สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Pentachlorophenol
CAS Number: 87-86-5
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกำจัดรา (Fungicides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารรักษาสภาพเนื้อไม้ทางอุตสาหกรรมซึ่งนำไปใช้สำหรับทำเสาแนวรั้ว ไม้หมอนทางรถไฟและเสาเข็มท่าจอดเรือ เลิกนำมาใช้เพื่อรักษาผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น จดทะเบียนการใช้งานเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ถูกควบคุมการใช้อย่างเข้มงวดโดย EPA ตั้งแต่ปี ค.ศ.1984 และได้ยกเลิกการจดทะเบียนสำหรับการนำมาใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช (สารกำจัดไร) สารกำจัดเชื้อรา สารกำจัดวัชพืช สารฆ่าเชื้อหรือสารป้องกันการเกิดกลิ่นสำหรับสี การใช้เป็นสารกำจัดเมือกในหอหล่อเย็นอยู่ระหว่างยกเลิกการใช้  สาร PCP ถูกผลิตขึ้น ณ โรงงานเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา(ในวิชิต้า,แคนซัส)  [ATSDR ToxProfiles]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Total PCP in urine = 2 mg/g creatinine prior to last shift of workweek; Free PCP in plasma = 5 mg/L at end of shift;
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.5 mg/m3
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.5 mg/m3
IDLH (NIOSH) : 2.5 mg/m3
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การรักษาสภาพเนื้อไม้
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785838
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546