สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: p-Phenylenediamine
CAS Number: 106-50-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: เอมีน, อะโรมาติก (Amines, Aromatic)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ย้อมสีผมและขนสัตว์ ใช้พัฒนาเทคนิคทางภาพถ่ายและใช้สังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ [ACGIH] มีรายงานการเกิดโรคหอบหืดจากการทำงานในคนงานย้อมสีผ้าขนสัตว์ [Malo] โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อภูมิแพ้ในช่างทำผม ช่างเครื่องจักรกล ช่างพิมพ์และคนงานสิ่งทอ [Marks]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.1 mg/m3
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.1 mg/m3
IDLH (NIOSH) : 25 mg/m3
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
การจัดแต่งทรงผม
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การย้อมสีและจัดแต่งขนสัตว์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819477
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546