สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Asbestos
CAS Number: 12001-28-4, 12001-29-5, 12172-73-5, 1332-21-4, 17068-78-9, 77536-66-4, 77536-68-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ฝุ่น Fibrogenic (Fibrogenic Dusts)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ผลิตท่อซีเมนต์ กระเบื้องยางปูพื้น พื้นสักหลาด แผ่นไม้มุงรังคา หลังคาสักหลาด วัสดุอุดกันรั่ว ปูนปลาสเตอร์ วัสดุบุเพื่อเก็บเสียง ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ในการผลิตวัสดุฉนวนและแผ่นกรอง ผ้าเบรค ผ้าม่าน สารกันติดไฟ และฉนวนไฟฟ้า [ATSDR Case Studies, Asbestos Toxicity]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.1 respirable fiber/cc
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.1 fiber/cc, STEL(OSHA) = 1 fiber/cc(30 min)
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal cancer)
โรคปอดจากใยหิน (Asbestosis)
โรคมะเร็งเยื่อบุช่องท้อง (Mesothelioma, peritoneal)
โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma, pleural)
โรคเยื่อหุ้มปอดที่เกี่ยวกับใยหิน (Asbestos-related pleural disease)
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การกลั่นปิโตรเลียม
การติดตั้งและรื้อถอนฉนวน
การทำความสะอาดเตาเผาหรือควัน
การทำเหมือง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819480
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546