สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Bisphenol A diglycidyl ether
CAS Number: 1675-54-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: อีพ๊อกซี่ เรซิน (Epoxy Resins)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: Bisphenol A glycidyl ether (BADGE) คือสารที่เกิดจากการนำโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันสองตัวมาควบกัน ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล 340 กรัมต่อโมล การรวมตัวเป็นโพลิเมอร์วิธีนี้มีโอกาสมากที่สุดที่สารจะทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง [Kanerva, p. 1132]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804782
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546