สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Arsenic and compounds
CAS Number: 7440-38-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารประกอบเมทัลลอยด์ (Metalloid Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: การทำเหมืองหรือการหลอมถลุง : การหลอมตะกั่ว ทองแดง สังกะสี โคบอลต์ นิกเกิล และทองคำ การผลิต : สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช เชื้อรา สาหร่าย สารปกป้องเนื้อไม้ สารดูดความชื้น แผ่นตะกั่วในแบตเตอรี่ และวัสดุหุ้มสายเคเบิล เครื่องไมโครเวฟ เลเซอร์ หลอดไฟ สารกึ่งตัวนำ แก้วใสหรือเซรามิก เม็ดสี การนำไปใช้และการกำจัด : ใช้ทำความสะอาดเตาเผา ปล่องไฟ หรือหม้อไอน้ำ ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ขัดหรือเผาไม้ที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้สารหนู
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Inorganic arsenic plus methylated metabolites in urine = 35 ug As/L; end of workweek;
Thai BEIs : สารหนูอนินทรีย์ 35 ไมโครกรัม (บวกเมทิลเลท) ต่อลิตรปัสสาวะ (Inorganic arsenic plus methylated in urine 35 µg As/L) ภายหลังการทำงานที่สัมผัสสารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย 4-5 วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บ (End of workweek)
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.01 mg/m3, as As(metal,inorganic compds except arsine)
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.01 mg/m3, as As(inorganic compds except arsine), 0.5 mg/m3, as As(organic compds)
IDLH (NIOSH) : 5 mg/m3, as As(metal,inorganic compds except arsine)
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Raynaud, phenomenon of
มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การเชื่อมเหนือเคลือบ
การทำความสะอาดเตาเผาหรือควัน
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
การบัดกรี
การผลิตแบตเตอรี่
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การเผาอาร์เซนิก
การรักษาสภาพเนื้อไม้
การหลอมทองแดงหรือตะกั่ว
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819563
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546