สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Rhodium and compounds
CAS Number: 7440-16-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ธาตุ, โลหะ (Elements, Metallic)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในอัลลอยชนิดโรเดียม-แพลทินัมสำหรับเครื่องปั่นด้าย ใช้ในขดเตาผิง ถ้วยครูซิเบิลในห้องปฏิบัติการ สารเร่งปฏิกิริยาและในการผลิตกรดไนตริก รวมถึงใช้ในพื้นผิวของอุปกรณ์สะท้อนแสง จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาตร์และเครื่องประดับ  [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 1 mg/m3, as Rh(metal and insol. compds), 0.01 mg/m3, as Rh(sol. compds)
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.1 mg/m3, as Rh(metal and insol. compds),0.001 mg/m3, as Rh(sol. compds)
IDLH (NIOSH) : 100 mg/m3, as Rh(metal and insol. compds), 2 mg/m3, as Rh(sol. compds)
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804945
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546