สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Tetraethyl lead
CAS Number: 78-00-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: โลหะไฮไดรด์ (Metal Hydrides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: เตตราเอทิล เลด (Tetraethyl lead) และเตตราเมทริล เลด (Tetramethyl lead) ใช้เป็นสารป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์เวลาทำงาน โดยใช้ผสมในน้ำมันเบนซินเพื่อให้เชื้อเพลิงมีค่าออกเทนสูงขึ้น [ATSDR Case Studies # 1]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.1 mg/m3, as Pb
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.07 mg/m3, as Pb
IDLH (NIOSH) : 40 mg/m3, as Pb
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023106
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546