สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Resorcinol
CAS Number: 108-46-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ฟีนอล (Phenols)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในการทำหนัง การถ่ายรูป การประกอบยางรถยนต์และในกระบวนการผลิต resorcinol-formaldehyde resins รวมถึงใช้ในสีย้อม เครื่องสำอาง เภสัชภัณฑ์ โลชั่นบำรุงผิว ลามิเนต และสารยึดเกาะ [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 10 ppm
STEL (ACGIH) : 20 ppm
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
การจัดแต่งทรงผม
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
การฟอกหนัง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804925
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546