สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Sulfur
CAS Number: 7704-34-9
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ธาตุ, ไม่เป็นโลหะ (Elements, Nonmetallic)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์หลายชนิด รวมถึงกรดซัลฟูริก ซัลไฟด์ สารกำจัดแมลง พลาสติก ยางวัลคาไนซ์ สีย้อม ดินปืนและไม้ขีดไฟ และใช้ฟอกขาวเยื่อกระดาษ หญ้าแห้ง ขนสัตว์ ไหม ผ้าสักหลาดและลินิน [Merck Index] เคยมีการนำไปอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อรักษาโรคกลาก หิด ขี้เรื้อน เหา สิว โรคผิวหนังเรื้อรังและ seborrhea [HSDB] ใช้เป็นสารกำจัดเชื้อราและสารกำจัดไร [EXTOXNET]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : -
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
การผลิตสิ่งทอ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819515
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546