สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Propene, 2-methyl-, homopolymer
CAS Number: 9003-27-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ฝุ่น/ไอควันจากพลาสติกและยาง (Plastic & Rubber Dusts/Fumes)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารผนึก สารยึดเกาะ สารเคลือบผิว และใช้เป็นสารเติมแต่งในโพลีเมอร์และน้ำมันหล่อลื่น ใช้ทำยางบิวทิวด้วยการเติมสารละลาย isoprene ที่มีความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ [Hawley] ใช้ในรูปของสารที่ข้นเหนียวเพื่อขับไล่นกพิราบและนกอื่นๆ (Roost-No-More); [http://www.coopext.colostate.edu/wildlife/repellents.htm]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43740372
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546