สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Bentonite
CAS Number: 1302-78-9
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ฝุ่นแร่ธาตุอื่น ๆ (Other Mineral Dusts)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: มีการทำเหมืองในรัฐไวโอมิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จากชั้นหินที่ประกอบด้วย  sodium montmorillonite หรือ beidelite อย่างน้อยร้อยละ 75 และมีองค์ประกอบของซิลิกา อยู่ตั้งแต่ร้อยละ1 ถึง 25 คนงานในโรงโม่มีโอกาสรับสารนี้ที่ความเข้มข้นสูงที่สุดของผงฝุ่นชนิดนี้ มีการนำมาใช้ในกระบวนการหล่อแก้ว น้ำโคลนที่ใช้ในการขุดเจาะ สกัดแร่เหล็ก [Rom, p. 526] และใช้เป็นวัสดุดูดซับมูลสัตว์ วัสดุกันน้ำ และอาหารสัตว์ [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : -
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคปอดจากฝุ่นหินแบบอื่นๆ (Pneumoconioses, other)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำแกนและแม่พิมพ์
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
การทำเหมือง
การผลิตเหล็ก
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48773003
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546