สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Potassium permanganate
CAS Number: 7722-64-7
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: โลหะ, สารประกอบอนินทรีย์ (Metals, Inorganic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ฟอกขาวเส้นใยสิ่งทอและผิวหนัง ใช้ย้อมสีไม้และผ้า ใช้กัดยางและพลาสติก และใช้ลดขนาดของเหล็กกล้า ใช้ในกระบวนการทางอาหาร ภาพถ่าย ฟอกหนังและการทำน้ำบริสุทธ์ ใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์ สารฆ่าเชื้อโรค สารกำจัดแมลง สารกำจัดไร และสารกำจัดสาหร่าย [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
การฟอกหนัง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819622
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546