สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Phenylmercuric acetate
CAS Number: 62-38-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: โลหะ, สารประกอบอินทรีย์ (Metals, Organic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: เคยใช้เป็นสารรักษาสภาพในสารหล่อลื่น สารกำจัดจุลชีพในสี สารฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือ สารกำจัดเชื้อราในเครื่องหนัง หมึก สารยึดเกาะ กระดาษกาว สารอุดรูรั่ว สารรักษาสภาพสำหรับน้ำยาล้างตา สารกำจัดราเมือกในเยื่อกระดาษ สารกำจัดชื้อราในธัญพืช สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดพาราไซด์ในน้ำ และใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตโพลียูรีเทน [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : -
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804807
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546