์ วอเตอร์เบส สูตรน้ำ(SHIELDTOX WATER BASED SUT NUM)   [เลขทะเบียน 3900503(503/39)]
ชิลด์ท้อกซ์ เหลือง(SHIELDTOX YELLOW)   [เลขทะเบียน 3900504(504/39)]
ชิลด์ท้อกซ์ เหลือง(SHIELDTOX YELLOW)   [เลขทะเบียน 4000339(339/40)]
ชิลด์ท้อกซ์ เหลือง 1(SHIELDTOX YELLOW 1)   [เลขทะเบียน 4000175(175/40)]
ชิลด์ท้อกซ์ เหลือง 1(SHIELDTOX YELLOW 1)   [เลขทะเบียน 4100106(106/41)]
ชิลด์ท้อกซ์ เหลือง 1(SHIELDTOX YELLOW 1)   [เลขทะเบียน 4500293(293/45)]
ชิลด์ท้อกซ์ อัลตร้า 3(SHIELDTOX ULTRA 3)   [เลขทะเบียน 4700056(56/47)]
เชนการ์ด(-)   [เลขทะเบียน 4000247(247/40)]
เชนการ์ด(CHAINGARD)   [เลขทะเบียน 4000326(326/40)]
เชนการ์ด 1(-)   [เลขทะเบียน 4000248(248/40)]
เชนการ์ด 1(CHAINGARD 1)   [เลขทะเบียน 4000325(325/40)]
เชนการ์ด ด็อก เพาเดอร์(CHAINGARD DOG POWDER)   [เลขทะเบียน 4600675(675/46)]
เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์(CHAINGARD PET BEDDING SPRAY)   [เลขทะเบียน 4700739(739/47)]
เชนไดร้ท์(CHAINDRITE)   [เลขทะเบียน 4700215(215/47)]
เชนไดร้ท์  เพาเดอร์(CHAINDRITE POWDER)   [เลขทะเบียน 4700504(504/47)]
เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน(CHAINDRITE WOODSTAIN)   [เลขทะเบียน 4600225(225/46)]
เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี(CHAINDRITE WOODSTAIN SG)   [เลขทะเบียน 4700206(206/47)]
เชนไดร้ท์ สูตรน้ำ(CHAINDRITE AQUABASE)   [เลขทะเบียน 4700154(154/47)]
เชนไดร้ท์ ออยล์ สเปรย์(CHAINDRITE OIL SPRAY)   [เลขทะเบียน 4600751(751/46)]
เชลล์การ์ด 1 (แชมพูสุนัข)(-)   [เลขทะเบียน 3800013(13/38)]
เชลล์การ์ด (แชมพูสุนัขเล็ก)(-)   [เลขทะเบียน 3800012(12/38)]
เชลล์ไดร้ท์(SHELLDRITE)   [เลขทะเบียน 4400071(71/44)]
เชลล์ไดร้ท์ วู้ดสเตน(SHELLDRITE WOODSTAIN)   [เลขทะเบียน 4400229(229/44)]
เชลล์ท็อกซ์ วอเตอร์เบส สูตรน้ำ(SHELLTOX WATER-BASED SUT NAM)   [เลขทะเบียน 3900286(286/39)]
เชลล์ท้อกซ์ วอเตอร์เบส สูตรน้ำ(SHELLTOX WATERBASE SUT NUM)   [เลขทะเบียน 3810001(10001/38)]
เชลล์ท้อกซ์ เหลือง(SHELLTOX YELLOW)   [เลขทะเบียน 3800235(235/38)]
เชลล์ท้อกซ์ เหลือง ลิควิด(SHELLTOX YELLOW LIQVID)   [เลขทะเบียน 3810012(10012/38)]
535 แชมพู(-)   [เลขทะเบียน 4200068(68/42)]
โซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค(SOLIGNUM COLOURLESS TK)   [เลขทะเบียน 4700791(791/47)]
โซลิกนั่ม ทิมเบอร์ไลฟ์ 16 แอลเอส(SOLIGNUM TIMBERLIFE 16 LS)   [เลขทะเบียน 4200462(462/42)]
โซลิกนั่ม ทิมเบอร์ไลฟ์ 16 แอลเอส(SOLIGNUM TIMBERLIFE 16 LS)   [เลขทะเบียน 4100518(518/41)]
โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค(SOLIGNUM BROWN TK)   [เลขทะเบียน 4200461(461/42)]
โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค(SOLIGNUM BROWN TK)   [เลขทะเบียน 4100350(350/41)]
ดิปเทค(DIPTEX)   [เลขทะเบียน 4300237(237/43)]
ดีเฟ็นแคร์(DEFENCARE)   [เลขทะเบียน 3810006(10006/38)]
ดีเฟ็นแคร์ (ชนิดอัดพ่นก๊าซ)(DEFENCARE SPRAY)   [เลขทะเบียน 3809002(9002/38)]
ดีเฟ็นแคร์ แชมพู(DEFENCARE SHAMPOO)   [เลขทะเบียน 3900406(406/39)]
ดีเฟ็นแคร์ สเปรย์(DEFENCARE SPRAY)   [เลขทะเบียน 3900407(407/39)]
ดูโอวิน คอนแทค(DUOWIN CONTACT)   [เลขทะเบียน 4300210(210/43)]
ดูโอวิน สเปรย์(DUOWIN SPRAY)   [เลขทะเบียน 4200370(370/42)]
เดซาน คอนเซ็นเทรด 20%(DESAN CONCENTRATE 20%)   [เลขทะเบียน 4600276(276/46)]
แดร็กเน็ท เอฟที(DRAGNET FT)   [เลขทะเบียน 3900042(42/39)]
ทอปคอป(TOPCOP)   [เลขทะเบียน 4400624(624/44)]
ท็อป ออฟ(TOP OFF)   [เลขทะเบียน 4700183(183/47)]
น๊อค-น๊อค ***   [เลขทะเบียน 390512]
บัดดี้(BUDDY)   [เลขทะเบียน 4100474(474/41)]
เบรฟ1(BRAVE1)   [เลขทะเบียน 4300012(12/43)]
เบรฟ2(BRAVE2)   [เลขทะเบียน 4300013(13/43)]
ไบกอน 12(BAYGON 12)   [เลขทะเบียน 4700789(789/47)]
ไบกอนเหลือง 4(BAYGON YELLOW 4)   [เลขทะเบียน 4600392(392/46)]
ไบกอน เหลือง 5(BAYGON YELLOW 5)   [เลขทะเบียน 4600327(327/46)]
ไบกอน เหลือง 5(BAYGON YELLOW 5)   [เลขทะเบียน 4700574(574/47)]
ไบโอ คิล(BIO KILL)   [เลขทะเบียน 4400623(623/44)]
เปอร์เมทริน เทคนิคอน(PERMETHRIN TECHNICAL)   [เลขทะเบียน 4700510(510/47)]
โปรทิม โซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค(PROTIM SOLIGNUM COLOURLESS TK)   [เลขทะเบียน 4200460(460/42)]
โปรทิม โซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค(PROTIM SOLIGNUM COLOURLESS TK)   [เลขทะเบียน 4200028(28/42)]
โปรทิม โซลิกนั่ม  ทรัซการ์ด 1,6  แอล(PROTIM SOLIGNUM TRUSSGUARD 1,6 L)   [เลขทะเบียน 4100369(369/41)]
ผงกำจัดเหาเคมฟลีท(-)   [เลขทะเบียน 4200214(214/42)]
ผงเคมีกำจัดเหา เทพารักษ์(-)   [เลขทะเบียน 4100362(362/41)]
พอคโซน10(POKZONE10)   [เลขทะเบียน 4500797(797/45)]
พอคโซน25(POKZONE25)   [เลขทะเบียน 4500799(799/45)]
พาวน์(POUNCE)   [เลขทะเบียน 4000411(411/40)]
พาวน์(POUNCE)   [เลขทะเบียน 3900336(336/39)]
พาวน์ 10(POUNCE 10)   [เลขทะเบียน 4100141(141/41)]
พาวน์ 10(POUNCE 10)   [เลขทะเบียน 4100146(146/41)]
พาวน์ เทค(POUNCE TECH)   [เลขทะเบียน 3800051(51/38)]
พิฟ พัฟ(PIF PAF)   [เลขทะเบียน 3900203(203/39)]
เพอร์แทค(PERTAX)   [เลขทะเบียน 4600359(359/46)]
เพอร์แทค อาร์ทียู(PERTAX RTU)   [เลขทะเบียน 4700740(740/47)]
เพอร์มาเนท(PERMANET)   [เลขทะเบียน 3900367(367/39)]
เพอร์มาเนท(PERMANET)   [เลขทะเบียน 4100504(504/41)]
เพอร์มีดาน(PERMEDAN)   [เลขทะเบียน 4700182(182/47)]
เพอร์เมทริน(PERMETHRIN)   [เลขทะเบียน 4700688(688/47)]
เพอร์เมทริน(PERMETHRIN)   [เลขทะเบียน 4691012(91012/46)]
เพอร์เมทริน(PERMETHRIN)   [เลขทะเบียน 4200088(88/42)]
เพอร์เมทริน(PERMETHRIN)   [เลขทะเบียน 4100556(556/41)]
เพอร์เมทริน(PERMETHRIN)   [เลขทะเบียน 4200007(7/42)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 4000504(504/40)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 3810130(10130/38)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 3810131(10131/38)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 3800117(117/38)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 3800118(118/38)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 4500922(922/45)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 4500945(945/45)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 4500766(766/45)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 4400713(713/44)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 4400475(475/44)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 4300225(225/43)]
เพอร์เมทริน (25/75)(PERMETHRIN (25/75))   [เลขทะเบียน 4300450(450/43)]
เพอร์เมทริน 92 เทค(PERMETHRIN 92 TECH)   [เลขทะเบียน 4700198(198/47)]
เพอร์เมทริน เทค(PERMETHRIN TECH)   [เลขทะเบียน 4400529(529/44)]
เพอร์เมทริน เทค(PERMETHRIN TECH)   [เลขทะเบียน 4391015(91015/43)]
เพอร์เมทริน เทคนิคอล(PERMETHRIN TECHNICAL)   [เลขทะเบียน 4791000(91000/47)]
เพอริเจน(PERIGEN)   [เลขทะเบียน 4500888(888/45)]
เพอริเจน(PERIGEN)   [เลขทะเบียน 4300290(290/43)]
เพอริเจน(PERIGEN)   [เลขทะเบียน 3800098(98/38)]
เพอริเจน(PERIGEN)   [เลขทะเบียน 3810140(10140/38)]
เพอริเจน(PERIGEN)   [เลขทะเบียน 4000344(344/40)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 4000345(345/40)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 4000682(682/40)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 3810082(10082/38)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 3810083(10083/38)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 3810084(10084/38)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 3800059(59/38)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 3800060(60/38)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 3800208(208/38)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 4300293(293/43)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 4300310(310/43)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 4500875(875/45)]
เพอริเพล(PERIPEL)   [เลขทะเบียน 4501024(1024/45)]
เพอริเพล 10 อีซี(PERIPEL 10 EC)   [เลขทะเบียน 4300485(485/43)]
เพอริเพล 10 อีซี(PERIPEL 10 EC)   [เลขทะเบียน 4500700(700/45)]
เพอริเพล10 อีซี(PERIPEL10EC)   [เลขทะเบียน 4000520(520/40)]
เพอริเพล 55(PERIPEL 55)   [เลขทะเบียน 4000488(488/40)]
เพอริเพล 55(PERIPEL 55)   [เลขทะเบียน 3800036(36/38)]
เพอริเพล 55(PERIPEL 55)   [เลขทะเบียน 3800037(37/38)]
เพอริเพล 55(PERIPEL 55)   [เลขทะเบียน 4300264(264/43)]
เพอริเพล 55(PERIPEL 55)   [เลขทะเบียน 4500998(998/45)]
เพอลิเพล 55(PERIPEL 55)   [เลขทะเบียน 3810137(10137/38)]
เพาซ์(POUNCE)   [เลขทะเบียน 4000029(29/40)]
เพิร์ส 100 อีซี(PERZ 100 EC)   [เลขทะเบียน 4700586(586/47)]
เพิร์ส 100 อีซี(PERZ 100 EC)   [เลขทะเบียน 4300684(684/43)]
ไพทริน ดับบลิว บี(PYTHRIN WB)   [เลขทะเบียน 3900121(121/39)]
ฟลี(FLEE)   [เลขทะเบียน 4200447(447/42)]
มอสทิน เพอเมทริน 10 อีซี(MOSTYN PERMETHRIN 10 EC)   [เลขทะเบียน 4000182(182/40)]
มูฟ   [เลขทะเบียน 450939]
เมจิก้า(MAGICA)   [เลขทะเบียน 4700404(404/47)]
ริช-เปอร์มี(RICH-PERME)   [เลขทะเบียน 4600533(533/46)]
ริดเซ็คท์(RIDSECT)   [เลขทะเบียน 4000095(95/40)]
ริดเซ็คท์(RIDSECT)   [เลขทะเบียน 4000022(22/40)]
เรดด์(RAID)   [เลขทะเบียน 3900292(292/39)]
เรดด์ กำจัดแมลง(RAID INSECT KILLER)   [เลขทะเบียน 4400432(432/44)]
เรดด์ กำจัดยุง(RAID MOSQUITO KILLER)   [เลขทะเบียน 4400358(358/44)]
เรดด์ กำจัดยุง(RAID MOSQUITO KILLER)   [เลขทะเบียน 4700799(799/47)]
เรดด์ แบล็ค สูตรน้ำ(Raid Black Sut Nam)   [เลขทะเบียน 3900572(572/39)]
เรดด์ แบล็ค สูตรน้ำ-1(RAID BLACK SUT NAM-1)   [เลขทะเบียน 4000061(61/40)]
เรดด์โพรเทคเตอร์(-)   [เลขทะเบียน 4700786(786/47)]
เรดด์ สูตรน้ำ(RAID SUT NAM)   [เลขทะเบียน 4200510(510/42)]
เรดด์ สูตรน้ำ1(RAID SUT NAM1)   [เลขทะเบียน 4200509(509/42)]
เรดด์สูตรน้ำ 1 วอเตอร์เบส(RAID SUT NAM 1 WATER-BASED)   [เลขทะเบียน 4100186(186/41)]
เรดด์  สูตรน้ำ  1  วอเตอร์เบส   พลัส(RAID SUT NAM 1 WATER-BASED PLUS)   [เลขทะเบียน 4100187(187/41)]
เรดด์ สูตรน้ำ2 วอเตอร์เบส(RAID SUT NAM2  WATER-BASED)   [เลขทะเบียน 4200137(137/42)]
เรดด์ สูตรน้ำ พลัส(RAID SUT NAM PLUS)   [เลขทะเบียน 4200511(511/42)]
เรดด์สูตรน้ำ วอเตอร์เบส(RAID SUT NAM WATER BASED)   [เลขทะเบียน 3800030(30/38)]
เรดด์ สูตรน้ำ วอเตอร์เบส(RAID SUTNUM WATERBASED)   [เลขทะเบียน 4000494(494/40)]
เรดด์ เอ็กซ์ตร้า(RAID X-TRA)   [เลขทะเบียน 4400387(387/44)]
เรดด์ เอ็กซ์ตร้า 1(RAID X-TRA 1)   [เลขทะเบียน 4600411(411/46)]
เรดด์ เอ็กซ์ตร้า 5(RAID X-TRA 5)   [เลขทะเบียน 4400450(450/44)]
เรดด์ เอ็กซ์ตร้า พลัส(RAID X-TRA PLUS)   [เลขทะเบียน 4600316(316/46)]
เรสซิเจน(RESIGEN)   [เลขทะเบียน 4500761(761/45)]
เรสซิเจน(RESIGEN)   [เลขทะเบียน 4300269(269/43)]
เรสซิเจน(RESIGEN)   [เลขทะเบียน 4000349(349/40)]
เรสซิเจน(RESIGEN)   [เลขทะเบียน 3800106(106/38)]
เรสซิเจน(RESIGEN)   [เลขทะเบียน 3800107(107/38)]
เรสซิเจน(RESIGEN)   [เลขทะเบียน 3810139(10139/38)]
เรสซิเจน 50 อี(RESIGEN 50 E)   [เลขทะเบียน 4200453(453/42)]
เรสซิเจน 50 อี(RESIGEN 50 E)   [เลขทะเบียน 4300498(498/43)]
เรสซิเจน 50 อี(RESIGEN 50 E)   [เลขทะเบียน 4600128(128/46)]
ลีดเดอร์ ไพรซ์(-)   [เลขทะเบียน 4400455(455/44)]
ลีดเดอร์ไพรซ์ สเปรย์กำจัดยุง  และแมลงบิน(-)   [เลขทะเบียน 4500591(591/45)]
แลนด์ไมน์(LANDMINE)   [เลขทะเบียน 4100259(259/41)]
วันเดอร์บูม   [เลขทะเบียน 4600457(457/46)]
เวทช้อยส์(VETZ CHOICE)   [เลขทะเบียน 4100510(510/41)]
เวทชอยส์สเปรย์(VETZ CHOICE SPRAY)   [เลขทะเบียน 4200066(66/42)]
สคัลลี่(SCULLY)   [เลขทะเบียน 4300078(78/43)]
535 สเปรย์(-)   [เลขทะเบียน 4200067(67/42)]
สเปรย์กันยุง ตราเรือกลไฟ(-)   [เลขทะเบียน 4200223(223/42)]
สไมล์ แชมพูสำหรับ  สุนัขขนยาว(SMILE SHAMPOO FOR LONG-HAIRED DOG)   [เลขทะเบียน 4100428(428/41)]
สไมล์ แชมพูสำหรับ  สุนัขขนสั้น(SMILE SHAMPOO FOR SHORT-HAIRED DOG)   [เลขทะเบียน 4100427(427/41)]
สไมล์ แชมพูสำหรับ  สุนัขเล็ก(SMILE SHAMPOO FOR SMALL DOG)   [เลขทะเบียน 4100429(429/41)]
สยามดัทช์ โมสควิโต้ เน็ต(SIAMDUTCH MOSQUITO NET)   [เลขทะเบียน 4000604(604/40)]
สลิคกี้(SLEEKY)   [เลขทะเบียน 4100438(438/41)]
อะควา เรสซิเจน(AQUA RESIGEN)   [เลขทะเบียน 4000442(442/40)]
อะควา เรสซิเจน(AQUA RESIGEN)   [เลขทะเบียน 3800104(104/38)]
อะควา เรสซิเจน(AQUA RESIGEN)   [เลขทะเบียน 3800105(105/38)]
อะควา เรสซิเจน(AQUA RESIGEN)   [เลขทะเบียน 4300253(253/43)]
อะควา เรสซิเจน(AQUA RESIGEN)   [เลขทะเบียน 4300317(317/43)]
อะควา เรสซิเจน(AQUA RESIGEN)   [เลขทะเบียน 4500697(697/45)]
อะควา เรสซิเจน(AQUA RESIGEN)   [เลขทะเบียน 4500874(874/45)]
อะมาเดอุส สควิซ-ออน(AMADEUS SQUEEZ-ON)   [เลขทะเบียน 4500596(596/45)]
อะมาเดอุส สควิซ-ออน(AMADEUS SQUEEZ-ON)   [เลขทะเบียน 4400398(398/44)]
อัศวินกำจัดยุง(-)   [เลขทะเบียน 4500098(98/45)]
อัศวินเขียว(ASWIN GREEN)   [เลขทะเบียน 4400250(250/44)]
อัศวินไดร้ท์   [เลขทะเบียน 4700588(588/47)]
อัศวินสูตรน้ำ(-)   [เลขทะเบียน 4700600(600/47)]
อัศวินเหลือง(-)   [เลขทะเบียน 4700165(165/47)]
อัศวินเหลืองสูตรน้ำ(ASWIN YELLOW WATER BASE)   [เลขทะเบียน 4300388(388/43)]
อาท-3(ARS-3)   [เลขทะเบียน 3800076(76/38)]
อาท-3 ลิควิด(ARS-3 LIQUID)   [เลขทะเบียน 3800233(233/38)]
อาท ควัน ดับบลิว(ARS FUMIGATOR W)   [เลขทะเบียน 4700354(354/47)]
อาท ควัน ดับบลิว(ARS FUMIGATOR W)   [เลขทะเบียน 4700185(185/47)]
อาท เจ็ท(ARS JET)   [เลขทะเบียน 4100019(19/41)]
อาทน็อนสโมค(ARS NON SMOKE)   [เลขทะเบียน 4600459(459/46)]
อาท เน็ท(ARS NET)   [เลขทะเบียน 4400101(101/44)]
อาท วอเตอร์เบส(ARS WATER BASED)   [เลขทะเบียน 3800077(77/38)]
เอคซมิน(EKSMIN)   [เลขทะเบียน 4100345(345/41)]
เอคซมิน(EKSMIN)   [เลขทะเบียน 4500434(434/45)]
แอดแวนติก(ADVANTIX)   [เลขทะเบียน 4700539(539/47)]
แอนตี้ติค-พลัส(-)   [เลขทะเบียน 4501039(1039/45)]
แอ๊นท์ แอนด์  โร้ช คิลเล่อร์(-)   [เลขทะเบียน 4100330(330/41)]
แอมบุช   [เลขทะเบียน 410537]
แอมบุช 250   [เลขทะเบียน 420480]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
36374219
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546