สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Trichloroethylene
CAS Number: 79-01-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารทำละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Solvents)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ก่อนที่จะถูกห้ามใช้ในปี ค.ศ.1977 (ในสหรัฐอเมริกา), TCE เคยใช้เป็นยาสลบ สารทำละลายและสารรมควันธัญพืช [ATSDR Case Studies #6]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Trichloroacetic acid in urine = 100 mg/g creatinine at end of workweek; (See other BEIs and notations in ACGIH "TLVs and BEIs.") See "2006 Notice of Intended Changes" for BEIs.
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 10 ppm
STEL (ACGIH) : 25 ppm
PEL (OSHA) : 100 ppm, Ceiling(OSHA) = 200 ppm(300 ppm for 5-min peak in any 2 hrs)
IDLH (NIOSH) : 1000 ppm
Odor Threshold Low : 0.5 ppm
Odor Threshold High : 167 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การซักแห้ง
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การล้างไขมันออกจากโลหะ
สี (สารทำละลาย)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012407
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546