สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Sodium aluminum fluoride
CAS Number: 15096-52-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารฮาโลเจน, สารประกอบอนินทรีย์ (Halogens, Inorganic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารละลายไฟฟ้าในกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมโดยปฏิกิริยารีดักชันด้วยสารละลายไฟฟ้า  [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Fluorides in urine = 3 mg/g creatinine prior to shift or 10 mg/g creatinine at end of shift;
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2.5 mg/m3, as F
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 2.5 mg/m3, as F
IDLH (NIOSH) : 250 mg/m3, as F
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Skeletal fluorosis
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การผลิตอลูมินัม
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785887
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546