สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Sulfamic acid
CAS Number: 5329-14-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารประกอบซัลเฟอร์ (Sulfur Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารกำจัดวัชพืชและสารรีเอเจนท์ [ChemIDplus] ใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช (ammonium sulfamate) และใช้ปรับความเสถียรของคลอรีนในสระว่ายน้ำ หอหล่อเย็น และโรงงานผลิตกระดาษ และใช้ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและทำความสะอาดด้วยกรด [Merck Index]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : -
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การทำความสะอาดโลหะด้วยกรดและด่าง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819532
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546