สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Methylene chloride
CAS Number: 75-09-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารทำละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Solvents)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์:  ใช้เป็นสารกำจัดสีและสารทำละลายที่ใช้ในการสกัด  [LaDou, p. 510] ใช้เป็นสารที่ทำให้โฟมโพลียูรีเทนขยายตัวและเป็นสารขับเพื่อพ่นสารกำจัดแมลง [ATSDR Medical Management] ในประเทศสหรัฐอเมริกายกเลิกการใช้สารนี้เป็นสารรมควัน (fumigant) แล้ว  [EPA Pesticides]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Dichloromethane in urine = 0.3 mg/L at end of shift;
Thai BEIs : ไดคลอโรมีเธน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Dichloromethane in urine 0.3 mg/L) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift)
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 50 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 25 ppm, STEL(OSHA) = 125 ppm
IDLH (NIOSH) : 2300 ppm
Odor Threshold Low : 1.2 ppm
Odor Threshold High : 440 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การล้างไขมันออกจากโลหะ
สี (สารทำละลาย)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012375
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546