สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Monocrotophos
CAS Number: 6923-22-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: คาร์บาเมต (Carbamates)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ฆ่าแมลงและไรที่อยู่บนฝ้าย ต้นอ้อย พืชจำพวกถั่วลิสง ยาสูบและไม้ประดับ  เป็นสารที่มีพิษร้ายแรงกับนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [EXTOXNET]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Cholinesterase activity in red blood cells = 70% of individual's baseline, sampling time discretionary
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Cholinesterase activity in red blood cells = 70% of individual's baseline, sampling time discretionary
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.05 mg/m3, inhalable fraction and vapor
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804723
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546