สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Perchloryl fluoride
CAS Number: 7616-94-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารอ๊อกซิไดซ์ (Oxidizers)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นแหล่งให้ฟลูออรีนในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ และเป็นสารออกซิแดนซ์ในรูปของเหลวในเชื้อเพลิงสำหรับจรวด[ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 3 ppm
STEL (ACGIH) : 6 ppm
PEL (OSHA) : 3 ppm
IDLH (NIOSH) : 100 ppm
Odor Threshold Low : 10 ppm
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Skeletal fluorosis
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023127
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546