สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Nickel and compounds
CAS Number: 7440-02-0
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ธาตุ, โลหะ (Elements, Metallic)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ในอดีตคนงานในเหมืองถลุงแร่นิกเกิลที่รับสัมผัสสารชนิดนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอด และคนงานในกระบวนการผลิตนิกเกิลคาร์บอนิลมีโอกาสรับสัมผัสกับสารชนิดนี้เช่นกัน [LaDou, p. 432-3] การรับสัมผัสนิกเกิลผ่านผิวหนังมักเกิดจากการสัมผัสกับสิ่งของต่างๆที่ชุบด้วยโลหะหรือเหล็กอัลลอยด์ เช่น เครื่องประดับ ซิป เหรียญ กุญแจ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโลหะ แบตเตอรี่ ชิ้นส่วนของเครื่องจักร และของเหลวที่ใช้ในงานโลหะ  [Marks, p. 109]  นิกเกิลใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยา นิกเกิ้ลถูกปลดปล่อยจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล [ATSDR ToxProfiles]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : นิกเกิล 30 ไมโครกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Nickel in urine 30 µg/g Cr) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift)
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 1.5 mg/m3, inhal. fraction(metal), 0.2 mg/m3, as Ni, inhal. fraction(insol. inorg.compds), 0.1 mg/m3, as Ni, inhal. fraction(sol. inorg. compds)
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 1 mg/m3, as Ni
IDLH (NIOSH) : 10 mg/m3, as Ni
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคมะเร็งไซนัส (Nasal sinus cancer)
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การกลั่นปิโตรเลียม
การกัดกลึงขึ้นรูปโลหะ
การขัดทราย
การจัดแต่งทรงผม
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การเชื่อม
การเชื่อมเหนือเคลือบ
การเตรียมและเทโลหะ
การผลิตแบตเตอรี่
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การผลิตเหล็ก
การพ่นพอกผิวโลหะด้วยเปลวความร้อน
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48773111
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546