สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Borates, pentahydrate
CAS Number: 12179-04-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกำจัดแมลงอื่น ๆ (Other Insecticides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารรักษาสภาพ สารต้านจุลินทรีย์และสารกำจัดเชื้อรา  ใช้ผลิตวัสดุเคลือบเงา สารเคลือบ สารที่ใช้ในงานบัดกรี สารประกอบสำหรับทำความสะอาดและใช้เป็นสารป้องกันไฟให้กับไม้และสิ่งทอ [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2 mg/m3, inhalable fraction
STEL (ACGIH) : 6 mg/m3, inhalable fraction
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การบัดกรี
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804904
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546