สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Boric acid
CAS Number: 10043-35-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกำจัดแมลงอื่น ๆ (Other Insecticides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารกำจัดแมลงเพื่อฆ่ามดและแมลงสาบ เป็นสารบัดกรี สารหน่วงไฟและสารให้คุณสมบัติทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ และใช้เป็นสารเติมแต่งให้กับสีย้อม การชุบนิกเกิล น้ำยาล้างฟิล์ม แก้ว สารเคลือบ สบู่ สี กระดาษ สารยึดเกาะและเหล็ก [HSDB] ใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับแก้วโบโรซิลิเกตชนิดทนไฟและเส้นใยแก้ว เป็นสารหน่วงไฟสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ฉนวน เป็นสารกำจัดเชื้อราสำหรับผลไม้ตระกูลส้ม มะนาว เวชภัณฑ์สำหรับตา และเป็นตัวทำละลายสำหรับการเคลือบโลหะนิกเกิลด้วยกระบวนการแยกสารด้วยไฟฟ้า [Hawley]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2 mg/m3, inhalable fraction
STEL (ACGIH) : 6 mg/m3, inhalable fraction
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การเชื่อม
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การผลิตสิ่งทอ
การผลิตเหล็ก
การแล่นประสาน
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804794
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546