สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Sulfuric acid
CAS Number: 7664-93-9
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: แอซิด (กรด) (Acids)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในปุ๋ย การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่   รวมถึงใช้ในการทำความสะอาดโลหะและการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า [ACGIH] ใช้ในสิ่งพิมพ์และร้านถ่ายรูป [ATSDR ToxFAQs]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.2 mg/m3, thoracic fraction
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 1 mg/m3
IDLH (NIOSH) : 15 mg/m3
Odor Threshold Low : 0.15 ppm
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal cancer)
โรคมะเร็งไซนัส (Nasal sinus cancer)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การกลั่นปิโตรเลียม
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การทำความสะอาดโลหะด้วยกรดและด่าง
การผลิตแบตเตอรี่
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การฟอกหนัง
การย้อมสีและจัดแต่งขนสัตว์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819470
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546