อีเมล:     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ฉลาดใช้ผลิตภัณฑ์ : เกี่ยวกับสารเคมี
ผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกขาว (Bleach)

ผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกขาว  คือ ผลิตภัณฑ์ สำหรับฟอกจางสีของวัสดุ  ( ให้กลายเป็นสีขาว หรือ กลายเป็นไม่มีสี )  ซึ่งนิยมใช้ ในการฟอก เสื้อผ้า สิ่งทอ กระดาษ ไม้ หรือ วัสดุใดๆ ที่ต้องการให้มีสีขาว หรือ ไม่มีสี  นอกจากการฟอกขาวแล้ว  ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ได้ด้วย     


 

ผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกขาว  กลุ่ม Chlorine Bleach    เช่น 

ผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกขาว  กลุ่ม Chlorine Bleach   มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ระคายเคืองต่อ ผิวหนัง ตา และ ระบบทางเดินหายใจ    และ ยังสามารถสลายตัวเป็น ก๊าซคลอรีน เมื่อสัมผัสกับสารที่เป็นกรด 
ควรอ่านฉลากก่อนการใช้งาน เพื่อจะได้ทราบถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เก็บผลิตภัณฑ์นี้  ให้ห่างจากมือเด็กเล็ก  และ ห่างจากสารที่เป็นกรด ไม่ควรใช้ ผลิตภัณฑ์นี้ ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ภายในบ้านชนิดอื่นๆ  [ เช่น  ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำที่เป็นกรด  ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนีย (เช่นน้ำยาล้างกระจก)  ยาล้างแผล  และ  ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ]  เนื่องจากจะทำปฏิกิริยากันอย่างรุนแรง หรือ ทำให้เกิดสารพิษอื่น ซึ่งเป็นอันตรายมากขึ้นอีก

ผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกขาว  กลุ่ม Oxygen Bleach    เช่น     

  • สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)
  • โซเดียม เปอร์บอเรต  (Sodium perborate) ที่เป็นของแข็ง   
  • โซเดียม เปอร์คาร์บอเนต  (Sodium percarbonate)  ที่เป็นของแข็ง     
  • โซเดียม เปอร์ออกโซไดซัลเฟต  (Sodium peroxodisulfate)  ที่เป็นของแข็ง   


ผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกขาว กลุ่ม Oxygen Bleach  เป็นสารที่สามารถสลายตัว ให้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) และ / หรือ ออกซิเจน   ซึ่งช่วยในการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ หรือ การช่วยให้เกิดการระเบิด 

ควรอ่านฉลากก่อนการใช้งาน  เพื่อจะได้ทราบถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เก็บผลิตภัณฑ์นี้  ให้ห่างจากมือเด็กเล็ก  และ ห่างจากสารอินทรีย์ทุกชนิด  ไม่ควรใช้ ผลิตภัณฑ์นี้ ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ภายในบ้านชนิดอื่นๆ     เนื่องจาก อาจจะทำปฏิกิริยากันอย่างรุนแรง จนถึงขั้นเกิดการระเบิด หรือ เกิดการลุกติดไฟ 

   


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-สารฟอกขาว (Bleach)
-Laundry Bleach      
-Sodium hypochlorite CAS No.  7681-52-9      
-SDS for Sodium hypochlorite      
-ToxFAQs for Sodium hypochlorite      
-Hydrogen peroxide   CAS No.  7722-84-1
-The Many Benefits of Hydrogen peroxide  
-Hydrogen peroxide Tips        
- Sodium perborate    
-Sodium perborate    
-How to Use Sodium perborate  
- Bleaching with Sodium perborate        
-Sodium percarbonate  CAS No.  15630-89-4  
-Using Sodium percarbonate; A Dry Granulated Form of Hydrogen peroxide  
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
บทความ  -  คำแนะนำ        การทำน้ำสะอาด เพื่อใช้ในช่วงน้ำท่วม

http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=37      
Real Chemist
(30 ตุลาคม 2554  เวลา 05:55:15)
ความคิดเห็นที่ 2
ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ที่เป็น สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite Solution)        
น้ำยาฟอกผ้าขาว  ไฮเตอร์  ชนิด ขวดสีฟ้า ฝาสีน้ำเงิน        มี  Available Chlorine  6 %
น้ำยาฟอกผ้าขาว  ไฮยีน  ชนิด ขวดสีขาว ฝาสีฟ้า        มี  Available Chlorine  6 %
Real Chemist
(28 ตุลาคม 2554  เวลา 23:21:38)
ความคิดเห็นที่ 1
http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=4098  

คลอรีนน้ำ 10%   ( ทำน้ำใช้อาบ สำหรับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม )

คำถาม  :    ต้องการน้ำสะอาดสำหรับใช้อาบ  ควรผสม คลอรีนน้ำ 10 %  กี่ซีซี ต่อ น้ำกี่ลิตร ครับ    ( ใช้สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม )


คำตอบ  :  
วิธีคิด        
ในการทำน้ำประปา  จะเติม คลอรีน ในปริมาณที่ฆ่าเชื้อเสร็จแล้ว เหลือความเข้มข้น ของ คลอรีน ประมาณ  1 ppm  ที่โรงงานผลิตน้ำประปา   และเมื่อส่งตามท่อประปา ไปถึงผู้ใช้ จะเหลือ คลอรีน  ไม่ต่ำกว่า  0.3 ppm

ใน สระว่ายน้ำสาธารณะ  จะเติม คลอรีน ในปริมาณที่ฆ่าเชื้อเสร็จแล้ว เหลือความเข้มข้น ของ คลอรีน ประมาณ  2 ppm   และ เมื่อใช้สระว่ายน้ำนั้นไปประมาณ หนึ่ง สัปดาห์   จะเหลือ คลอรีน ต่ำกว่า  1 ppm และต้องเติมคลอรีน ให้มีความเข้มข้น มากกว่า 2 ppm ใหม่    ที่ความเข้มข้น ระดับ 2 ppm  ผู้ใช้สระว่ายน้ำ จะได้กลิ่นคลอรีน และ อาจระคายเคืองตาเล็กน้อย หรือ ผมแตกปลายเล็กน้อย ถ้าแช่อยู่ในน้ำ ( ในสระ ) เป็นเวลานาน      

ในสถานการณ์ แบบน้ำท่วม  ซึ่งน้ำสกปรกกว่าในสระว่ายน้ำมาก    ควร ใส่คลอรีน  2 - 5 ppm   หรือ มากกว่านั้น  ( ถ้าใส่แล้ว พบว่าไม่มีกลิ่นคลอรีนเลย )      และ ปรับ ลด - เพิ่ม  ตามสภาพจริง    

วิธีคำนวณ  ( แบบต้องคิดในใจ ให้ได้ เพราะอาจไม่มีเครื่องคิดเลข ให้ใช้ )        
คลอรีนน้ำ 10%    มี คลอรีน    =    100,000  ppm  

ต้องการคลอรีน    10,000 ppm    ต้องเจือจาง    10  เท่า
ต้องการคลอรีน    1,000 ppm    ต้องเจือจาง    100  เท่า
ต้องการคลอรีน    100 ppm    ต้องเจือจาง    1000  เท่า
ต้องการคลอรีน    10 ppm    ต้องเจือจาง    10000  เท่า      =        0.1 ซีซี  /  ลิตร        =        1 ซีซี  /  10  ลิตร       =       10 ซีซี  /  100 ลิตร        =       100 ซีซี  /  1,000 ลิตร        

ต้องการคลอรีน      5 ppm    ต้องเจือจาง    20000  เท่า        =        0.05 ซีซี  /  ลิตร        =        0.5 ซีซี  /  10  ลิตร       =       5 ซีซี  /  100 ลิตร        =        50 ซีซี  /  1,000 ลิตร        

0.05 ซีซี  คือ  ประมาณ   1 หยด  ( เมื่อใช้หลอดหยด ของ ยาหยอดตา  ซึ่งมีแจกในชุดยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม )
ถ้าใช้  ขวดน้ำดื่ม  600  ;  750  ;  1,000  ซีซี   มาตวง คลอรีนน้ำ 10 %     จะสามารถ  ผสมน้ำอาบ   ได้ไม่ต่ำกว่า    6,000  ;  7,500  ;  10,000  ลิตร    น้ำที่ได้ อาจมีคลอรีนมากถึง 10 ppm  ซึ่งสูงเกินไป ก็ต้องลองปรับให้เจือจางลงไปอีก  2 - 5 เท่า    

ถ้า จะดัดแปลง นำ ผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกขาว  กลุ่ม Chlorine Bleach    เช่น  ผลิตภัณฑ์ ที่เป็น สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite Solution)  ยี่ห้อ . . . . . . .  ซึ่งมี  Available Chlorine  6 %  และทำการเจือจาง ตามวิธีนี้    น้ำที่ได้ จะมีคลอรีน ประมาณ 6 ppm  ซึ่งสามารถ ปรับให้เจือจางลงไปอีก  2 - 3 เท่า
Real Chemist
(24 ตุลาคม 2554  เวลา 23:59:17)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
  
จำนวนผู้เข้าชม
810563
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554