สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: TEPP
CAS Number: 107-49-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ออกาโนฟอสเฟต (Organophosphates)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: มีขายในรูปฝุ่น สารเข้มข้น หรือสารละลายในเมทิลคลอไรด์เพื่อฆ่าเพลี้ยอ่อน แมงมุม ไร เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ [ACGIH] ใช้กับผักและผลไม้ เป็นสารกำจัดแมลงชนิดออกาโนฟอสเฟตตัวแรกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา  [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Cholinesterase activity in red cells = 70% of individual's baseline, sample time discretionary; [ACGIH]
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.01 mg/m3, inhalable fraction and vapor
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.05 mg/m3
IDLH (NIOSH) : 5 mg/m3
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824867
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546