สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Sodium hypochlorite
CAS Number: 7681-52-9
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกันเสีย/สารฆ่าเชื้อ (Preservatives/Disinfectants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและสารฟอกสีในกระบวนการผลิตสารเคมี กระดาษ สิ่งทอ น้ำประปา และในอุตสาหกรรมนม ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำและในหอน้ำหล่อเย็นของโรงผลิตไฟฟ้า  [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การทำฟาร์ม (ฝุ่น, สารที่ทำให้ขาดออกซิเจน, ฯลฯ)
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
การผลิตสิ่งทอ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48328325
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546