สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Sodium hydroxide
CAS Number: 1310-73-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: เบส (ด่าง) (Bases)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ปรับสภาพกรดให้เป็นกลาง ผลิตเกลือโซเดียม ไฮโดรไลซ์ไขมันเพื่อนำไปผลิตสบู่ และตกตะกอนโลหะ ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมัน กระบวนการผลิตเรยอน และการปรับปรุงยาง [Merck Index # 8627] และใช้ในการทำความสะอาดโลหะ ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การผลิตสิ่งทอ และกระบวนการฟอกขาว [ATSDR Medical Management]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : 2 mg/m3
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 2 mg/m3
IDLH (NIOSH) : 10 mg/m3
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การกลั่นปิโตรเลียม
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การทำความสะอาดโลหะด้วยกรดและด่าง
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การผลิตสิ่งทอ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48431568
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546